ОМД 13801244.001-2005 Методика проведения экспертного обследования (технического диагностирования) башенных кранов

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

Підйомно-транспортна академія наук України

МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНОГО ОБСТЕЖЕННЯ
(ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ)
БАШТОВИХ КРАНІВ

ОМД 13801244.001-2005

Львів 2005

Передмова

РОЗРОБЛЕНО: Інститутом проблем надійності машин і споруд,

ЗАТ СП “Монтажспецтехніка”,

Підйомно-транспортною академією наук України,

ДП “Західний експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці України”,

Товариством з обмеженою відповідальністю спільним підприємством “ТЮФ НОРД - ДІЕКС”,

Товариством з обмеженою відповідальністю “Придніпровський центр діагностики об’єктів та споруд”,

Товариством з обмеженою відповідальністю “Лабораторія неруйнівного контролю та технічної діагностики”,

ДП “Управління баштових кранів” ВАТ “Будмеханізація”

ПОГОДЖЕНО: Держнаглядохоронпраці України 27.07.2005

ВВЕДЕНО: На заміну РД 001.04-95 “Краны грузоподъемные. Экспертное обследование. Методические указания по оценке технического состояния башенных кранов. Руководящий документ”

Відповідальні виконавці: Москвяк Є.В.; Піхура В.І.; Рось Я.В., к.т.н.; Левицький М.Г.; Мушинський М.Л.; Вертійов С.А.; Ситник М.П.; Демідас С.В., к.т.н.; Ловейкін В.С., д.т.н., професор; Ярошенко В.Ф., к.т.н.; Пошкурлат П.І; Кімак Я.Я.; Гудошник В.А.; Латуха В.І.; Мозговой О.В.; Добровенський В.А.; Руднєв О. М., к.т.н.; Мотовилін В.Л.; Горбатенко Ю.П.; Гвоздіков А.П.; Михайленко Л.Т.; Щербина А.О.

ЗМІСТ

1 Загальні положення

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Об’єкти і періодичність експертного обстеження

5 Організація робіт з експертного обстеження

6 Склад робіт під час проведення експертного обстеження

7 Вивчення експлуатаційної, конструкторської та ремонтної документації

8 Перевірка організації безпечної експлуатації, технічного обслуговування та ремонту кранів

9 Аналіз умов і режимів експлуатації крана

10 Розроблення програми робіт з експертного обстеження

11 Проведення огляду крана

11.1 Загальні вимоги

11.2 Проведення огляду металевих конструкцій

11.3 Проведення огляду механізмів

11.4 Проведення огляду гідравлічного приводу

11.5 Проведення огляду електричного обладнання

11.6 Проведення огляду приладів та пристроїв безпеки і сигналізації

11.7 Проведення огляду кранової рейкової колії та її обладнання

12 Випробування крана

12.1 Загальні вимоги

12.2 Випробування без навантаження

12.3 Статичне випробування

12.4 Динамічне випробування

13 Порядок проведення аналізу даних експертного обстеження крана

14 Здійснення розрахунково-аналітичних процедур оцінки та прогнозування технічного стану

15 Порядок розробки рекомендацій з підтримки надійності і забезпечення безпечної експлуатації кранів

16 Оформлення результатів експертного обстеження та складання висновку експертизи

17 Вимоги безпеки

Додаток 1. Рекомендована форма наказу про проведення експертного обстеження крана

Додаток 2. Рекомендована форма наказу про припинення експлуатації кранів на період обстеження

Додаток 3. Метод відбору проб (зразків) для визначення хімічного складу та механічних властивостей металу

Додаток 4. Рекомендований перелік інструменту, приладів та обладнання для оснащення експертних організацій

Додаток 5. Характерні пошкодження металоконструкцій кранів і методи їх контролю

Додаток 6. Методика визначення перекосу опорно-поворотного пристрою

Додаток 7. Методика геодезичного контролю стану кранових колій

Додаток 8. Методика вимірювання пружного просідання рейок кранової колії з півшпалами

Додаток 9. Типові тупикові упори

Додаток 10. Рекомендована форма висновку експертизи за результатами експертного обстеження крана

Додаток 11. Коефіцієнти коригування значень періодичності технічного обслуговування і ремонтів баштових кранів

Інформація для користувача

Ця методика розроблена з урахуванням багаторічного досвіду її розробників у проведенні експертного обстеження баштових кранів.

Інститут проблем надійності машин і споруд та ЗАТ СП “Монтажспецтехніка” були б вдячні Вам за висловлені зауваження та пропозиції щодо цієї методики і надану нам інформацію про набутий Вами досвід розроблення програм експертного обстеження, проведення огляду металоконструкцій, механізмів та інших складових частин, випробування різних типів кранів, застосування розроблених Вами спеціальних стендів, пристроїв і приладів для вимірювання параметрів і проведення випробувань тощо.

Сподіваємося на плідну співпрацю з Вашою організацією і в інших галузях науково-технічних послуг, що надають Інститут проблем надійності машин і споруд та ЗАТ СП “Монтажспецтехніка”.

Зауваження, пропозиції та інформацію просимо направляти письмово на наші адреси:

Інститут проблем надійності машин і споруд - 79066, м. Львів-66, вул. Зелена, 301б або по факсу (032) 270-26-60, тел. 270-26-55, 76-84-10 чи e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..

ЗАТ СП “Монтажспецтехніка” - 02660, МСП-660, м. Київ-02, вул. Воскресенська, 7 (Агромаш) або по факсу (044) 540-81-06 чи e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця методика поширюється на баштові крани, крани-лісонавантажувачі баштового типу, стрілові рейкові крани, переставні стрілові, щоглові крани (далі - крани), рейкові кранові колії, а також на кранові підйомники для підіймання людей у кабіну крана.

Допускається використовувати цю методику під час експертного обстеження (технічного діагностування) (далі - експертне обстеження) інших типів стрілових кранів, за відсутності методик їх експертного обстеження, затверджених і погоджених в установленому порядку.

1.2. Експертне обстеження рейкової кранової колії та її обладнання (тупикових упорів, вимикальних пристроїв тощо) може проводитися як під час експертного обстеження крана, так і окремо в необхідних випадках із складанням висновку експертизи кранової колії.

1.3. Ця методика не поширюється на баштові автомобільні крани.

1.4. Методика встановлює порядок, методи та обсяги експертного обстеження кранів.

1.5. Експертне обстеження виконується з метою визначення технічного стану крана, встановлення можливості, доцільності, умов і терміну подальшої його безпечної експлуатації з урахуванням фактичного режиму роботи, а також установлення необхідності проведення ремонту, реконструкції або виведення з експлуатації.

1.6. Дозволяється використовувати положення цієї методики під час проведення технічного огляду кранів.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій методиці є посилання на такі нормативні документи (далі - НД):

ДНАОП 0.00-1.03-02 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.08.02 № 409

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 № 4 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533

ДНАОП 0.00-1.27-97 Правила атестації фахівців неруйнівного контролю, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 06.05.97 № 118 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.09.97 за № 374/2178

ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.01 № 272

НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 08.12.2003 № 232 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.12.2003 за № 1262/8583

ДНАОП 0.00-4.05-03 Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 № 1631

ДНАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.04.98 за № 226/2666

НПАОП 0.00-6.07-04 Порядок ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 06.12.2004 № 270 і зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.12.2004 за № 1604/10203

НПАОП 0.00-8.18-04 Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687

ДНАОП 1.1.10-1.04-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 252

ДСТУ 2644-94 Рейки і основні вироби рейкових скріплень. Терміни та визначення

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 2986-95 Крани вантажопідіймальні. Частина 1. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3761.3-98 Зварювання та споріднені процеси. Частина 3. Зварювання металів: з’єднання та шви, технологія, матеріали та устаткування. Терміни та визначення

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ 4344:2004 Рейки звичайні для залізниць широкої колії. Загальні технічні умови

ДСТУ ISO 4310-94 Крани вантажопідіймальні. Правила і методи випробувань

ДСТУ ISO 17637:2003 Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з’єднань, виконаних зварюванням плавленням

ДСТУ EN 571-1-2001 Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ EN 583-1-2001 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ EN 1289-2002 Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Капілярний контроль зварних з’єднань. Критерії приймання

ДСТУ EN 1290-2002 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Магнітопорошковий контроль зварних з’єднань

ДСТУ EN 1291-2002 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Контроль зварних з’єднань магнітопорошковий. Критерії приймання

ГСТУ 3-063-2004 Підіймально-транспортні машини. Матеріали для зварних металевих конструкцій. Вимоги до вибору

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

ГОСТ 78-89 Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи. Технические условия

ГОСТ 162-90 Штангенглубиномеры. Технические условия

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 577-68 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01. Технические условия

ГОСТ 809-71 Шурупы путевые. Технические условия

ГОСТ 1465-80 Напильники. Технические условия

ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) Металлы. Методы испытания на растяжение

ГОСТ 1759.4-87 Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний

ГОСТ 2310-77 Молотки слесарные стальные. Технические условия

ГОСТ 2839-80 Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Типы, основные параметры. Технические требования

ГОСТ 5547-93 (ИСО 5743-88, ИСО 5746-88) Плоскогубцы комбинированные. Технические условия

ГОСТ 5812-82 Костыли для железных дорог широкой колеи

ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 7173-54 Рельсы железнодорожные типа Р43 для путей промышленного транспорта. Конструкция и размеры

ГОСТ 7174-75 Рельсы железнодорожные типа Р50. Конструкция и размеры (з 01.10.2005 замінений на ДСТУ 4344:2004)

ГОСТ 7211-86 Зубила слесарные. Технические условия

ГОСТ 7268-82 Сталь. Метод определения склонности к механическому старению по испытанию на ударный изгиб

ГОСТ 7275-75 Ключи гаечные разводные. Технические условия

ГОСТ 7564-97 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний

ГОСТ 7565-81 (ИСО 377.2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава

ГОСТ 7948-80 Отвесы стальные строительные. Технические условия

ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия

ГОСТ 8161-75 Рельсы железнодорожные типа Р65. Конструкция и размеры (з 01.10.2005 замінений на ДСТУ 4344:2004)

ГОСТ 9392-89 Уровни рамные и брусковые. Технические условия

ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах

ГОСТ 10528-90 Нивелиры. Общие технические условия

ГОСТ 10529-86 Теодолиты. Общие технические условия

ГОСТ 11196-74 Уровни с микрометрической подачей ампулы. Технические условия

ГОСТ 13837-79 Динамометры общего назначения. Технические условия

ГОСТ 16210-77 Рельсы железнодорожные типа Р75. Конструкция и размеры (з 01.10.2005 замінений на ДСТУ 4344:2004)

ГОСТ 17199-88 Отвертки слесарно-монтажные. Технические условия

ГОСТ 21105-87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод

ГОСТ 22536.1-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения общего углерода и графита

ГОСТ 22536.2-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения содержания серы

ГОСТ 22536.3-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения фосфора

ГОСТ 22536.4-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения кремния

ГОСТ 22536.5-87 (ИСО 629-82) Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения марганца

ГОСТ 22536.6-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения мышьяка

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры, общие технические требования

РД 22-205-88 Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений грузоподъемных машин. Основные положения

РД 22-207-88 Машины грузоподъемные. Общие требования и нормы на изготовление

СНиП ІІ-4-79 Естественное и искусственное освещение

СНиП 3.08.01-85 Механизация строительного производства. Рельсовые пути башенных кранов

СТТУ НК 01-03 Контроль неразрушающий. Методы ультразвуковые. Контроль толщины металла. Основные положения

ПУЕ “Правила устройства электроустановок (6-е издание, переработанное и дополненное. “Энергоатомиздат”, 1987)”

ПТЕ “Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Москва, “Энергоатомиздат”, 1989)”, затверджені Міненерго СРСР 21.12.84

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online