ДСТУ ГОСТ 6134:2009 Насосы динамические. Методы испытаний (ГОСТ 6134-2007 (ИСО 9906:1999), IDT; ISO 9906:1999, NEQ)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСОСИ ДИНАМІЧНІ

Методи випробування

(ГОСТ 6134-2007 (ИСО 9906:1999), IDT;
ISO 9906:1999, NEQ)
ДСТУ ГОСТ 6134-2009
(ИСО 9906:1999)

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: В. Лавренко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 13 лютого 2009 р. № 67 з 2009-07-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 6134-2007 (ИСО 9906:1999) Насосы динамические. Методы испытаний (Насоси динамічні. Методи випробування)

Ступінь відповідності до ГОСТ 6134-2007 (ИСО 9906:1999) — ідентичний (IDT)

Ступінь відповідності до ISO 9906:1999 — нееквівалентний (NEQ)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики в сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням ГОСТ 6134-87)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ідентичний ГОСТ 6134-2007 (ИСО 9906:1999) Насосы динамические. Методы испытаний (Насоси динамічні. Методи випробування).

Ступінь відповідності національного стандарту до ГОСТ 6134-2007 (ИСО 9906:1999) — ідентичний (IDТ).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому стандарту в Російській Федерації (п. 5 «Предисловия»), інформацію про публікацію в покажчику «Национальные стандарты», а також інформацію щодо заборони відтворення, тиражування і розповсюдження цього стандарту як офіційного видання на території Російської Федерації та відповідно змінено нумерацію пунктів;

— у таблиці «За принятие проголосовали» змінено назви національних органів стандартизації Республіки Вірменія та України (п. З «Предисловия»);

— на першій сторінці стандарту внесено дату надання чинності цьому стандарту в Україні;

— на сторінці 94 вилучено інформацію стосовно коду УДК, МКС, ОКП, групи згідно з КГС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації; долучено інформацію щодо коду УКНД.

Ступінь відповідності національного стандарту до ISO 9906:1999 — нееквівалентний (NEQ) згідно з ДСТУ 1.7:2001.

Цей міждержавний стандарт доповнено вимогами до номенклатури та визначення показників безпеки, а також нормативні посилання на міжнародні стандарти замінено на посилання на міждержавні стандарти.

Замість ГОСТ 8.586.1-2005 (ИСО 5167-1:2003), ГОСТ 8.586.2-2005 (ИСО 5167-2:2003), ГОСТ 8.586.3-2005 (ИСО 5167-3:2003), ГОСТ 8.586.4-2005 (ИСО 5167-4:2003), ГОСТ 8.586.5-2005 (ИСО 5167-5:2003), ГОСТ 23941-2002, ГОСТ 26043-83, на які є посилання в цьому стандарті, слід користуватися відповідно ДСТУ ГОСТ 8.586.1:2007, ДСТУ ГОСТ 8.586.2:2007, ДСТУ ГОСТ 8.586.3:2007, ДСТУ ГОСТ 8.586.4:2007, ДСТУ ГОСТ 8.586.5:2007, ДСТУ ГОСТ 23941:2004, ДСТУ ГОСТ 26043:2009.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ

НАСОСЫ ДИНАМИЧЕСКИЕ
Методы испытаний

ГОСТ 6134 — 2007
(ИСО 9906:1999)
ISO 9906:1999 (MOD)

Rotodynamic pumps — Hydraulic performance
acceptance tests — Grades 1 and 2

Соответствует официальному тексту

Москва
Стандартинформ
2008

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 — 92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 — 97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации ТК245 «Насосы» на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 31 от 8 июня 2007 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004 — 97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-г-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Армения

AM

Минторгэкономразвития

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Казахстан

KZ

Госстандарт Республики Казахстан

КЧюгызстан

KG

Кыргызстандарт

Молдова

MD

Молдова-Стандарт

Российская Федерация

RU

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

Узбекистан

UZ

Узстандарт

Украина

UA

. Госпотоебстанларт Украины

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ИСО 9906:1999 «Насосы ротодинамические. Гидравлические характеристики при приемочных испытаниях. Классы 1 и 2» (ISO 9906:1999 «Rotodynamic pumps — Hydraulic performance acceptance tests — Grades 1 and 2»),

Степень соответствия—модифицированная MOD

5 ВЗАМЕН ГОСТ 6134-871

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины, определения и обозначения

4 Гарантии

5 Проведение испытаний

6 Анализ результатов испытаний

7 Измерение подачи

8 Измерение напора насоса

9 Измерение частоты вращения

10 Измерение мощности насоса

11 Кавитационные испытания

12 Измерение прочих параметров при испытаниях

13 Последовательность проведения испытаний, оформление и представление результатов

Приложение А (рекомендуемое) Допустимые отклонения для насосов серийного производства с типовыми каталожными кривыми (характеристиками) и для насосов с потребляемой мощностью менее 10 кВт (соответствуют серии насосов класса 2)

Приложение В (справочное) Виды испытаний и содержание различных видов испытаний

Приложение С (справочное) Перевод в единицы СИ

Приложение D (справочное) Статистическая оценка результатов измерений

Приложение Е (справочное) Контрольный лист

Приложение F (справочное) Указатель соответствующих периодов времени между калиброванием приборов испытания

Приложение G (справочное) Протокол испытания насоса

Приложение Н (справочное) Корректирование характеристики насоса, испытанного на воде с целью определения его показателей при перекачивании жидкостей с большей вязкостью (в дальнейшем для приложения Н «вязких жидкостей»)

Приложение J (справочное) Изменение допустимого кавитационного запаса у насосов, перекачивающих углеводородные жидкости и высокотемпературную воду

Приложение К (справочное) Определение обточки рабочего колеса по диаметру

Приложение L (справочное) Потеря трения

Приложение М (справочное) Давление насыщенного пара и плотность воды

Приложение N (справочное) Графическая характеристика насоса (агрегата)

Приложение Р (справочное) Характеристика самовсасывания насоса

Приложение Q (справочное) Цены и повтор испытаний

Приложение R (справочное) Расчетные формулы для определения относительных предельных погрешностей результатов испытаний

Приложение S (справочное) Виды опасностей, исходящих от насосов, меры их предупреждения и способы контроля

Приложение Т (справочное) Информация о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов ссылочным международным (региональным) стандартам

Приложение U (справочное) Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта ИСО 9906:1999  

Библиография

Введение

Межгосударственный стандарт «Насосы динамические. Методы испытаний»/ИСО 9906:1999 (MOD)/ разработан взамен ГОСТ 6134 — 87 «Насосы динамические. Методы испытаний».

Основной целью и задачей разработки стандарта является обеспечение единого подхода при испытаниях насосного оборудования (насосов, насосных агрегатов и установок) при его взаимных поставках различными государствами в международной торговле и при сертификации.

Стандарт представляет собой модифицированный текст собственного аутентичного перевода международного стандарта ISO 9906:1999 «Rotodynamic pumps — Hydraulic performance acceptance tests—Grades

1 and 2» (ИСО 9906:1999 «Насосы ротодинамические — Гидравлические характеристики при приемочных испытаниях — Классы 1 и 2») с включением в него (выделено курсивом) необходимых дополнений из откорректированной редакции ГОСТ 6134—87 «Насосы динамические. Методы испытаний»

Настоящий стандарт обеспечивает возможность составления конкретной программы и методики испытаний любого динамического насоса или насосного агрегата (установки) практически в любых условиях (на экспериментальных стендах, в производственных и натурных условиях, на месте эксплуатации, но только по гидравлическим характеристикам (показателям). В основу стандарта заложены гарантийные обязательства и их подтверждение при приемочных испытаниях (по российской терминологии — приемосдаточных испытаниях).

Термины, используемые в данном межгосударственном стандарте, такие как «гарантии» или «приемка», следует понимать в техническом, а не юридическом смысле.

В межгосударственный стандарт включены требования по номенклатуре и определению показателей безопасности, обеспечивающих безопасность насосного оборудования для окружающей среды, жизни и здоровья, имущества, составляющих основу обязательной сертификации и подлежащих контролю при сертификационных испытаниях продукции. В стандарте ИСО 9906:1999 об этих показателях дается недостаточная информация.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

НАСОСЫ ДИНАМИЧЕСКИЕ
Методы испытаний

Rotodynamic pumps.
Test methods

Дата введения в Украине 2009-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на динамические насосы (далее — насосы) и устанавливает методы гидравлических приемочных (приемо-сдаточных) и иных видов испытаний по ГОСТ 16504 насосов (центробежных, осевых и центробежно-осевых или смешанного потока) независимо от их размеров, назначения, мощности и конструктивных исполнений, а также насосных агрегатов и насосных установок на базе указанных насосов независимо от вида привода.

Требования настоящего стандарта распространяются на насосы любых размеров и применимы к любым перекачиваемым жидкостям, близким по своим характеристикам к чистой холодной воде (которые приведены в 5.4.5.2). Настоящий стандарт не распространяется на конструкции деталей насоса и их механические свойства.

Настоящий стандарт содержит два класса точности измерений:

класс 1 —для высокой точности;

класс 2—для пониженной (средней или нормальной) точности определения.

Эти классы содержат различные значения допускаемых отклонений, а также допустимые колебания и отклонения в потоке при испытаниях.

Для насосов серийного производства с показателями, принятыми по каталожным характеристикам, и насосов с потребляемой мощностью менее 10 кВт установлены и приведены в приложении А более широкие значения допустимых отклонений.

Настоящий стандарт применим к самим насосам без арматуры или к насосу в комплекте с подводящей или отводящей арматурой или только части ее.

Настоящий стандарт применим для всех видов испытаний по ГОСТ 16504 в лабораторных, производственных и эксплуатационных условиях на жидкостях, близких к чистой холодной воде по таблице 5.4, и на других жидкостях, отличных от чистой холодной воды (см. таблицу 5.5), при условии указания в программе и методике испытаний (ПМ) ссылки на настоящий стандарт и приведения в ПМ свойств перекачиваемой при испытании жидкости и содержания в ней газа.

В настоящем стандарте наряду с методом определения гидравлических показателей и характеристик насосов (агрегатов), приведены методы испытаний по определению и контролю основных показателей качества и выполнению гарантийных обязательств.

Номенклатура основных показателей качества и характеристик насосов приведена в 5.1.4 ив приложении В. Гарантируемые показатели—см. раздел 4.

Конкретная номенклатура основных показателей и характеристик для насосов конкретных типов принимается по стандартам на эти типы насосов, а при их отсутствии — по техническим условиям (ТУ), техническому заданию (ТЗ) или ПМ (в дальнейшем—нормативно-техническая документация (НТД).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 8.586.2 — 2005 (ИСО 5167-2:2003) Межгосударственная система стандартизации. Основные положения

ГОСТ8.586.3 —2005 (ИСО 5167-3:2003) Гoсударственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования

ГОСТ 8.586.4 — 2005 (ИСО 5167-4:2003) Гoсударственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования

ГОСТ 1.0 — 92 ГОСТ8.586.1 —2005 (ИСО 5167-1:2003) Гoсударственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 3. Сопла и сопла Вентури. Технические требования

ГОСТ8.586.5— 2005 Гoсударственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений

ГОСТ 12.1.003 — 83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.030—81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 12.2.003 — 91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.0—75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.062 — 81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Ограждения защитные

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online