СОУ НАЕК 173:2020 Обеспечение технической безопасности. Технические требования к устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов и оборудования

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

Державне підприємство
«Національна атомна енергогенеруюча компанія
«Енергоатом»

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»

Забезпечення технічної безпеки
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
ДО БУДОВИ ТА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРУБОПРОВОДІВ ТА ОБЛАДНАННЯ

СОУ НАЕК 173:2020

Відповідає офіційному тексту

Київ
2020

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: дирекція з нагляду за безпекою

2 РОЗРОБНИКИ: С. Ковальський, Д. Ксенофонтов

3 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ ДП «НАЕК «Енергоатом» від 01.10.2020 № 787

4 ДАТА ВВЕДЕННЯ В ДІЮ: 21.10.2020

5 НА ЗАМІНУ: СОУ НАЕК 173:2019 «Забезпечення технічної безпеки. Технічні вимоги до будови та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів та обладнання»

6 ПЕРЕВІРКА: 21.10.2025

7 КОД КНДК: 3.40

8 ПІДРОЗДІЛ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ВЕДЕННЯ НД: дирекція з нагляду за безпекою

9 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРИГІНАЛУ НД: відділ стандартизації департаменту з управління документацією та стандартизації виконавчої дирекції з якості та управління

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Вимоги до будови та експлуатації трубопроводів

6.1 Загальні вимоги до трубопроводів та їх елементів

6.2 Додаткові вимоги до трубопроводів з умовним тиском вище МПа (100 кгс/см2) до 30 МПа (300 кгс/см2)

6.3 Підземні трубопроводи

6.4 Тимчасові трубопроводи

7 Вимоги до будови та експлуатації обладнання

7.1 Посудини, що працюють під тиском

7.2 Резервуари сталеві

7.3 Котли електродні

7.4 Автономні електростанції

7.5 Насосні агрегати

7.6 Станції компресорні стаціонарні

8 Арматура, контрольно-вимірювальні прилади та запобіжні пристрої

8.1 Загальні вимоги до арматури

8.2 Арматура запірна, регулююча та зворотна

8.3 Контрольно-вимірювальні прилади

8.4 Запобіжні пристрої

9 Матеріали

10 Зварювання та контроль

10.1 Вимоги до виконання зварювальних робіт

10.2 Контроль зварних з'єднань. Загальні положення

10.3 Візуальний контроль

10.4 Радіографічний та ультразвуковий контроль

10.5 Капілярний і магнітопорошковий контроль

10.6 Спектральний аналіз

10.7 Додатковий контроль основного металу та зварних з’єднань

10.8 Додаткові вимоги до контролю зварних з'єднань посудин

10.9 Норми оцінки якості

10.10 Виправлення дефектів у зварних з'єднаннях

11 Випробування

12 Облік трубопроводів та обладнання

13 Технічне опосвідчення

Додаток А Вимоги до заповнення та форма паспорта трубопровода

Додаток Б Вимоги до заповнення та форма паспорта посудини

Додаток В Вимоги до заповнення та форма паспорта резервуара

Додаток Г Вимоги до заповнення та форма паспорта насоса

Додаток Д Вимоги до заповнення та форма паспорта арматури

Додаток Е Вимоги до ведення паспортів в електронній базі даних обладнання

Додаток Ж Класифікація трубопроводів та обладнання

Додаток И Тип ущільнювальної поверхні фланців

Додаток К Норми і обсяг випробувань та вимірювань параметрів електродних котлів

Додаток Л Розподіл сталей на типи і класи

Додаток М Норми оцінки якості зварних з’єднань

Додаток Н Обсяги та терміни технічного опосвідчення обладнання та трубопроводів

Аркуш реєстрації змін

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМ НА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»

Забезпечення технічної безпеки
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО БУДОВИ ТА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРУБОПРОВОДІВ ТА ОБЛАДНАННЯ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги до експлуатації (використання за призначенням, технічне обслуговування, ремонт), модифікації (реконструкція чи модернізація), технічного опосвідчення, проектування та виготовлення трубопроводів та обладнання, зазначених в 1.4.

1.2 Вимоги цього стандарту є обов'язковими для персоналу підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом», діяльність яких пов’язана з експлуатацією, ремонтом, модифікацією, перевіркою технічного стану, виготовленням та поставкою обладнання та трубопроводів ВП ДП «НАЕК «Енергоатом». Вимоги цього стандарту є обов'язковими для включення до тендерної документації та/або договору з проектними, конструкторськими, монтажними, ремонтними та експертними організаціями, що здійснюють проектування, конструювання, монтаж, експлуатацію, модифікацію і ремонт обладнання та трубопроводів ВП ДП «НАЕК «Енергоатом», виготовлення, поставку продукції і послуг для ВП ДП «НАЕК «Енергоатом».

1.3 Якщо в нормативно-правовому акті з охорони праці, під дію якого підпадають обладнання та трубопроводи, зазначені в цьому стандарті, відсутні або не конкретизовані вимоги до конструкції, експлуатації, ремонту, контролю, тощо, необхідно в доповнення застосовувати вимоги цього стандарту.

1.4 Дія цього стандарту поширюється на трубопроводи та обладнання 4 класу безпеки за НП 306.2.141-2008 та обладнання і трубопроводи, які не класифікуються за НП 306.2.141-2008, а саме:

- сталеві трубопроводи та обладнання, що працюють під тиском від 0,001 МПа (0,01 кгс/см2) (вакуум) до 30 МПа (300 кгс/см2) з робочою температурою до плюс 425 °С;

- посудини, що працюють під надлишковим тиском води з температурою вище 110 °С або іншої рідини з температурою, що перебільшує температуру кипіння при тиску 0,05 МПа (0,5 кгс/см2), без урахування гідростатичного тиску, та посудини, що працюють під тиском пари або газу, вищим 0,05 МПа (0,5 кгс/см2);

- посудини, що складаються з труб із внутрішнім діаметром не більше 150 мм без колекторів, а також із колекторами, виготовленими з труб із внутрішнім діаметром не більше 150 мм;

- зливні, продувальні та випускні трубопроводи котлів, трубопроводів, посудин, редукційно-охолоджувальних, запобіжних та інших пристроїв, з'єднаних з атмосферою;

- трубопроводи у межах котла, турбіни, насоса, теплообмінника;

- арматуру та запобіжні пристрої, що є частиною трубопроводу або обладнання, на які розповсюджується цей стандарт;

- резервуари сталеві вертикальні циліндричні місткістю до 100 м3, резервуари сталеві горизонтальні циліндричні місткістю до 3 м3 та резервуари сталеві прямокутної конструкції місткістю до 100 м3;

- електродні водогрійні та парові котли незалежно від робочого тиску і температури нагріву води в них, які живляться від джерел струму частоти 50 Гц, призначені для систем опалення, гарячого водо- і таропостачання;

- автономні стаціонарні і пересувні джерела електричної енергії, такі як дизельні, бензинові, газотурбінні та інші електростанції одиничною потужністю до 1000 кВт (далі - автономні електростанції), що використовуються як основні або резервні джерела живлення струмоприймачів споживачів, але не працюють паралельно з електромережою електропередавальної організації;

- стаціонарні компресорні станції для стиснення повітря та інертних газів, укомплектовані компресорами об’ємної дії з установленою потужністю від 14 кВт і вище, з кінцевим мірним тиском від 0,2 МПа (2 кгс/см2) до 40 МПа (400 кгс/см2).

1.5 Дія цього стандарту не поширюється на:

- трубопроводи та обладнання мереж опалення після індивідуальних теплових пунктів споживачів;

- трубопроводи та обладнання господарсько-питного водопостачання;

- трубопроводи та обладнання каналізаційних систем;

- трубопроводи та обладнання систем газопостачання для забезпечення споживачів природним газом, а також зрідженим вуглеводневим газом;

- імпульсні лінії контрольно-вимірювальних приладів після відсічної арматури.

1.6 Вимоги цього стандарту дозволяється застосовувати для трубопроводів та обладнання 2 та 3 класу безпеки за НП 306.2.141-2008, трубопроводів та обладнання відповідно до 1.5 за умови виробничої необхідності, якщо вони не протирічать діючим нормам і правилам з охорони праці, ядерної та радіаційної безпеки.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ (змінено, зм. № 1)

Нижче наведено документи, на які в стандарті є посилання.

Якщо документ, зазначений у цьому розділі, змінено (замінено) або його дію скасовано (без заміни на інший), то до моменту внесення зміни до СОУ НАЕК 173 необхідно користуватися зміненим (заміненим) документом або положення СОУ НАЕК 173 застосовувати без врахування вимог документа, дію якого скасовано

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VII

«Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників», затверджений постановою КМУ від 25.11.2009 № 1262

«Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений Постановою КМУ від 26.05.2004 № 687

«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», затверджені наказом Міненерговугілля від 13.02.2012 № 91

НП 306.2.141-2008 «Загальні положення безпеки атомних станцій»

НП 306.2.227-2020 Загальні вимоги безпеки до улаштування та експлуатації обладнання й трубопроводів атомних станцій

НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»

НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників»

НПАОП 0.00-1.69-13 «Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок»

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»

НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»

НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»

НПАОП 0.00-1.04-07 «Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання»

ПУЕ «Правила улаштування електроустановок», затверджені наказом Міненерговугілля від 21.07.2017 № 476

ДСТУ 4132-2002 «Насоси відцентрові загальнопромислового застосування. Вимоги до проектування, виготовлення, постачання, монтажу та експлуатації. Зведення правил»

ДСТУ ГОСТ 12.2.085:2007 «Посудини, що працюють під тиском. Клапани запобіжні. Вимоги щодо безпеки»

ДСТУ ГОСТ 6134:2009 (ИСО 9906:1999) «Насосы динамические. Методы испытаний»

ДСТУ ГОСТ 2.001:2006 «Єдина система конструкторської документації. Загальні положення».

ДСТУ-Н Б А.3.2-1:2007 «Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об'єктів будівництва»

ДСТУ ІSО 5208:2008 «Арматура трубопровідна промислова. Випробовування під тиском»

ДСТУ 8829:2019 «Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація»

ГНД 34.21.522-2004 «Резервуари сталеві вертикальні циліндричні для зберігання рідкого палива і води. Конструкції будівельні. Інструкція з експлуатації»

ПНАЭ Г-7-003-87 «Правила аттестации сварщиков оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок»

СОУ-Н ЯЕК 0.031:2012 «Правила будови та експлуатації технологічних трубопроводів енергетичних підприємств України»

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 «Норми випробування електрообладнання» (у редакції 2020 року)

СОУ-Н ЕЕ 39.401:2007 «Налагодження трубопроводів ТЕС, які знаходяться в експлуатації. Методичні вказівки»

ОСТ 34-42-663-84 «Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб< 2,2 МПа (22 кгс/см2), t 350 °С. Отводы сварные»

СОУ НАЕК 009:2013 «Техническое обслуживание и ремонт. Контроль неразрушающий визуальный и измерительный. Методика контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавок оборудования и трубопроводов АЭУ»

СОУ НАЕК 011:2019 «Інженерна, наукова і технічна підтримка. Метрологічне забезпечення експлуатації АЕС. Організація робіт із забезпечення єдності вимірювань та порядок їх проведення»

СОУ НАЕК 014:2013 «Техническое обслуживание и ремонт. Контроль неразрушающий капиллярный. Методика контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавок оборудования и трубопроводов АЭУ»

СОУ НAEK 018:2017 «Эксплуатация технологического комплекса. Нормы вибрационного состояния вращающихся механизмов АЭС»

СОУ НАЕК 027:2014 «Техническое обслуживание и ремонт. Контроль неразрушающий ультразвуковой. Методика контроля основных материалов (полуфабрикатов)»

СОУ НАЕК 028:2014 «Техническое обслуживание и ремонт. Контроль неразрушающий ультразвуковой. Методика измерения толщины монометаллов, биметаллов и антикоррозионных покрытий»

СОУ НАЕК 032:2014 «Техническое обслуживание и ремонт. Контроль неразрушающий ультразвуковой. Методика контроля сварных соединений и наплавок»

СОУ НАЕК 033:2015 «Техническое обслуживание и ремонт. Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных электростанций»

СОУ НАЕК 043:2016 «Технічне обслуговування та ремонт. Трубопровідна арматура. Критерії працездатного функціонального стану»

СОУ НАЕК 050:2015 «Техническое обслуживание и ремонт. Контроль неразрушающий радиографический. Методика контроля сварных соединений и наплавок»

СОУ НАЕК 066:2015 «Техническое обслуживание и ремонт. Контроль неразрушающий магнитопорошковый. Методика контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавок»

СОУ НАЕК 071:2015 «Техническое обслуживание и ремонт. Контроль неразрушающий. Методика контроля герметичности. Газовые и жидкостные методы»

СОУ НАЕК 078:2015 «Техническое обслуживание и ремонт. Документы технического контроля сварки, наплавки оборудования и трубопроводов АЭС. Виды, формы и правила оформления документов»

СОУ НАЕК 084:2015 «Технічне обслуговування та ремонт. Сталеві відливки для атомних енергетичних установок. Правила контролю»

СОУ НАЕК 113:2016 «Техническое обслуживание и ремонт. Организация ремонта оборудования атомных электростанций по техническому состоянию»

СОУ НАЕК 114:2016 «Інженерна, наукова і технічна підтримка. Реконструкція, модернізація, технічне переоснащення. Загальні положення»

СОУ НАЕК 131:2016 «Технічне обслуговування та ремонт. Вимоги до атестації персоналу в сфері контролю металу»

РК-У.41.049-17 «Руководства пользователя. Украинская база данных надежности оборудования АЭС. Станционная часть. Версия 2.27.0»

191-03-П-СНРиПЭ «Положения о работе с системой управления базой данных оборудования ОП РАЭС»

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online