ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2021)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ГАЛУЗЕВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ

ЧИННІ ГАЛУЗЕВІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ТА МЕРЕЖ
Покажчик
(станом на 01.07.2021 p.)

ГІД 34.01.101–2009 

НЕК «УКРЕНЕРГО»
КИЇВ 2021

ЗМІСТ

01. Система документів Міненерговугілля

01.100. Документи галузевого рівня

01.200. Документи рівня енергосистеми, об’єднання, підприємства

01.600. Забезпечення документації. Збереження документів

02. Охорона природи

02.100. Загальні питання. Терміни

02.200. Охорона та раціональне використання земель

02.300. Охорона повітряного басейну

02.400. Охорона водного басейну

03. Охорона праці. Безпека виробництва

03.100. Загальні питання. Термін

03.200. Безпека праці

03.300. Пожежна безпека

03.350. Вибухобезпечність

03.400. Безпека руху

03.500. Виробнича санітарія

03.600. Засоби захисту

03.700. Надавання допомоги

03.800. Типові інструкції з охорони праці

04. Організація енергетичного виробництва

04.130. Організація виробництва монтажних робіт

04.150. Організація експлуатації

04.180. Організація технічного обслуговування та ремонту

04.200. Атестація робочих місць

04.250. Атестація персоналу

04.350. Типові положення рівня республіканських міністерств

04.300. Типові положення рівня Міненерго СРСР та його структурних підрозділів, головних виробничих управлінь, об’єднаних енергетичних систем

04.400. Типові положення рівня РЕУ (ВЕО)

04.500. Типові положення рівня енергопідприємств

04.600. Типові положення щодо посадових осіб (посадові інструкції)

04.700. Огляди. Конкурси

04.740. Змагання

04.800. Організація праці з новою технікою, НДР, ОКР

05. Нормування праці

05.100. Загальні питання нормування праці в енергетиці

05.150. Нормування чисельності персоналу

05.300. Нормування робіт з контролю та випробувань устаткування (пристроїв і засобів вимірювань)

05.400. Нормування робіт з налагодження та приймання в експлуатацію устаткування, пристроїв

05.600. Нормування ремонтних робіт і технічного обслуговування загальностанційного устаткування енергопідприємств

05.620. Нормування ремонту і технічного обслуговування паливно-транспортного устаткування

05.640. Нормування ремонту і технічного обслуговування котельного устаткування

05.670. Нормування ремонту і технічного обслуговування турбінного устаткування

05.700. Нормування ремонту і технічного обслуговування теплових мереж

05.720. Нормування ремонту і технічного обслуговування водопідготовчих установок

05.730. Нормування ремонту і технічного обслуговування насосів

05.740. Нормування ремонту і технічного обслуговування компресорів

05.750. Нормування ремонту і технічного обслуговування засобів вимірювань, автоматичних регуляторів, захистів

05.800. Нормування ремонту і технічного обслуговування електричних генераторів, Збудників

05.810. Нормування ремонту і технічного обслуговування електродвигунів

05.830. Нормування ремонту і технічного обслуговування ліній електропередавання, підстанцій, розподільних пристроїв

05.880. Нормування ремонту і технічного обслуговування ЗДТК і зв'язку

08. Керування енергетичним виробництвом

08.100. Керування енергетичним виробництвом. Загальні питання

08.500. Експлуатація

08.550. Система інформації і звітність з експлуатації енергосистем і енергопідприємств

08.600. Ремонт

09. Техніко-економічні показники

09.100. Облік палива, тепла, електроенергії, матеріалів. Питомі витрати палива

09.150. Складання енергетичних характеристик устаткування

09.200. Витрати електроенергії та тепла на власні потреби

09.250. Витрати енергії на транспорт

09.300. Визначення ефективності організаційно-технічних заходів

09.400. Визначення ефективності розвитку енергетики

09.450. Розрахунок техніко-економічних показників

09.500 Освоєння техніко-економічних показників

09.600. Економічні питання утилізації

10. Нормування устаткування, запасних частин до нього, виробів і матеріалів

10.100. Нормування устаткування та запасних частин до нього. Загальні питання

10.120. Нормування устаткування паливоподачі

10.130. Нормування котельного устаткування

10.160. Нормування гідротурбінного устаткування

10.170. Нормування електроустаткування

10.200. Нормування засобів вимірювань, КВП, захистів, автоматики

10.250. Нормування засобів диспетчерського та технологічного керування

10.300. Нормування виробів і матеріалів для енергетичного устаткування. Загальні питання

10.310. Нормування виробів і матеріалів для будівель, споруд

10.320. Нормування виробів і матеріалів для устаткування паливно-транспортного господарства

10.340. Нормування виробів і матеріалів для пристроїв золовловлювання, золошлаковидалення та очищення зовнішніх поверхонь нагріву

10.350. Нормування виробів і матеріалів для електричних машин, апаратів

10.360. Нормування виробів і матеріалів для засобів вимірювань, КВП захистів, автоматики

10.370. Нормування витрат виробів і матеріалів для ЗДТК

10.380. Нормування кабельної продукції, арматури, виробів і матеріалів для ПЛ, ТП

10.400. Нормування витрат хімічних реагентів

10.500. Нормування витрати палива

10.550. Нормування витрати масел і мастильних матеріалів

10.600. Нормування засобів захисту

11. Метрологія

11.100. Основні положення. Загальні вимоги і правила з метрології та вимірювальної техніки

11.200. Метрологічне забезпечення інформаційно-вимірювальних систем і автоматизованих систем керування

11.300. Норми точності та методики виконання вимірювань

11.400. Повірка та атестація засобів вимірювань

12. Підготовка та перепідготовка персоналу

12.100. Навчання персоналу

12.200. Проведення тренувань і навчань

12.300. Застосування технічних засобів навчання

15. Якість продукції

15.400. Вхідний контроль енергетичного устаткування та засобів керування

15.500. Якість електричної енергії

17. Зварювання. Термообробка. Контроль металу

17.100. Загальні питання

17.200. Зварювальні роботи

17.300. Оцінення якості зварних з’єднань

17.400 Контроль металу

20. Підприємства, об’єднання, енергосистеми

20.110. Проектування. Загальні питання

20.130. Проектування захисту від електричної корозії

20.140. Проектування ТЕС, АЕС і теплових мереж

20.170. Проектування електричних мереж

20.200. Будівництво, монтаж, демонтаж. Загальні питання

20.260. Монтаж, модернізація електричних мереж, розподільних пристроїв, підстанцій

20.300. Контроль. Випробування. Загальні питання

20.320. Контроль, випробування ТЕС і теплових мереж

20.360. Контроль, випробування електричних мереж

20.400. Налагодження. Приймання в експлуатацію

20.500. Експлуатація

20.540. Виробнича потужність. Обмеження встановленої потужності

20.560. Попередження та ліквідація аварійних ситуацій

20.570. Готовність до роботи. Визначення технічного стану. Надійність, стійкість енергосистем

20.590. Консервація устаткування

20.600. Технічне обслуговування. Ремонт. Загальні питання

20.620. Технічне обслуговування, ремонт ТЕС, теплових мереж

20.640. Технічне обслуговування, ремонт ГЕС

20.660. Технічне обслуговування, ремонт електричних мереж, розподільних пристроїв і підстанцій

20.700. Утилізація

20.800. Розслідування аварій, пожеж і нещасних випадків

21. Будівлі. Споруди

21.120. Проектування будівель, споруд. Загальні питання

21.140. Проектування гідротехнічних споруд

21.260. Будівництво, монтаж споруд електричних мереж

21.300. Контроль. Випробування. Загальні питання

21.320. Контроль, випробування споруд ТЕС і теплових мереж

21.340. Контроль, випробування гідротехнічних споруд

21.360. Контроль, випробування споруд електричних мереж

21.400. Налагодження. Приймання в експлуатацію

21.500. Експлуатація будівель і споруд. Загальні питання

21.520. Експлуатація будівель і споруд ТЕС та теплових мереж

21.540. Експлуатація гідротехнічних споруд

21.560. Експлуатація споруд електричних мереж

21.600. Технічне обслуговування. Ремонт. Загальні питання

21.660. Технічне обслуговування, ремонт споруд електричних мереж

22. Системи циркуляційного та технічного водопостачання. Берегові насосні. Градирні

22.300. Контроль. Випробування

22.400. Налагодження. Приймання в експлуатацію

22.500. Експлуатація

22.600. Технічне обслуговування. Ремонт

23. Устаткування паливно-транспортного господарства

23.500. Експлуатація

24. Устаткування пилоприготування

24.500. Експлуатація

24.600. Технічне обслуговування. Ремонт

25. Основне устаткування енергоблоків

25.100. Проектування

25.300. Контроль. Випробування

25.400. Налагодження. Приймання в експлуатацію

25.500. Експлуатація

26. Котельні установки

26.100. Проектування

26.200. Монтаж

26.300. Контроль. Випробування

26.400. Налагодження. Приймання в експлуатацію

26.500. Експлуатація

26.600. Технічне обслуговування. Ремонт

26.700. Типові енергетичні характеристики

27. Пристрої золовловлювання, золошлаковидалення. Очищення зовнішніх поверхонь нагріву

27.100. Проектування

27.200. Будівництво. Монтаж

27.300. Контроль. Випробування

27.400. Налагодження. Приймання в експлуатацію

27.500. Експлуатація

27.600. Технічне обслуговування. Ремонт. Реконструкція

З0. Парові та газові турбіни

30.100. Проектування

30.300. Контроль. Випробування

30.400. Налагодження. Приймання в експлуатацію

30.500. Експлуатація

30.600. Технічне обслуговування. Ремонт

30.700. Типові енергетичні характеристики

31. Гідроагрегати

31.100. Проектування

31.300. Контроль. Випробування

31.500. Експлуатація

31.600. Технічне обслуговування. Ремонт

32. Тягодуттьові установки

32.300. Контроль. Випробування

32.500. Експлуатація

32.600. Технічне обслуговування. Ремонт

35. Автоматика, захисти, блокіровка, засоби вимірювань (включаючи IВC АСК ТП)

35.100. Проектування

35.300. Контроль. Випробування

35.400. Налагодження. Приймання в експлуатацію

35.500. Експлуатація

35.600. Технічне обслуговування. Ремонт

36. Обчислювальна техніка (без АСК ТП)

36.500. Експлуатація

36.600. Технічне обслуговування. Ремонт

37. Водопідготовка та водно-хімічний режим. Контроль і очищення внутрішніх поверхонь нагріву

37.100. Проектування

37.200. Будівництво. Монтаж. Модернізація, реконструкція

37.300. Контроль і аналіз стану устаткування. Випробування

37.400. Налагодження устаткування. Очищення внутрішніх поверхонь нагріву. Приймання в експлуатацію

37.500. Експлуатація

37.600. Технічне обслуговування. Ремонт

39. Трубопроводи. Арматура

39.100. Проектування. Розрахунки

39.300. Контроль. Випробування

39.400. Промивання, налагодження, приймання в експлуатацію

39.500. Експлуатація

39.600. Технічне обслуговування. Ремонт

40. Підігрівники живильної та сирої води. Деаератори. Баки-акумулятори

40.100. Проектування

40.200. Монтаж. Модернізація

40.300. Контроль. Випробування

40.500. Експлуатація

41. Насоси

41.100. Проектування

41.600. Технічне обслуговування. Ремонт

41.700. Типові енергетичні характеристики

42. Очисні споруди та установки

42.100. Вишукування. Проектування

42.400. Налагодження. Приймання в експлуатацію

43. Масла енергетичні

43.100. Приймання. Зберігання. Експлуатація

43.200. Контроль. Випробування

43.300. Використання відпрацьованих масел

44. Паливо

44.100. Приймання. Зберігання

44.200. Контроль. Випробування

44.300. Спалювання палива

45. Генератори, синхронні компенсатори, збудники, електродвигуни

45.100. Проектування

45.300. Контроль. Випробування

45.400. Налагодження. Приймання в експлуатацію

45.500. Експлуатація

45.600. Технічне обслуговування. Ремонт

46. Трансформатори силові

46.300. Контроль випробування

46.400. Налагодження. Приймання в експлуатацію

46.500. Експлуатація

46.600. Технічне обслуговування. Ремонт

47. Електричні апарати (конденсаторні установки, вимикачі, роз'єднувачі, запобіжники та ін.)

47.100. Проектування. Розрахунки

47.400. Налагодження. Приймання в експлуатацію

47.500. Експлуатація

47.600. Технічне обслуговування. Ремонт

48. Зв'язок. ЗДТК

48.150. Проектування

48.300. Контроль. Випробування

48.500. Експлуатація

50. Електролізні та зарядно-підзарядні пристрої. Акумуляторні батареї

50.300. Контроль. Випробування

50.400. Налагодження. Приймання в експлуатацію

50.500. Експлуатація

51. Ізолятори

51.100. Проектування

51.300. Контроль. Випробування

51.500. Експлуатація

341. Вітроенергетика

Нумераційний перелік НД

Додаток 1 Нормативні документи НЕК «Укренерго»

Додаток 2 Нормативні документи, які скасовані та замінені

Вступ

До Покажчика внесені нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж Міненерговугілля України, які є чинними станом на 01.07.2021 р.:

- керівні документи колишнього Міненерго СРСР, які чинні в Україні (далі – РД 34);

- галузеві керівні документи Мінпаливенерго України (далі – ГКД 34);

- галузеві інформаційні документи Мінпаливенерго України (далі–ГІД 34);

- галузеві стандарти України (далі – СОУ та ГСТУ 34);

- міжгалузеві та галузеві нормативні акти органів державного нагляду;

- посібники до чинних НД.

До Покажчика не включені закони та інші акти законодавства України, національні та міждержавні стандарти (ДСТУ, ГОСТ), будівельні норми України (ДБН), технічні умови (ТУ, ТУ У), конструкторська документація тощо, інформація про чинність яких міститься у відповідних каталогах, покажчиках та переліках.

Документи в Покажчику розміщено за розділами «Классификатора отраслевых нормативно-технических документов Минэнерго СССР» від 31 серпня 1987 року.

Для зручності користування надається нумераційний перелік нормативних документів за їх шифрами та номерами. Перегляд Покажчика, внесення доповнень, здійснюється щоквартально.

Умовні скорочення

назв підприємств, організацій, об'єднань, департаментів та інших юридичних установ, які розробили або затвердили НД, що наведені у цьому Покажчику:

Атомэнергостройпроект - Киевский всесоюзный проектный институт «Атомэнергостройпроект»;

АТЭП - Атомтеплоэлектропроект;

Аселенерго - Науково-технічний учбово-консультаційний центр «Аселенерго»;

ВАТ «ЗТЗ» - ВАТ «Запорізький трансформаторний завод»;

Вінницяелектротехнологія - Вінницьке дослідне підприємство «Вінницяелектротехнологія»;

ВМНИИЗМК - Всесоюзный межотраслевой научно-исследовательский институт по защите металлов от коррозии;

ВНИИГ - Всесоюзный научно-исследовательский институт гидротехники им. Б.Е.Веденеева;

ВНИИЭ - Всесоюзный научно-исследовательский институт электроенергетики;

ВНИПИЭнергопром - Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт «ВНИПИ Энергопром»;

ВОДГЕО - Всесоюзный научно-исследовательский институт водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии Госстроя СССР;

ВТИ - Всесоюзный теплотехнический научно-технический институт им. Дзержинского;

Гидромонтаж - Государственный Всесоюзный Трест по проектированию, изготовлению, поставке и монтажу механического оборудования и металлических конструкций для гидротехнических сооружений, заводов и тепловых электростанций – «Гидромонтаж»;

Гидропроект - Всесоюзный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С. Я. Жука;

Гидроспецпроект (ГСП) - Специальный проектно-изыскательский институт«Гидроспецпроект»;

ГІОЦ НЕК «Укренерго» - Головний інформаційно-обчислювальний центр «Національної енергетичної компанії «Укренерго»;

Главгидрометслужба (ГГМС) - Главная гидрометерологическая служба Министерства энергетики и электрификации СССР;

Главгидроэнергострой (ГГЭС) - Главное управление по строительству и монтажу гидроэлектростанций Министерства строительства электростанций СССР;

ГлавНИИпроект - Главное управление научно-исследовательских и проектных организаций при Госплане СССР;

Главэнергопроект (ГЭП) - Главное управление по проектированию тепловых станций и сетей Государственного производственного комитета по энергетике и электрификации СССР

Главэнергострой (ГЭС) - Главное управление по строительству тепловых станций и сетей Минэнерго СССР;

ГПКЭиЭ СССР - Государственный производственный комитет по энергетике и электрификации СССР.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online