ДСТУ ГОСТ 1567:2006 Нефтепродукты. Бензины автомобильные и топлива авиационные. Метод определения смол выпариванием струей (ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95), IDT). С поправкой

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Нафтопродукти
БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ ТА ПАЛИВА АВІАЦІЙНИ

Метод визначення смол випарюванням струменем

(ГОСТ 1567 - 97 (ИСО 6246 - 95), IDT)

 

ДСТУ ГОСТ 1567:2006 (ИСО 6246 - 95)

 

Відповідає офіційному тексту

 

 Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2006

 

ПЕРЕДМОВА

1       ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: Л. Ряба

2       НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 11 липня 2006 р. № 196 з 2007-01-01

3       Національний стандарт відповідає ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95) Нефтепродукты. Бензины автомобильные и топлива авиационные. Метод определения смол выпариванием струей (Нафтопродукти. Бензини автомобільні та палива авіаційні. Метод визначення смол випарюванням струменем)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4       УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 1567-83)

 

Код УКНД 75.160.20

до ДСТУ ГОСТ 1567:2006 (ИСО 6246-95) Нафтопродукти. Бензини автомобільні та палива авіаційні. Метод визначення смол випарюванням струменем

Місце поправки

Надруковано

Повинно бути

С. 1.

 

 

Дата введення в Україні

2007-03-01

2007-01-01

Бібліографічні дані

УКНД 81.080

УКНД 75.160.20

(ІПС N8 11-2006)

Держспоживстандарт України, 2006

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95) Нефтепродукты. Бензины автомобильные и топлива авиационные. Метод определения смол выпариванием струей (Нафтопродукти. Бензини автомобільні та палива авіаційні. Метод визначення смол випарюванням струменем)

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- на другій сторінці обкладинки виправлено назву національних органів стандартизації (п.2 «Предисловия»);

- на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (п.З «Предисловия») та інформацію щодо заборони відтворювання, тиражування і розповсюджування як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарта Росії;

- на першій сторінці стандарту вилучено дату введення в дію цього міждержавного стандарту в Російській Федерації та внесено дату надання чинності цього стандарту в Україні;

-  на першій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки» — надруковано ГОСТ 1770-74 «Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Техни­ческие условия», повинно бути ГОСТ 1770-74 «Посуда мерная лабораторная стеклянная. Ци­линдры, мензурки, колбы, пробірки. Общие технические условия»;

- на першій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки» — в Україні не чинний ГОСТ 2517-85 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб», а чинний ДСТУ 4488:2005 «Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб»;

- на першій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки» — надруковано ГОСТ 29169-91 «Посуда мерная лабораторная стеклянная. Пипетки с одной меткой», повинно бути ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) «Посуда мерная лабораторная стеклянная. Пипетки с одной меткой»;

- четверта сторінка стандарту, розділ 9, —в Україні чинний ДСТУ 4488:2005;

- вилучено інформацію стосовно коду УДК, коду ОКП, групи згідно з КГС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації.


ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

 

Нефтепродукты
БЕНЗИНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ И ТОПЛИВА АВИАЦИОННЫЕ
 Метод определения смол выпариванием струей

Petroleum products.

Motor gasolines and aviation fuels. Determination of gum content by jet evaporation method

Дата введення в Україні 2007 - 03 - 01

1 Назначение и область применения

1.1    Настоящий стандарт устанавливает метод определения фактических смол в автомобильном и авиационном бензинах, легких дистиллятах, используемых для их получения, а также в авиаци­онных топливах для турбореактивных двигателей.

1.2   Стандарт также устанавливает определение содержания непромытых смол в автомобильном бензине.

1.3   Основная цель испытаний — измерение количества продуктов окисления, образующихся в топливах, в условиях, приближенных или воспроизводящих условия применения этих топлив на соответствующих двигателях.

Дополнения, отражающие потребности экономики страны, выделены курсивом.

 

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 400—80 Термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов. Технические условия

ГОСТ 1770—74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, про­бирки. Технические условия

ГОСТ 2517—85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

ГОСТ 2603—79 Ацетон. Технические условия

ГОСТ 12026—76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 14710—78 Толуол нефтяной. Технические условия

ГОСТ 29169—91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные парамет­ры и размеры

ГОСТ 25828—83 Гептан нормальный эталонный. Технические условия

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online