ТТР 37641918-414:2013 Временный технологический регламент по устройству и восстановлению бетонного защитного слоя железобетонных опор мостов в зоне переменного увлажнения

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)

ТИМЧАСОВИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

З УЛАШТУВАННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ БЕТОННОГО ЗАХИСНОГО
ШАРУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ОПОР МОСТІВ В ЗОНІ ЗМІННОГО
ЗВОЛОЖЕННЯ

ТТР 37641918-414:2013

ЗМІСТ

ВСТУП

1 Загальна характеристика виробництва і його техніко-економічний рівень

2 Характеристика продукції, яка виготовляється

3 Характеристика вихідної сировини, матеріалів та напівпродуктів

4 Опис технологічного процесу і схеми виготовлення продукції

5 Матеріальний баланс

6 Щорічні норми витрат основних видів сировини, матеріалів та енергоресурсів

7 Щорічні норми утворення відходів виробництва

8 Норми технологічного режиму

9 Контроль виробництва та управління технологічним процесом

10 Охорона навколишнього природного середовища

11 Основні вимоги безпеки і охорони праці

12 Перелік обов'язкових інструкцій

13 Креслення технологічної схеми виробництва

14 Специфікація основного технологічного обладнання

Додаток А. Нормативні посилання

Додаток Б. Лист реєстрації змін та доповнень

ВСТУП

Сезонне коливання рівня рік і озер, через які прокладені автодорожні мостові споруди викликає руйнування захисного шару бетону на залізобетонних опорах, що занурені у воду і знаходяться в критичній зоні змінного зволоження.

Умови експлуатації викликають інтенсивну корозію бетону І виду в указаній зоні. Істотний вклад в руйнування бетону в критичній зоні вносять біокорозійні процеси. Висока вологість бетону, наявність поживних речовин, кисень і сонячне світло сприяють активному росту біообростань у вигляді водоростей і простіших рослин в зоні змінного зволоження.

В результаті життєдіяльності колоній водоростей і мікроорганізмів утворюються органічні кислоти, які викликають корозію бетону ІІ виду. В результаті кислотного руйнування цементного каменю міцність захисного шару бетону падає, збільшується його водопроникність. В свою чергу, вказані процеси ініціюють окиснювально–відновлювальні реакції на поверхні металоарматури, що призводить до її корозії і подальшого руйнування захисного шару бетону.

Встановлено, що мікроорганізми (бактерії, грибки, водорості, найпростіші тощо), що активно розвиваються в зоні змінного зволоження викликають біокорозію металів. Мікроорганізми викликають корозію сталі шляхом безпосереднього впливу на кінетику електродних реакцій, утворюють речовини, що викликають корозію, створюють на поверхні металу концентраційні електрохімічні зони.

Спеціальних методів, що попереджають біологічну корозію залізобетону не існує. Зазвичай використовують такі ж засоби і методи, які застосовуються при захисті від хімічної і ґрунтової корозії.

1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЦТВА І ЙОГО ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ РІВЕНЬ

1.1 Цей тимчасовий технологічний регламент з улаштування і відновлення бетонного захисного шару залізобетонних опор мостів в зоні змінного зволоження (далі ТТР) призначений для інженерно–технологічного персоналу організацій і підприємств, які виконують проектування, будівництво, реконструкцію і ремонт мостових споруд на автомобільних дорогах загального користування.

1.2 Впровадження нової технології буде сприяти підвищенню довговічності та надійності автодорожніх мостів. Рік вводу в експлуатацію 2013 – з моменту введення в дію цього ТТР.

1.3 Обсяги потрібних робіт згідно з ІН 218-036 щодо ремонту та влаштуванню захисного шару на залізобетонних опорах автодорожніх мостів встановлюють за результатами поточного, періодичного та спеціального оглядів мостової споруди. При плануванні робіт визначають методи їх виконання і обсяги потрібних матеріалів.

1.4 Матеріали передбачені ТТР дозволяється застосовувати при виконанні відповідних будівельних робіт у всіх дорожньо-кліматичних зонах України.

1.5 Техніко-економічний рівень технології визначається областю і конкретними умовами її застосування. Економічний ефект оцінюють співставленням приведених витрат по базовому і запропонованому варіанту.

1.6 Гранична і стабільна нормативна потужність виробництва, ефективний режим роботи обладнання та персоналу зазначається підрядником, що виконує ремонтні роботи (МБУ, Мостозагіни, мостобудівельні компанії).

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ, ЯКА ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ

2.1 Готовою продукцією є влаштований захисний полімер – цементобетонний шар на залізобетонних опорах мостових споруд, що експлуатуються в умовах дії середовища з високою корозійною активністю.

2.2 Виходячи з умов експлуатації, протекторний шар бетону в зоні змінного зволоження повинен перешкоджати проникненню в глибину бетону води, тобто мати водовідштовхуючі властивості і додатково володіти пестицидними властивостями для попередження біообростання бетону в указаній зоні.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online