ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 Руководство по определению стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов в стоимости строительства

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ
ВАРТОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ
У ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНРЕГІОН УКРАЇНИ
2013

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-виробнича фірма «Інпроект», ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві», ПК 1 «Ціноутворення у будівництві»

РОЗРОБНИКИ: О. Юровський (науковий керівник), В. Лясковський, С. Лясковський

ЗА УЧАСТЮ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Д. Ісаєнко, канд. наук з державного управління, А. Беркута, к. е. н., П. Губень, І. Пономаренко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.08.2013 № 405, чинний з 2014-01-01

3 НА ЗАМІНУ: «Методики визначення вартості експлуатації власних будівельних машин і механізмів будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт» та «Методики визначення вартості перебазування баштових кранів при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт»

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Визначення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів при складанні інвесторської кошторисної документації

6 Визначення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів при складанні ціни пропозиції учасника конкурсних торгів, договірної ціни, при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт.

ДОДАТОК А Середні значення річного наробітку та значення коефіцієнтів внутрішньозмінного використання будівельних машин та механізмів.

ДОДАТОК Б Номенклатура частин, що швидко спрацьовуються, та нормативний ресурс їх використання.

ДОДАТОК В Визначення вартості перебазування баштових кранів при складанні ціни пропозиції учасника конкурсних торгів, договірної ціни, при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ
У ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

РУКОВОДСТВО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
В СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

 GUIDANCE ON THE DETERMINATION OF THE VALUE
OF CONSTRUCTION MACHINERY AND MECHANISMS
IN CONSTRUCTION COSTS

Чинний від 2014-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює основні положення з визначення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів у вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам’яток архітектури та містобудування (далі - будівництво). Стандарт розроблено в розвиток ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

1.2 Цей стандарт носить обов’язковий характер при визначенні вартості будівництва об'єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва

ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва

ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва

ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013 Настанова щодо розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи

ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013 Настанова щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт

ДСТУ Б Д.2.7-1.2012 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online