СОУ-Н МПЕ 40.1.09.206:2005 Мазутные хозяйства на энергообъектах. Нормы расхода тепла

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

СОУ-Н МПЕ 40.1.09.206:2005

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

МАЗУТНІ ГОСПОДАРСТВА НА ЕНЕРГООБ’ЄКТАХ

Норми витрат тепла

Відповідає офіційному тексту

ОБ'ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
«ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ»
Київ 2005

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО Відкритим акціонерним товариством з пуску, налагодження, удосконалення технології та експлуатації електростанцій і мереж «ЛьвівОРГРЕС»

3 РОЗРОБНИКИ І.І. Скамай (керівник розробки), Д. Д, Коваль, В. М. фупман

4 УЗГОДЖЕНО Заступником Міністра палива та енергетики України, С. Тітенко

Департаментом електроенергетики, Ю. Улітіч

Управлінням паливозабезпечення теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей Департаменту електроенергетики, І. Скрипник

Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», Г. Хайдурова

5 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказ Міністерства палива та енергетики України, від 21 червня 2005 р. № 273, І. Плачков

6 НА ЗАМІНУ РД 34. 09. 205-83 «Нормы расхода тепла на мазутные хозяйства тепловых электростанций», затверджений Головтехулрав- лінням Міненерго СРСР 14.10.83

7 СТРОК ПЕРШОЇ ПЕРЕВІРКИ 2010 р.

Зміст

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Складання норм витрат тепла

4.1 Загальні положення

4.2 Визначення нормативної витрати тепла на мазутне господарство

4.3 Визначення витрати тепла на злив мазуту

4.4 Визначення витрати тепла на підігрів мазуту в підігрівниках

4.5 Визначення витрати тепла на транспортування мазуту, пари та конденсату

4.6 Визначення витрати тепла на зберігання мазуту в резервуарах

4.7 Визначення витрати тепла на підтримування мазутного господарства в режимі гарячого резерву

4.8 Визначення витрати тепла на проведення парових продувок устатковання

4.9 Визначення нормативної витрати тепла на мазутне господарство з урахуванням парових продувок

4.10 Визначення нормативної витрати пари на мазутне господарство

5 Визначення витрати тепла на власні потреби мазутного господарства

6 Технічні вимоги під час визначення нормативної витрати тепла на мазутне господарство

Додаток А Приклад розрахунку нормативної витрати тепла на мазутне господарство

Затверджено
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
№ 273 від 21 червня 2005 р.

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

МАЗУТНІ ГОСПОДАРСТВА НА ЕНЕРГООБ’ЄКТАХ
НОРМИ ВИТРАТ ТЕПЛА

Чинний з 21 серпня 2005 р.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей нормативний документ (надалі Норми) встановлює нормативні витрати теплової енергії на мазутні господарства при експлуатації енергооб’єктів, які спалюють мазут.

1.2 Норми призначені для фахівців енергооб’єктів, енергокомпаній та організацій, які визначають, нормують, контролюють і аналізують витрати тепла на мазутні господарства.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому галузевому нормативному документі є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4058-2001 Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови

ГНД 34.09.101-2003 Методичні вказівки з обліку палива на електростанціях

ГНД 34.09.102-2004 Методика інвентаризації рідкого палива на електростанціях

ГКД 34.20.507.2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

ГНД 34.23.501-2004 Мазутні господарства на енергооб’єктах. Інструкція з експлуатації

ГОСТ 2517-85 Нефть и нефтепродукты Методы отбора проб (Нафта і нафтопродукти. Методи відбора проб)

СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика. Основные положения проектирования (Будівельна кліматологія та геофізика. Основні положення проектування)

СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (Теплова ізоляція обладнання та трубопроводів)

С. Л. Ривкин, А. А. Александров «Теплофизические свойства воды и водяного пара» - М.: Энергия 1980 (Теплофізичні властивості води та водяної пари)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online