ДСТУ 4050-2001 Спецодежда сигнальная. Жилеты. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СПЕЦОДЯГ СИГНАЛЬНИЙ
ЖИЛЕТИ
Технічні умови

ДСТУ 4050-2001

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2001

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Українсько-Британським закритим акціонерним товариством «Завод «Динамо- Сілейр»

ВНЕСЕНО Міністерством промислової політики України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 14 вересня 2001 р. № 454

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: В. Щепченко-Шевченко (керівник розробки), О. Солдатов, Л. Іванченко

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Класифікація, основні параметри та розміри

5 Загальні технічні вимоги

6 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища

7 Правила приймання

8 Методи контролю

9 Транспортування та зберігання

10 Вказівки щодо експлуатації

11 Гарантії виробника

Додаток А Кольорометричні і фотометричні вимоги, що ставляться до накладок, які настрочуються на жилети

Додаток Б Пам’ятка-інструкція з догляду за жилетами з накладками із світлоповертального матеріалу

Додаток В Бібліографія

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СПЕЦОДЯГ СИГНАЛЬНИЙ
ЖИЛЕТИ
Технічні умови

СПЕЦОДЕЖДА СИГНАЛЬНАЯ
ЖИЛЕТЫ
Технические условия

SIGNAL OVERALLS
WAISTCOATS
Specifications

Чинний від 2002-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на жилети для чоловіків та жінок з настроченими накладками із світлоповертального матеріалу (далі — накладками), що призначені для підвищення безпеки проведення робіт в умовах недостатньої видимості.

Обов’язкові вимоги до якості жилетів, що забезпечують їх нешкідливість або безпечність для життя, здоров'я людей і охорони навколишнього середовища, викладені в розділах 5 і 6. Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2057-92 (ГОСТ 30019.1-93) Застібка текстильна. Загальні технічні умови

ДСТУ 2122-93 Матеріали для одягу. Символи та вимоги догляду

ДСТУ 2428-94 Виробничий одяг. Терміни та визначення

РСТ УРСР 2006-90 Тасьма в’язана. Загальні технічні умови

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 3134-78 Уайт-спирит. Технические условия

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 10581-91 Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 11209-85 Ткани хлопчатобумажные и смешанные защитные для спецодежды. Технические условия

ГОСТ 17521-72 Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды

ГОСТ 17522-72 Типовые фигуры женщин. Яазмерные признаки для проектирования одежды

ГОСТ 21790-76 Ткани хлопчатобумажные и смешанные для одежды. Технические условия

ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приемки

ГОСТ 29122-91 Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online