ДСТУ EN 238:2008 Нефтепродукты жидкие. Бензин. Определение содержания бензола методом инфракрасной спектрометрии (EN 238:1996, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОПРОДУКТИ РІДКІ БЕНЗИН

Визначення вмісту бензолу методом інфрачервоної спектрометрії

(EN 238:1996, IDT)

ДСТУ EN 238:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2011

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості (УкрНДІНП) «МАСМА» (ТК 38)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Мисак, М. Дмитрук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 квітня 2008 р. № 126 з 2010-01-01, згідно з наказом Держспоживстандарту України від 11.06.2008 р. № 188 чинність установлено з 2008-09-01

3 Національний стандарт відповідає EN 238:1996 Liquid petroleum products – Petrol – Determination of the benzene content by infrared spectrometry (Нафтопродукти рідкі. Бензин. Визначання вмісту бензолу методом інфрачервоної спектрометрії)

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 238:1996 Liquid petroleum products – Petrol – Determination of the benzene content by infrared spectrometry (Нафтопродукти рідкі. Бензин. Визначання вмісту бензолу методом інфрачервоної спектрометрії).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, – ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімія».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Національний вступ» і «Бібліографія» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «Цей європейський стандарт» замінено на «Цей стандарт»;

— до розділу 1 долучено національну примітку щодо дотримування вимог нормативних документів з охорони праці;

— до розділу 2 долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— до розділу 4 долучено «Національну примітку» щодо чистоти реактивів;

— до розділу 5 долучено «Національні примітки» щодо мірних піпеток (5.4) і щодо мірних колб (5.5);

— до розділу 6 долучено «Національну примітку» щодо нормативного документа з відбирання проб;

— до розділу 7 долучено «Національну примітку» щодо періодичності перевіряння градуювального графіка (7.2.3);

— рисунки та формули в стандарті оформлено згідно з ДСТУ 1.5;

— «Національні примітки» в тексті стандарту виділено рамками;

— одиниці виміру фізичних величин подано згідно з ДСТУ 3651.1;

— долучено додаток НА «Бібліографія», який містить перелік зазначених у стандарті нормативних документів, чинних в Україні.

Міжнародний стандарт ISO 1042:1998, на який є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як національний ідентичний стандарт ДСТУ ISO 1042:2005.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОПРОДУКТИ РІДКІ БЕНЗИН

Визначення вмісту бензолу методом інфрачервоної спектрометрії

НЕФТЕПРОДУКТЫ ЖИДКИЕ БЕНЗИН

Определение содержания бензола методом инфракрасной спектрометрии

LIQUID PETROLEUM PRODUCTS PETROL

Determination of the benzene content by infrared spectrometry

Чинний від 2008-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод інфрачервоної спектрометрії для визначення вмісту бензолу в бензині в межах об’ємних часток від 0,1 % до 20 %. Наявність циклопентадієну в пробі впливає на визначення бензолу, якщо його вміст перевищує об’ємну частку 5 %.

Уміст етанолу, об’ємною часткою нижче ніж 10 %, і толуолу, об’ємною часткою нижче ніж 25 %, не впливає на визначення бензолу.

ЗАСТОРОГА! Застосування цього стандарту пов’язано з використовуванням небезпечних матеріалів, операцій і устатковання. Цей стандарт не містить вимог, пов’язаних зі всіма проблемами безпеки, що виникають під час його застосовування. Відповідальність користувача цим стандартом полягає в тому, щоб забезпечити безпечні для здоров’я умови роботи. Для цього треба розробити відповідні інструкції, перш, ніж використовувати стандарт.

Національна примітка

В Україні необхідно дотримуватися вимог нормативних документів з охорони праці [1] додатка НА та правил безпечної роботи приладів та допоміжних пристроїв, викладених у документах з їхнього експлуатування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік нормативних документів наведено нижче. У разі датованих посилань зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосується цього стандарту тільки в тому разі, якщо їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба звертатися до останнього видання відповідного документа.

ISO 595-1 Reusable all-glass or metal-and-glass syringes for medical use – Part 1: Dimensions

ISO 595-2 Reusable all-glass or metal-and-glass syringes for medical use – Part 2: Design, performance requirements and tests

ISO 648 Laboratory glassware – One-mark pipettes

ISO 1042 Laboratory glassware – One-mark volumetric flasks

ISO 3170 Petroleum liquids – Manual sampling

ISO 3171 Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 595-1 Шприци медичні скляні або металоскляні багаторазового використовування. Частина 1. Розміри

ISO 595-2 Шприци медичні скляні або металоскляні багаторазового використовування. Частина 2. Конструкція, експлуатаційні вимоги та методи випробовування

ISO 648 Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою

ISO 1042 Посуд лабораторний скляний. Колби мірні з однією позначкою

ISO 3170 Нафтопродукти рідкі. Метод ручного відбирання проб

ISO 3171 Нафтопродукти рідкі. Автоматичне відбирання проб із трубопроводу.

3 СУТЬ МЕТОДУ

Після розбавлення проби циклогексаном реєструють її ІЧ-спектр у межах від 730 см-1 до 630 см-1. Поглинання, виміряне за 673 см-1, порівнюють із поглинанням стандартних розчинів бензолу. Уміст бензолу визначають у грамах на сто кубічних сантиметрів і перераховують в об’ємні або масові частки.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online