ДСТУ-Н 7914:2015 Система технологической документации. Указания по оформлению документов на технологические процессы ремонта

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАСТАНОВА

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Настанови щодо оформлення документів
на технологічні процеси ремонтування

ДСТУ-Н 7914:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування (ДП НДТІП)

РОЗРОБНИКИ: М. Замірець, д-р техн. наук (науковий керівник); С. Пащенко; І. Попова; В. Рикова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні Р 50-060-95)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні вимоги

6 Оформлення відомості дефектування

6.1 Призначеність і переваги

6.2 Застосування форм і склад реквізитів

6.3 Оформлення на обчислювальних машинах

7 Оформлення карти технологічного процесу ремонтування

7.1 Призначеність і переваги

7.2 Застосування форм і склад реквізитів

7.3 Оформлення на обчислювальних машинах

8 Оформлення карти технологічного процесу дефектування

8.1 Призначеність і переваги

8.2 Застосування форм і склад реквізитів

8.3 Оформлення на обчислювальних машинах

9 Оформлення карти типового (групового) технологічного процесу очищення

9.1 Призначеність і переваги

9.2 Застосування форм і склад реквізитів

9.3 Оформлення на обчислювальних машинах

10 Оформлення операційної карти наплавлення

10.1 Призначеність і переваги

10.2 Застосування форм і склад реквізитів

10.3 Оформлення на обчислювальних машинах

11 Оформлення відомості деталей (складаних одиниць) до типового (групового) технологічного процесу очищення

11.1 Призначеність і переваги

11.2 Застосування форм і склад реквізитів

11.3 Оформлення на обчислювальних машинах

12 Оформлення відомості оснастки та відомості устатковання

12.1 Призначеність і переваги

12.2 Застосування форм і склад реквізитів

12.3 Оформлення на обчислювальних машинах

13 Оформлення відомості технологічних документів

13.1 Призначеність, застосування форм і склад реквізитів

13.2 Оформлення на обчислювальних машинах

14 Оформлення карти ескізів

Додаток А Розташунок і зміст реквізитів основного напису

Додаток Б Зміст реквізитів маршрутної карти, відомості деталей (складаних одиниць) до типового (групового) технологічного процесу очищення, відомості оснастки, відомості устатковання, відомості технологічних документів

Додаток В Розташунок реквізитів маршрутної карти

Додаток Г Розташунок реквізитів відомості дефектування

Додаток Д Розташунок реквізитів карти технологічного процесу дефектування

Додаток Е Розташунок реквізитів карти типового технологічного процесу очищення

Додаток Ж Розташунок реквізитів операційної карти наплавлення

Додаток И Розташунок реквізитів відомості деталей (складаних одиниць) до типового (групового) технологічного процесу очищення

Додаток К Розташунок реквізитів відомості оснастки та відомості устатковання

Додаток Л Розташунок реквізитів відомості технологічних документів

Додаток М Бібліографія.

НАСТАНОВА

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Настанови щодо оформлення документів на технологічні процеси ремонтування

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Указания по оформлению документов на технологические процессы ремонта

TECHNOLOGICAL DOCUMENTATION SYSTEM
Guides for presentation of repairing technological processes documents

Чинна від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цій настанові визначено правила оформлення документів, що їх застосовують у технологічних процесах (операціях) ремонтування виробів машинобудування та приладобудування.

Ця настанова встановлює призначеність технологічних документів, склад реквізитів цих документів, їхній зміст і розташунок, правила оформлення документів за допомогою засобів обчислювальної техніки.

Цю настанову розроблено на підставі стандартів системи технологічної документації для конкретизації положень ДСТУ ISO 9001 стосовно розробляння, контролювання й оформлювання технічної документації, протоколів і робочих інструкцій.

Положення цієї настанови можна застосовувати для оформлення технологічних документів процесів ремонтування та для розроблення стандартів системи управління якістю організації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій настанові є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2391:2010 Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ EN ISO 7200:2005 Розроблення технічної документації. Графи у штампах та основних написах (EN ISO 7200:2004, IDТ)

ДСТУ ISO 128-20:2003 Кресленики технічні. Загальні принципи подавання. Частина 20. Основні положення про лінії (ISO 128-20:1996, IDT)

ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDТ)

ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDT)

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Формати. (ЄСКД. Формати)

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии (ЄСКД. Лінії)

ГОСТ 2.602-95 ЕСКД. Ремонтные документы. (ЄСКД. Ремонтні документи)

ГОСТ 3.1105-84 ЕСТД. Формы и правила оформления документов общего назначения (ЄСТД. Форми та правила оформлення документів загальної призначеності)

ГОСТ 3.1118-82 ЕСТД. Формы и правила оформления маршрутных карт (ЄСТД. Форми та правила оформлення маршрутних карт)

ГОСТ 3.1119-83 ЕСТД. Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на единичные технологические процессы (ЄСТД. Загальні вимоги до комплектності та оформлення комплектів документів на одиничні технологічні процеси)

ГОСТ 3.1120-83 ЕСТД. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации (ЄСТД. Загальні правила відображення та оформлення вимог безпеки праці у технологічній документації)

ГОСТ 3.1121-84 ЕСТД. Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на типовые и групповые технологические процессы (операции) (ЄСТД. Загальні вимоги до комплектності та оформлення комплектів документів на типові та групові технологічні процеси (операції))

ГОСТ 3.1122-84 ЕСТД. Формы и правила оформления документов специального назначения. Ведомости технологические (ЄСТД. Форми та правила оформлення документів спеціальної призначеності. Відомості технологічні)

ГОСТ 3.1129-93 ЕСТД. Общие правила записи технологической информации в технологических документах на технологические процессы и операции (ЄСТД. Загальні правила запису технологічної інформації у технологічних документах на технологічні процеси та операції)

ГОСТ 3.1130-93 ЕСТД. Общие требования к формам и бланкам документов (ЄСТД. Загальні вимоги до форм та бланків документів)

ГОСТ 3.1201-85 ЕСТД. Система обозначения технологической документации.(ЄСТД. Система позначання технологічної документації).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online