ДСТУ ISO 7176-4:2005 Кресла колесные. Часть 4. Определение теоретического диапазона расстояния по энергопотреблению колесных кресел с электроприводом и электромобилей (ISO 7176-4:1997, IDТ)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


КРІСЛА КОЛІСНІ

Частина 4. Визначення теоретичного діапазону відстані за енергоспоживанням колісних крісел з електричним приводом та електромобілів

(ISO 7176-4:1997, IDТ)

ДСТУ ISO 7176-4:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

 2007

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Реабілітаційна техніка» (ТК 139), Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності (УкрНДІпротезування)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ А. Салссоа, канд. техн наук (науковий керівник); Л. Ватолінський; Т. Кудрявцева; О. Чернишов: В. Щетинін; Н. Безлепкіна; Н. Воронкова; В. Бєседовська; Л. Олійник

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 14 квітня 2005 р. № 91 з 2006-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 7176-4:1997 Wheelchairs - Part 4: Energy consumption of electric wheelchairs and scooters for determination of theoretical distance range (Крісла колісні. Частина 4. Енергоспоживання колісних крісел з електричним приводом та електромобілів для визначення теоретичного діапазону відстані)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 7176-4:1997 Wheelchairs - Part 4: Energy consumption of electric wheelchairs and scooters for determination of theoretical distance range (Крісла колісні. Частина 4. Енергоспоживання колісних крісел з електричним приводом та електромобілів для визначення теоретичного діапазону відстані).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 139 «Реабілітаційна техніка» (УкрНДІпротезування).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей міжнародний стандарт» змінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- назву стандарту замінено на: «Крісла колісні. Частина 4 Визначення теоретичного діапазону відстані за електроспоживанням колісних крісел з електричним приводом та електромобілів»;

- у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

- в Україні замість ISO 6440 Wheelchairs - Nomenclature, terms and definitions (Крісла колісні. Номенклатура, терміни та визначення) чинний ГОСТ 30475-96 (ИСО 6440-85) Кресла-коляски. Термины и определения;

- вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову», «Вступ».

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах