ДСТУ ISO 7176-10:2005 Кресла колесные. Часть 10. Определение способности преодоления препятствия колесными креслами с электроприводом (ISO 7176-10:1988, IDТ)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


КРІСЛА КОЛІСНІ

Частина 10. Визначення здатності подолання

перешкоди колісними кріслами

 з електричним приводом

 (ISO 7176-10:1988, IDТ)

ДСТУ ISO 7176-10:2005

БЗ№1-2005/52

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2007

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет "Реабілітаційна техніка" (ТК 139). Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності (УкрНДіпротедування)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Салєєва, канд. техн. наук (науковий керівник); Л. Ватолінський; Т. Кудрявцева; О. Чернишов; В. Щетинін; Н. Безлепкіна; Н. Воронкова; Л. Олійник

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 14 квітня 2005 р. № 91 з 2006 07-01

3 Національний стандарт відповідaє ISO 7176-10:1988 Wheelchairs - Part 10: Determination of obstacle-climbing ability of electric wheelchairs. (Крісла колісні. Частина 10. Визначення здатності подолання перешкоди колісними кріслами з електричним приводом)

    Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

    Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 7176-10:1986 Wheelchairs - Part 10: Determination of obstacle-climbing ability of electric wheelchairs (Крісла колісні. Частина 10. Визначення здатності подолання перешкоди колісними кріслами з електричним приводом).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 139 "Реабілітаційна техніка" (УкрНДІ-протезування).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

слова «міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи цього стандарту: "Обкладинку". "Передмову". «Зміст», «Національний вступ» і «Бібліографічні дані» оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

- у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено "Національне пояснення", виділене рамкою, вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову», «Вступ»;

- в Україні замість ISO 6440:1985 Wheelchairs - Nomenclature, terms and defimitions (Крісла колісні. Номенклатура, терміни та визначення) чинний ГОСТ 30475-96 Кресла-коляски. Термины и определения; замість ISO 7930 Wheelchairs - Type of classification based on appearance characteristics (Крісла колісні. Класифікація за типами на основі характеристик зовнішнього вигляду) чинний ГОСТ 30472-96 Кресла-коляски. Классификация по типам, основанная на характеристиках внешнего вида.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах