ДСТУ ISO 7176-8:2005 Кресла колесные. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность (ISO 7176-8:1998, IDТ)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КРІСЛА КОЛІСНІ

Частина 8. Вимоги та методи випробування

на статичну, ударну і втомну міцність

(ISO 7176-8:1998, IDТ)

ДСТУ ISO 7176-8:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2007

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет «Реабілітаційна техніка» (ТК 139), Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності (УкрНДіпротезування)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ А. Салєєва, канд. техн. наук (науковий керівник); Л. Ватолінський; Т. Кудрявцева; О. Чернишов; В. Щетинін; Н. Безлєпкіна; Н. Воронкова; В. Бєседовська; Л. Олійник

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказ Держспоживстандарту України від 14 квітня 2005 р. № 91 з 2006-07-01, зі зміною дати чинності згідно з наказом № 82 від 11 квітня 2007 р.

3 Національний стандарт відповідає ISO 7176-8:1998 Wheelchairs - Part 8: Requirements and test methods for static, impact and fatigue strengths (Крісла колісні. Частина 8. Вимоги та методи випробування на статичну, ударну і втомну міцність)

Ступінь відповідності - ідентичний (ЮТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 7176-8:1998 Wheelchairs - Part 8: Requirements and test methods for static, impact and fatigue strengths (Крісла колісні. Частина 8. Вимоги та методи випробування на статичну ударну і втомну міцність).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт. - ТК 139 «Реабілітаційна техніка» (УкрНДІ протезування).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «міжнародний стандарт» змінено на «стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

- вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову».

В Україні замість ІSO 2439:1997 чинний ДСТУ ІSO 2439:2005 Матеріали полімерні чарункові, еластичні визначення твердості методом втискування; замість ІSO 6440:1985 чинний ГОСТ 30475-96 (ИСО 6440-85). Кресла-коляски. Термины и определения.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах