ДСТУ 7451:2013 Нормы безопасности к конструкции и эксплуатации лифтов. Испытание и техническое освидетельствование. Часть 58. Испытание дверей шахты на огнеустойчивость (EN 81-58:2003, MOD)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

НОРМИ БЕЗПЕКИ ДО КОНСТРУКЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ

Випробовування та огляд. Частина 58. Випробовування дверей шахти

на вогнетривкість (EN 81-58:2003, MOD)

ДСТУ 7451:2013

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

2015

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри» (ТК 104)

РОЗРОБНИКИ: М. Пономаренко, Б. Лоначевський, В. Величко, К. Ущенко, І. Сікоренко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 листопада 2013 р. № 1424 з 2015-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 81-58:2003 Safety rules for the construction and installation of lifts — Examination and tests — Part 58: Landing doors fire resistance test (Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Випробовування та огляд. Частина 58. Випробовування на вогнетривкість дверей шахти), окрім: розділу 2; 14.4, 17.1, 17.2, 17.5

Ступінь відповідності — модифікований (MOD)

Переклад з англійської (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ prEN 81-8-2002

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 81-58:2003 Safety rules for the construction and installation of lifts. Examination and tests — Part 58: Landing doors fire resistance test (Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Випробовування та огляд. Частина 58. Випробовування на вогнетривкість дверей шахти) з окремими технічними змінами.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 104 «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Цей стандарт замінює ДСТУ prEN 81-8-2002 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 8. Двері шахти ліфта. Випробовування на вогнетривкість, який технічно не відповідає міжнародним та місцевим вимогам.

До стандарту внесено окремі зміни, зумовлені правовими вимогами і конкретними потребами промисловості України. Технічні відхили і додаткову інформацію долучено безпосередньо до пунктів, яких вони стосуються, їх позначено рамкою і заголовком «Національний відхил». Повний перелік змін разом з обґрунтуванням наведено в додатку НА.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» змінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Зміст», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова» до EN 81-58;

— долучено додаток НА, в якому наведено перелік технічних відхилів та їх пояснення;

— долучено додаток НБ, в якому наведено перелік національних стандартів України, ідентичних та приведених у відповідність з європейськими стандартами, посилання на які є в цьому стандарті.

Копії міжнародних нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна за­мовити в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП до EN 81-58:2003

Цей документ є стандартом типу С, як зазначено у EN 1070.

Якщо положення цього стандарту типу С відрізняються від зазначених положень стандартів типів А або В, то положення стандарту типу С мають пріоритет над положеннями інших стандар­тів для дверей шахти ліфта, які були спроектовані й установлені в будинку згідно з положеннями цього стандарту.

У EN 81 визначено потребу в певних дверях ліфта як протипожежних бар’єрів проти проникнення вогню через шахту ліфта. Цей стандарт встановлює процедуру випробовування. Загальний принцип випробовування вогнетривкості зазначено у EN 1363-1 Випробовування на вогнетривкість. Частина 1. Загальні вимоги, а також призначено процедуру EN 1634-1 Випробовування на вогнетривкість стулок і складених дверей. Частина 1. Вогнетривкі двері та стулки. Додатково використовують пристрої для оцінювання цілісності дверей шахти ліфта.

Двері шахти ліфта не долучені до сфери застосування EN 1634-1.

Двері шахти ліфта з додатковим застосовуванням можуть бути вже перевірені для використання на пасажирському ліфті згідно з іншим стандартом, а не з EN 1634-1, та вважається, що вони відповідають класифікації згідно з цим стандартом.

 

НОРМИ БЕЗПЕКИ ДО КОНСТРУКЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІФТІВ

Випробовування та огляд. Частина 58. Випробовування дверей шахти на вогнетривкість

НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ К КОНСТРУКЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВ

Испытание и техническое освидетельствование. Часть 58. Испытание дверей шахты на огнеустойчивость

SAFETY RULES FOR THE CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF LIFTS

Examination and test. Part 58. Landing door fire resistance test

Чинний від 2015-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті визначено метод випробовування на вогнетривкість дверей шахти ліфта, які можуть опинитися у вогні зі сторони поверхової площадки. Цей метод передбачає визначання часу настання граничного стану вогнетривкості за ознакою втрати цілісності та, за потреби, за ознакою втрати теплоізолювальної здатності й досягнення критичних значень теплового потоку.

Процедура дає змогу вимірювати цілісність та, за потреби, вимірювати радіацію і теплову ізоляцію. Цей стандарт не містить вимог до механічних характеристик, оскільки їх визначено у відпо­відному стандарті на виріб, за винятком перевіряння, щоб переконатися, що цей зразок дієвий.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або їхній перегляд стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN 81-1 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 1: Electric lifts

EN 81-2 Safety rules for the construction and installation of lifts — Part 2: Hydraulic lifts

EN 1070:1998 Safety of machinery — Terminology

EN 1363-1:1999 Fire resistance tests — Part 1: General requirements

EN 1363-2 Fire resistance tests — Part 2: Alternative and additional procedures

EN 1634-1 Fire resistance testing for door and shutter assemblies — Part 1: Fire doors and shutters

EN ISO 5167-1 Measurement of fluid flow by means of pressure diffential devices — Part 1: Orifice plates, nozzles and Venturi tubes inserted in circular cross-section conduits running full

ISO 5221 Air distribution and air diffusion — Rules to methods of Measuring air flow rates in an air handling duct

ISO 9705 Fire tests — Full scale room test for surface products.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 81-1 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Електричні ліфти

EN 81-2 Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Гідравлічні ліфти

EN 1070:1998 Безпечність машин. Термінологія

EN 1363-1:1999 Випробовування на вогнетривкість. Частина 1. Загальні вимоги

EN 1363-2 Випробовування на вогнетривкість. Частина 2. Альтернативні та додаткові процедури

EN 1634-1 Випробовування на вогнетривкість стулок і складених дверей. Частина 1. Вогнетривкі двері та стулки

EN ISO 5167-1 Вимірювання витоку рідини за допомогою пристроїв, що працюють на принципі різниці тиску. Частина 1. Загальні принципи та вимоги (ISO 5167-1:2003)

ISO 5221 Розподілення повітря і повітряної дифузії. Правила для методів вимірювання потоку повітря у повітропроводах

ISO 9705 Протипожежні випробовування. Випробовування облицювальних матеріалів.

Національний відхил

Замінити EN 1363-1:1999 та EN 1363-2 на ДСТУ Б В.1.1-4-98* Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробовування на вогнетривкість. Загальні вимоги.

Замінити EN 1634-1 на ДСТУ Б В.1.1-6-2001 Захист від пожежі. Двері і ворота. Методи випробовування на вогнетривкість. Вилучити стандарти EN ISO 5167-1, ISO 5221, ISO 9705 до надання їм чинності в Україні.

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни та визначення позначених ними понять, зазначені в EN 1070 та EN 1363-1.

Нижче подано додаткові терміни та визначення позначених ними понять, необхідні для цього стандарту:

3.1 двері шахти ліфта (lift landing door)

Двері, призначені для встановлення в шахті ліфта на поверховій площадці для забезпечення доступу в ліфт

3.2 нетеплоізольовані двері шахти ліфта (thermally uninsulated lift landing door)

Двері шахти ліфта, що не відповідають вимогам EN 1363-1 щодо ізоляції та 15.2 цього стандарту.

Примітка. Більшість дверей шахти ліфта належать до цієї категорії

3.3 теплоізольовані двері шахти ліфта (thermally insulated lift landing door)

Двері шахти ліфта, що відповідають вимогам EN 1363-1 щодо ізоляції та 15.2 цього стандарту

3.4 дверний проріз (door opening)

Проріз в огородженні шахти ліфта, що забезпечує вільний прохід людей або переміщення вантажу через відчинені двері

3.5 складені двері (door assembly)

Двері у повному складі, до якого входять обрамлення, рами, напрямники, дверні стулки, призначені для входу і виходу з ліфта на поверхову площадку, а також всі панелі, металеві вироби, ізоляційні матеріали та всі компоненти керування

3.6 тримальна конструкція (supporting construction)

Конструкція, встановлена у прорізі випробовувальної рами або фасаду печі для пристосування випробовувапьного зразка

3.7 швидкість витоку (leakage rate)

Загальна швидкість потоку гарячих газів, що проходять через отвори та зазори складених дверей, за рахунок перенапруги зі сторони поверхової площадки.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online