ДСТУ ISO/IEC 17030:2005 Оценка соответствия. Общие требования к знакам соответствия третьей стороны (ISO/IEC 17030:2003, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Загальні вимоги до знаків відповідності третьої сторони

(ISO/IEC 17030:2003, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17030:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2007

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Оцінювання відповідності» (ТК 89)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Бібік; С. Гавриленко; А. Косенюк, канд. техн. наук; В. Яновський

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 14 квітня 2005 р. № 90 з 2006-10-01

3 Національний стандарт відповідає ISO/IEC 17030:2003 Conformity assessment – General requirements for third-party marks of conformity (Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до знаків відповідності третьої сторони)

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO/IEC 17030:2003 Conformity assessment – General requirements for third-party marks of conformity (Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до знаків відповідності третьої сторони), який розробив Комітет ISO з оцінювання відповідності (CASCO).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, – ТК 89 «Оцінювання відповідності».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Нормативні посилання», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами комплексу стандартів «Національна стандартизація»;

— долучено структурний елемент «Національний вступ»;

— у розділах «Нормативні посилання» і «Бібліографія» подано національні пояснення з перекладом назв стандартів та їх чинності в Україні, які виділено рамкою;

— у розділі «Терміни та визначення понять» після українського терміна в дужках наведено англійські терміни-відповідники;

— долучено складник «Ключові слова» до структурного елемента «Бібліографічні дані»;

— термін «міжнародний стандарт» замінено на термін «стандарт»;

— у розділі 2 вилучено виноску і текст виноски до стандарту ISO/IEC 17000, оскільки його уже опубліковано.

Усі міжнародні стандарти, на які є посилання, за винятком ISO/IEC 17000:2004, прийнято в Україні як національні стандарти. Про це зазначено в національних поясненнях.

Зі стандартом ISO/IEC 17000:2004 можна ознайомитися в Головному фонді нормативних документів.

 

ВСТУП

Знаки відповідності мають багато форм і використовуються різним чином. Вони можуть надавати корисну інформацію про продукцію або підтверджувати окремі характеристики продукції, такі як її безпечність, якість, експлуатаційні властивості, надійність або вплив на довкілля, їх наносять на продукцію, сертифікати та в публікаціях, щоб позначити відповідність вимогам, встановленим до продукції, системи керування, послуги, процесу, персоналу чи організації. Вельми важливим для всіх знаків відповідності є здобуття довіри ринку, зокрема споживачів, до продукції та інших об’єктів оцінювання відповідності, які позначено цими знаками.

Основна мета цього стандарту – надати можливість однакового підходу до використання знаків відповідності третьої сторони, заповнити відповідні прогалини наявних стандартів та настанов ISO, ІЕС, ISO/IEC, висвітлити потенційні проблеми, які виникають унаслідок відмінностей у використанні знаків відповідності третьої сторони, надати чітку та раціональну основу їх використання та викласти загальні вимоги до них. Цей стандарт орієнтовано на знаки відповідності третьої сторони, але його також можна використовувати як настанову для інших застосувань знаків відповідності.

Цей стандарт базується на матеріалах зворотного зв’язку з ринком і вимогах різних користувачів та надавачів знаків відповідності. Узято до уваги звіт ISO щодо знаків оцінювання відповідності, опублікований у травні 1999 року. Використання цього стандарту повинно привести до підвищення довіри ринку, міжнародного визнання та схвалення споживачами знаків відповідності третьої сторони.

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Загальні вимоги до знаків відповідності третьої сторони

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

Общие требования к знакам соответствия третьей стороны

CONFORMITY ASSESSMENT

General requirements for third-party marks of conformity

Чинний від 2006-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги до знаків відповідності третьої сторони, зокрема, до їх надання та використання.

Примітка. Цей стандарт можна використовувати також як настанову для використання знаків відповідності в іншій діяльності, ніж оцінювання відповідності третьою стороною.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування у цьому документі. Для датованих посилань застосовують тільки видання, на яке посилаються. Для недатованих посилань застосовують останнє видання нормативного документа, на який зроблено посилання (включаючи будь-які зміни).

ISO/IEC 17000 Conformity assessment – General vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO/IEC 17000 Оцінювання відповідності. Загальний словник.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому документі застосовано терміни та визначення понять, що наведені у ISO/IEC 17000, а також такі:

3.1 знак відповідності третьої сторони (third-party mark of conformity)

Захищений знак, наданий органом, що здійснює оцінювання відповідності третьою стороною, і який свідчить, що об’єкт оцінювання відповідності (продукція, процес, персонал, система або орган) відповідає встановленим вимогам.

Приклади. Знаками відповідності третьої сторони можуть бути: знаки сертифікації продукції, знаки сертифікації систем управління якістю/довкіллям, знаки відповідності довкілля та ін.

Примітка 1. Захищений знак є знаком, захищеним юридично від несанкціонованого використання.

Примітка 2 Вимоги (що підтверджуються знаком) звичайно встановлюють у нормативних документах, таких як міжнародні стандарти, регіональні або національні стандарти, регламенти та технічні умови

3.2 власник знака відповідності третьої сторони (owner of a third-party mark of conformity)

Особа або організація, що має юридичні права на знак відповідності третьої сторони

3.3 надавач знака відповідності третьої сторони (issuer of a third-party mark of conformity)

Орган, що надає право використання знака відповідності третьої сторони.

Примітка. Надавач може не бути власником знака відповідності третьої сторони, а тільки уповноваженим субпідрядником інших органів.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online