ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 Руководство по определению размера средств на титульные временные здания и сооружения и прочие затраты в стоимости строительства

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ КОШТІВ
НА ТИТУЛЬНІ ТИМЧАСОВІ БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ
І ІНШІ ВИТРАТИ У ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013

 Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНРЕГІОН УКРАЇНИ
2013

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Визначення розміру коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд

4.1 Загальні положення

4.2 Визначення розміру коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд при складанні інвесторської кошторисної документації

4.3 Визначення розміру коштів на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд при складанні ціни пропозиції учасника конкурсних торгів, договірної ціни, при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт

5 ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ КОШТІВ НА ІНШІ РОБОТИ ТА ВИТРАТИ

5.1 Визначення розміру коштів на виконання будівельних робіт у зимовий період

5.2 Визначення розміру коштів на виконання будівельних робіт у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більше ніж 27°С

5.3 Визначення розміру коштів на доплати працівникам будівельної організації у зв’язку з втратами часу на проїзд від місця розташування організації (збірного пункту) до об’єкта будівництва і назад

5.4 Визначення інших витрат

ДОДАТОК А Перелік робіт та витрат, що належать до титульних тимчасових будівель і споруд та враховуються усередненими показниками

ДОДАТОК Б Усереднені показники для визначення ліміту коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди в інвесторській кошторисній документації на будівництво (крім ремонтно-будівельних робіт)

ДОДАТОК В Усереднені показники для визначення ліміту коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди в інвесторській кошторисній документації на ремонтно-будівельні роботи

ДОДАТОК Г Усереднені показники для визначення в складі інвесторської кошторисної документації розрахункової трудомісткості робіт зі зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд та з виконання будівельних робіт у зимовий та літній періоди

ДОДАТОК Д Усереднені показники для визначення ліміту коштів на виконання будівельних робіт (крім ремонтно-будівельних) у зимовий період в інвесторській кошторисній документації

ДОДАТОК Е Усереднені показники для визначення ліміту коштів на виконання ремонтно-будівельних робіт у зимовий період в інвесторській кошторисній документації

ДОДАТОК Ж Поділ території України за температурними зонами із зазначенням зимових періодів і коефіцієнтів до середньорічних відсоткових показників

ДОДАТОК И Усереднені показники витрат енергії на тимчасове опалення

ДОДАТОК К Класифікація ступеню шкідливості та карта оцінки шкідливості виробничого середовища при виконанні будівельних робіт у літній період просто неба

ДОДАТОК Л Приклад розрахунку розміру доплати до заробітної плати та збільшення нормативних трудовитрат робітників, нормативного часу роботи будівельних машин та механізмів при виконанні будівельних робіт у літній період просто неба

ДОДАТОК М Приклад розрахунку коштів на доплату працівникам у зв’язку з втратою часу в дорозі

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ КОШТІВ
НА ТИТУЛЬНІ ТИМЧАСОВІ БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ
І ІНШІ ВИТРАТИ У ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

РУКОВОДСТВО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА СРЕДСТВ
НА ТИТУЛЬНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ В СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

GUIDANCE ON THE DETERMINATION OF THE AMOUNT
OF FUNDS OF THE TITLE TEMPORARY BUILDINGS AND FACILITIES
AND OTHER EXPENSES IN THE COST OF CONSTRUCTION

Чинний від 2014-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює основні положення з визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди і на інші витрати у вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам’яток архітектури та містобудування (далі - будівництво). Стандарт розроблено в розвиток ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва».

1.2 Цей стандарт призначено для визначення розміру коштів на тимчасові будівлі та споруди і на інші витрати у вартості будівництва об'єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва

ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва

ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва

ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 Настанова щодо визначення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів у вартості будівництва

ДСТУ-Н Б Д.1.1-8:2008 Кошторисна документація. Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві

ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013 Настанова щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах