ОМД 00120253.001-2005 Методика проведения экспертного обследования (технического диагностирования) кранов мостового типа

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНОГО ОБСТЕЖЕННЯ
(ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ) КРАНІВ
МОСТОВОГО ТИПУ

ОМД 00120253.001-2005

Передмова

РОЗРОБЛЕНО ВАТ НДПТКІ “Укркраненерго”,

ВАТ СП “Монтажспецтехніка”,

“Інститутом проблем надійності машин і споруд”,

ДП “Східний експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці”,

ДП “Сумський експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці ”,

Підйомно-транспортною академією наук України,

Товариством з обмеженою відповідальністю спільним підприємством “ТЮФ НОРД - ДЕЕКС”,

Товариством з обмеженою відповідальністю “Придніпровський центр діагностики обі’єктів та споруд”,

Товариством з обмеженою відповідальністю „Лабораторія неруйнівного контролю та технічної діагностики”

ПОГОДЖЕНО Держнаглядохоронпраці України 27.07.2005

ВВЕДЕНО: На заміну РД 001.01-95 „Краны грузоподъемные. Экспертное обследование. Методические указания по оценке технического состояния мостовых, козловых и специальных кранов. Руководящий документ” з 15.11.2006

Відповідальні виконавці: Чиковані О. Є.; Вертійов C. A.; Пошкурлат П. І.; Чмир Ю. В.; Омельченко В. В.; Ситник М. П.; Демідас С. В., канд. техн. наук; Москвяк Є. В.; Донцов О. І.; Гнатенко О. Г.; Красножон Г. І.; Ловейкін В. C., доктор техн. наук, професор; Ярошенко В. Ф., Канд. техн. наук; Руднєв О. М., канд. техн. наук; Гусєв Ю. Б.; Горбатенко Ю. П.; Білогуров В. Д., канд. техн. наук; Кирилов В. В.; Гудошник В. А.; Латуха В. І.; Мозговой О. В.; Добровенський В. А.; Мотовилін В. Л.; Гвоздіков. А. П.; Михайленко Л. T.; Щербина А. О.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Методика поширюються на такі вантажопідіймальні крани мостового типу:

загального призначення - мостові підвісні та опорні, козлові та напівкозлові;

спеціальні - перевантажувачі мостові, штабелеукладальники, металургійні (колодязні, для роздяганйя зливків (стриперні), мульдозавалювальні, мульдомагнітні, ливарні, пратцен-крани тощо), посадкові, кувальні, магнітні, грейферні, магнітно-грейферні, контейнерні, кільцеві, хордові, радіальні тощо;

Дозволяється застосовувати дану Методику під час проведення експертного обстеження таких вантажопідіймальних кранів, машин, пристроїв і обладнання:

консольних стаціонарних і пересувних кранів;

однорейкових візків;.

ручних і електричних талів;

лебідок (ручних і електричних) для підіймання вантажу й (або) людей;

рейкової кранової колії.

1.2. Експертне обстеження рейкової кранової колії та її обладнання (тупикових упорів, вимикальних пристроїв тощо) може проводитися як під час експертного обстеження крана, так і окремо в необхідних випадках із складанням висновку експертизи кранової колії.

1.3. Методика встановлює порядок, методи й обсяги експертного обстеження кранів.

1.4. Експертне обстеження виконується з метою визначення технічного стану вантажопідіймального крана, машин, пристроїв та обладнання (далі - кран), установлення можливості, доцільності, умов і терміну подальшої їх безпечної експлуатації, а також установлення необхідності проведення ремонту, реконструкції або виведення з експлуатації.

1.5. Дозволяється' використовувати положення цієї Методики під час проведення технічного огляду кранів.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Методиці є посилання на такі нормативні документи (далі - НД):

ДНАОП 0.00-1.03-02 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики Україїни від 20.08.02 № 409

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 № 4 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533

ДНАОП 0.00-1.27-97 Правила атестації фахівців неруйнівного контролю, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 06.05.97 № 118 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.09.97 за № 374/2178

ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.01 № 272

НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 08.12.2003 № 232 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.121.2003 за № 1262/8583

ДНАОП 0.00-4.05-03 Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 № 1631

ДНАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666

НПАОП 0.00-6.07-04 Порядок ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений наказом Держоглядохоронпраці України від 06.12.2004 № 270 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.12.2004 за № 1604/10203

НПАОП 0.00-8.18-04 Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687

ДНАОП 1.1.10-1.04-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 252

ДСТУ 2484-94 (ГОСТ 4121-96) Рейки кранові. Технічні умови

ДСТУ 2644-94 Рейки і основні вироби рейкових скріплень. Терміни та визначення

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 2986-95 Крани вантажопідіймальні. Частина 1. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3012-95 Підшипники кочення та ковзання. Терміни та визначення

ДСТУ 3761.3-98 Зварювання та споріднені процеси. Частина 3. Зварювання металів: з’єднання та шви, технологія, матеріали та устаткування. Терміни та визначення

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ 4344:2004 Рейки звичайні для залізниць широкої колії. Загальні технічні умови

ДСТУ ISO 4310-94 Крани вантажопідіймальні. Правила і методи випробувань

ДСТУ ISO 17637:2003 Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з’єднань, виконаних зварюванням плавленням

ДСТУ EN 571-1-2001 Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ EN 583-1-2001 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ EN 1289-2002 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Капілярний контроль зварних з’єднань. Критерії приймання

ДСТУ EN 1290-2002.Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Магнітопорошковий контроль зварних з’єднань

ДСТУ EN 1291-2002 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Контроль зварних з’єднань магнітопорошковий. Критерії приймання

ГСТУ 3-063-2004 Підіймально-транспортні машини. Матеріали для зварних металевих конструкцій. Вимоги до вибору

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 1-2.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

ГОСТ 78-89 Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи. Технические условия

ГОСТ 162-90 Штангенглубиномеры. Технические условия

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 577-68 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01. Технические условия

ГОСТ 809-71 Шурупы путевые. Технические условия

ГОСТ 1465-80 Напильники. Технические условия

ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) Металлы. Методы испытания на растяжение

ГОСТ 1759.4-87 Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний

ГОСТ 2310-77 Молотки слесарные стальные. Технические условия

ГОСТ 2839-80 Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Типы, основные параметры. Технические требования

ГОСТ 4121-76 Рельсы крановые. Технические условия (з 01.01.98 замінений на ДСТУ 2484-94 (ГОСТ 4121-96)

ГОСТ 5547-93 (ИСО 5743-88, ИСО 5746-88) Плоскогубцы комбинированные. Технические условия

ГОСТ 5812-82 Костыли для железных дорог широкой колеи

ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 7173-54 Рельсы железнодорожные типа Р43 для путей промышленного транспорта. Конструкция и размеры

ГОСТ 7174-75 Рельсы железнодорожные типа Р50. Конструкция и размеры (з 01.10.2005 замінений на ДСТУ 4344:2004)

ГОСТ 7211-86 Зубила слесарные. Технические условия

ГОСТ 7268-82 Сталь. Метод определения склонности к Механическому старению по испытанию на ударный изгиб

ГОСТ 7275-75 Ключи гаечные разводные. Технические условия

ГОСТ 7564-97 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний

ГОСТ 7565-81 (ИСО 377.2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава

ГОСТ 7948-80 Отвесы стальные строительные. Технические условия

ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия

ГОСТ 8161-75 Рельсы железнодорожные типа Р65. Конструкция и размеры (з 01.10.2005 замінений на ДСТУ 4344:2004)

ГОСТ 9392-89 Уровни рамные и брусковые. Технические условия

ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах

ГОСТ 10528-90 Нивелиры. Общие технические условия

ГОСТ 10529-86 Теодолиты. Общие технические условия

ГОСТ 11196-74 Уровни с микрометрической подачей ампулы. Технические условия

ГОСТ 13837-79 Динамометры общего назначения. Технические условия

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрущающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые

ГОСТ 16210-77 Рельсы железнодорожные типа Р75. Конструкция и размеры (з 01.10.2005 замінений на ДСТУ 4344:2004)

ГОСТ 17199-88 Отвертки слесарно-монтажные. Технические условия

ГОСТ 21105-87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод

ГОСТ 22536.1-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита

ГОСТ 22536.2-87 Сталь углеродистая и чугун делегированный. Методы определения содержания серы

ГОСТ 22536.3-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения фосфора

ГОСТ 22536.4-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения кремния

ГОСТ 22536.5-87 (ИСО 629-82) Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения марганца

ГОСТ 22536.6-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения мышьяка

ГОСТ 24741-81 Узел крепления крановых рельсов к стальным подкрановым балкам. Технические условия

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры, общие технические требования

ОСТ 24.090.63-87, Оборудование подъемно-транспортное. Требования к изготовлению сварных металлоконструкций

РД 22-205-88 Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений грузоподъемных машин. Основные положения

РД 22-207-88 Машины грузоподъемные. Общие требования и нормы на изготовление

СНиП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение

ГГУЕ “Правила устройства электроустановок (6-е издание, переработанное и дополненное. “Энергоатомиздат”, 1987)”

ПТЕ “Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Москва, “Энергоатомиздат”, 1989)”, затверджені Міненерго СРСР 21.12.84

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online