ДСТУ-Н 7916:2015 Система технологической документации. Указания по оформлению документов, используемых во время разработки, внедрения и функционирования технологических процессов

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАСТАНОВА

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Настанови щодо оформлення документів,
застосовуваних для розроблення, упровадження
та функціювання технологічних процесів

ДСТУ-Н 7916:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування (ДП НДТІП)

РОЗРОБНИКИ: М. Замірець, д-р техн. наук (науковий керівник); С. Пащенко, І. Попова, В. Рикова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

4 Загальні положення

5 Оформлення карти замовлення на проектування та виготовлення технологічної оснастки

5.1 Призначеність і переваги

5.2 Застосування форм і склад реквізитів

5.3 Оформлення на обчислювальних машинах

6 Оформлення відомості замовлення виготовлення технологічної оснастки

6.1 Призначеність і переваги

6.2 Застосування форм і склад реквізитів

6.3 Оформлення на обчислювальних машинах

7 Оформлення карти погодження технологічного процесу/операції

7.1 Призначеність та переваги

7.2 Застосування форм та склад реквізитів

7.3 Оформлення на обчислювальних машинах

8 Оформлення акта впровадження технологічного процесу/операції та/або оснастки

Додаток А Розташунок реквізитів карти замовлення на проектування та виготовлення технологічної оснастки

Додаток Б Розташунок реквізитів відомісті замовлення виготовлення технологічної оснастки

Додаток В Розташунок реквізитів карти погодження технологічного процесу/операції

Додаток Г Розташунок реквізитів акта впровадження технологічного процесу/операції та/або оснастки

Додаток Д Бібліографія

НАСТАНОВА

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Настанови щодо оформлення документів, застосовуваних для
розроблення, упровадження та функціювання технологічних процесів

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Указания по оформлению документов, используемых во время
разработки, внедрения и функционирования технологических процессов

TECHNOLOGICAL DOCUMENTATION SYSTEM
Guides for presentation documents, using in developing,
introducing and functioning of technological processes

Чинна від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цій настанові визначено правила оформлення технологічних документів, що їх застосовують для розроблення, упровадження та функціювання технологічних процесів виготовлення чи ремонтування продукції.

Положення цієї настанови поширюються на оформлення таких технологічних документів:

— карти замовлення на проектування та виготовлення технологічної оснастки;

— відомості замовлення виготовлення технологічної оснастки;

— карти погодження технологічного процесу/операції;

— акта впровадження технологічного процесу/операції та/або оснастки.

Ця настанова встановлює: призначеність технологічних документів, склад реквізитів цих документів, їхній зміст і розташунок, правила оформлення документів за допомогою засобів обчислювальної техніки.

Цю настанову розроблено на підставі стандартів системи технологічної документації для конкретизації положень ДСТУ ISO 9001 стосовно розробляння, контролювання й оформлювання технічної документації та робочих інструкцій.

Положення цієї настанови можна застосовувати для оформлення технологічних документів виробничих процесів і для розроблення стандартів системи управління якістю організації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій настанові є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2391:2010 Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ EN ISO 7200:2005 Розроблення технічної документації. Графи у штампах та основних написах (EN ISO 7200:2004,IDТ)

ДСТУ ISO 128-20:2003 Кресленики технічні. Загальні принципи подавання. Частина 20. Основні положення про лінії (ISO 128-20:1996, IDТ)

ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDТ)

ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDT)

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Формати (ЄСКД. Формати)

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии (ЄСКД. Лінії)

ГОСТ 3.1105-84 ЕСТД. Формы и правила оформления документов общего назначения (ЄСТД. Форми та правила оформлювання документів загальної призначеності)

ГОСТ 3.1130-93 ЕСТД. Общие требования к формам и бланкам документов (ЄСТД. Загальні вимоги до форм та бланків документів)

ГОСТ 3.1201-85 ЕСТД. Система обозначения технологической документации (ЄСТД. Система позначання технологічної документації).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online