ДСТУ EN ISO 7200:2005 Разработка технической документации. Графы в штампах и основных надписях (EN ISO 7200:2004, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ГРАФИ У ШТАМПАХ ТА ОСНОВНИХ НАПИСАХ

(EN ISO 7200:2004, IDT)

ДСТУ EN ISO 7200:2005

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2007

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Рубцов; В. Свірко, канд. психол. наук; С. Рибалко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 25 травня 2005 р, № 128 з 2006-10-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN ISO 7200:2005 ідентичний з EN ISO 7200:2004 Technische Produktdokumentation — Datenfelder in Schriftfeldern und Dokumentenstammdaten (Розроблення технічної документації. Графи у штампах та основних написах) і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels, Усі права щодо використання Європейських стандартів у будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її Національними членами, й будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено. Цей стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з німецької (de)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Графи у штампах

6 Розташування штампа

Цей стандарт є тотожний переклад EN ISO 7200:2004 Technische Produktdokumentation — Datenfeider in Schriftfeldern und Dokumentenstammdaten (Розроблення технічної документації. Графи у штампах та основних написах).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— у 5.1.4 подано «Національну примітку», виділену рамкою;

— вилучено «Додаток ZA», що за змістом повторює розділ 2 «Нормативні посилання»;

— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;    '

— замінено позначення одиниць фізичних величин; mm на мм.

Міжнародний стандарт ISO 639 впроваджено в Україні через ДСТУ ISO 639-94 {ISO 639:1998). Копії міжнародних стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ГРАФИ У ШТАМПАХ ТА ОСНОВНИХ НАПИСАХ

ДСТУ EN ISO 7200:2005

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ГРАФЫ В ШТАМПАХ И ОСНОВНЫХ НАДПИСЯХ

TECHNISCHE PRODUKTDOKUMENTATION DATENFELDER IN SCHRIFTFELDERN UND DOKUMENTENSTAMMDATEN

Чинний від 2006-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює графи для написів у технічній документації на продукцію, полег­шує обмін документацією, а також забезпечує тотожність назв граф, їхнього змісту та довжини (кількості знаків). Ці правила стосуються як інструкцій з експлуатації, так і документів, розроблених за допомогою комп’ютерної техніки. Цей стандарт можна використовувати для всіх видів документації та продукції, на всіх стадіях життєвого циклу продукції, а також у різних галузях технічних дисциплін. У цьому стандарті описані графи, необхідні для розробляння документації, але без урахування конкретних технологій або вимог щодо виготовлення продукції. Цей стандарт обумовлює подальше та повторне використання документів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Зазначені нижче стандарти є основою цього документа. За наявності датованих посилань дійсним вважається тільки вказане видання документа. За наявності недатованих посилань дійсним вважатиметься останнє його видання (з доповненнями та змінами).

ISO 639 (alle Teile) Codes for the representation of names of languages

ISO 5457 Technical product documentation — Sizes and layout of the drawing sheets.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 639 (усі частини) Коди для подання назв мов

ISO 5457 Розробляння технічної документації, Масштаби і формати креслень.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовано такі терміни та відповідні їм визначення:

3.1 класифікація (Klassifikation)

Метод структурування певних даних (об’єктів чи документів) у класи та підкласи відповідно до їхніх характеристик

3.2 графа (Datenfeld)

Обмежена ділянка, яка стосується певного виду даних

3.3 передача даних (DatenObertragung)

Переведення інформації від комп'ютерного застосування до іншого зі збереженням її впорядкованої форми

3.4 розділ (Abschnitt)

Певна частина документа, кожна з номером, як і інші частини, а також з іншим змістом та складом

3.5 аркуш {Blatt)

Частина технічного малюнка

3.6 сторінка (Seite)

Нижня частина візуальної структури документа, яка розділяє його зміст (особливо якщо цей документ подано у формі тексту).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online