М 03450778-739:2015 Методика определения освещенности на автомобильных дорогах общего пользования

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна»
ДП «ДерждорНДІ»

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Голови
Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор)
_________________ Є.В. Барах
«___» ______________ 2015 р.

МЕТОДИКА

визначення освітленості на автомобільних дорогах загального користування

М 03450778-739:2015

ПОГОДЖЕНО
Начальник Відділу інноваційного розвитку та кошторисного ціноутворення Укравтодору
__________________ А. О. Цинка
«___» ________________ 2015 р.

Директор
Департаменту розвитку доріг Укравтодору
__________________ С.Ю. Цепелєв
«___» ________________ 2015 р.

Начальник Управління експлуатаційного утримання доріг та безпеки руху Укравтодору
__________________ О.В. Федоренко
«___» ________________ 2015 р.

ПОГОДЖЕНО
Начальник відділу стандартизації
та метрології ДП «ДерждорНДІ»
__________________ М.М. Стулій
«___» ________________ 2015 р.

РОЗРОБЛЕНО
Перший заступник директора
з наукової роботи ДП «ДерждорНДІ»
__________________ В.К. Вирожемський
«___» ________________ 2015 р.

Науковий керівник, в. о. завідувача відділу екології та земляного полотна ДП «ДерждорНДІ»
__________________ І.В. Волошина
«___» ________________ 2015 р.

Відповідальний виконавець,
молодший науковий співробітник відділу екології та земляного полотна ДП «ДерждорНДІ»
__________________ Д.М. Клижко
«___» ________________ 2015 р.

Виконавець, інженер І категорії відділу
екології та земляного полотна ДП «ДерждорНДІ»
__________________ Н.С. Стоянович
«___» ________________ 2015 р.

Київ 2015

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця методика розповсюджується на контролювання показників яскравості та освітленості від штучного освітлення проїзної частини автомобільних доріг загального користування, а також дорожнього покриття на майданчиках для стоянки транспортних засобів та майданчиках відпочинку.

1.2 Методика призначена для застосування при розробці проектної документації на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт (далі -будівництво) та при експлуатаційному утриманні автомобільних доріг загального користування відповідно до вимог ДБН В.2.3-4 та ДБН В.2.3-5.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій методиці є посилання на такі нормативні документи:

ДБН В.2.3-4:201Х1) Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

1) На розгляді

ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків та споруд. Природне і штучне освітлення

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці і залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ 4050-2001 Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-97, MOD)

ДСТУ 7168:2010 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні вимоги. Правила застосування

ДСТУ Б В.2.2-30:2011 Будинки і споруди. Методи вимірювання яскравості (ГОСТ 26824-86, MOD)

ДСТУ ГОСТ 8.332:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Світлові вимірювання. Значення відносної спектральної світлової ефективності монохроматичного випромінювання для денного зору

ГОСТ 8.014-72 Государственная система обеспечения единства измерений. Методы и средства поверки фотоэлектрических люксметров (Державна система забезпечення єдності вимірювань. Методи і засоби повірки фотоелектричних люксметрів)

ГОСТ 8.023-90 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений световых величин. (Державна система забезпечення єдності вимірювань. Державний первинний еталон і загальносоюзна перевірочна схема для засобів вимірювань світлових величин)

ГОСТ 17616-82 Лампы электрические. Методы измерения электрических и световых параметров. (Лампи електричні. Методи вимірювання електричних і світлових параметрів)

СОУ 45.2-00018112-006:2006 Безпека дорожнього руху. Порядок огородження та організації дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт з будівництва, реконструкції, ремонту на автомобільних дорогах

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

3.1 Терміни та визначення понять

Нижче подано терміни, вжиті в цій методиці, та визначення позначених ними понять:

3.1.1 горизонтальна освітленість

Відношення світлового потоку, падаючого на елемент поверхні (покриття автомобільної дороги або майданчика для стоянки транспортних засобів), що розташована у горизонтальній площині, до площі цього елемента.

3.1.2 коефіцієнт рівномірності освітленості

Рівномірність горизонтальної освітленості покриття проїзної частини, виражена відношенням максимальної горизонтальної освітленості до середньої.

3.1.3 лампа розжарювання (жарівка)

Освітлювальний прилад, в якому світло випромінюється тугоплавким провідником, нагрітим електричним струмом до розжарення.

3.1.4 люмінесцентна (газорозрядна) лампа

Газорозрядне джерело світла, світловий потік якого визначається в основному світінням люмінофорів під впливом ультрафіолетового випромінювання розряду: широко застосовується для загального освітлення, оскільки світлова віддача і термін служби в кілька разів більший, ніж у ламп з ниткою розжарювання того ж призначення.

3.1.5 максимальна горизонтальна освітленість

Максимальний рівень освітленості (безпосередньо під світильником) на покритті проїзної частини.

3.1.6 металогалогенна лампа

Газорозрядне джерело світла, для корекції спектральної характеристики дугового розряду в парах ртуті в пальник МГЛ додаються спеціальні випромінюючі добавки, що представляють собою галогеніди деяких металів.

3.1.7 натрієві лампи низького тиску

Газорозрядне джерело світла, U-подібну трубку виконано із спеціального боросилікатного скла, стійкого до дії пари натрію. Трубка наповнюється металевим натрієм та інертними газами - неоном і аргоном у високому вакуумі, від величини вакууму залежить ККД лампи.

3.1.8 світильник

Пристрій, що перерозподіляє світло лампи (ламп) всередині великих тілесних кутів і забезпечує кутову концентрацію світлового потоку.

3.1.9 середня горизонтальна освітленість

Горизонтальна освітленість, усереднена по площі освітлюваної ділянки.

3.2 Познаки та скорочення

Е - горизонтальна освітленість, лк

Есер - середня горизонтальна освітленість, лк

Еmах - максимальна горизонтальна освітленість, лк

Кро - коефіцієнт рівномірності освітленості

МГЛ - металогалогенна лампа

ККД - коефіцієнт корисної дії

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Освітлення автомобільних доріг є одним з основних чинників безпеки та комфортності дорожнього руху в темну пору доби та за несприятливих погодних умов.

При використанні електроенергії необхідно застосовувати енергозберігаючі технології.

Освітлення автомобільних доріг загального користування та об’єктів дорожнього сервісу повинно відповідати вимогам ДСТУ 3587, ДБН В.2.3-4 та ДБН В.2.5-28.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах