ДСТУ EN 583-1-2001 Неразрушающий контроль. Ультразвуковой контроль. Часть 1. Общие требования (EN 583-1:1998, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Частина 1. Загальні вимоги

(EN 583-1:1998, IDT)
ДСТУ EN 583-1-2001

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до національного органу
стандартизації (ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Технічним комітетом зі стандартизації «Технічна діагностика і неруйнівний контроль» (ТК 78), Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України і Українським товариством неруйнівного контролю та технічної діагностики

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 28 грудня 2001 p. № 658 з 2003-01-01

3 Стандарт відповідав EN 583-1:1998 Non-destructive testing — Ultrasonic examination — Part 1: General principles (Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Частина 1. Загальні вимоги). Цей стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Троїцький, д-р техн. наук (науковий керівник), В. Радько, канд. техн. наук, О. Козін, А. Шекеро

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад EN 583-1:1998 Non-destructive testing — Ultrasonic examination — Part 1: General principles (Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Частина 1. Загальні вимоги).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 78 «Технічна діагностика і неруйнівний контроль».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

а) слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

б) структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ» — оформлено згідно з вимогами ДСТУ 1.5-93 та ДСТУ 1.7-2001;

в) «Національне пояснення» виділено у тексті стандарту рамкою;

г) назви стандартів українською мовою наведено у «Національному поясненні»;

д) вилучено частину вступу до стандарту, оскільки вона не несе елементів технічного змісту цього стандарту;

е) замінено познаки одиниць вимірювання фізичних величин:

MHz

dB

mm

S

Hz

МГц

ДБ

мм

с

Гц

 

EN 473 впроваджується як ідентичний національний стандарт ДСТУ EN 473-2001.

EN 27963 прийнято в Україні як ДСТУ 4002-2000 (ISO 7963:1985) «Зварні шви на сталі. Калібрувальний зразок № 2 для ультразвукового контролю зварних швів», ідентичний ISO 7963:1985.

EN 12223:1999 прийнято в Україні як ДСТУ 4001-2000 (ISO 2400:1972) «Зварні шви на сталі. Зразок для калібрування ультразвукового контролю», ідентичний ISO 2400:1972.

prEN 583-2 прийнято CEN як EN 583-2:2001; prEN 12223 прийнято CEN як EN 12223:1999; prEN 12668-1 прийнято CEN як EN 12668-1:2000; prEN 12668-2 прийнято CEN як EN 12668-2:2000; prEN 12668-3 прийнято CEN як.ЕИ 12668-3:2000.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online