ДСТУ EN 237:2003 Нефтепродукты жидкие. Бензин. Определение низких концентраций свинца методом атомно-абсорбционной спектрометрии (EN 237:1996, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

НАФТОПРОДУКТИ РІДКІ БЕНЗИН

Визначання низьких концентрацій свинцю
 методом атомно-абсорбційної спектрометрії

(EN 237:1996, IDТ)

ДСТУ EN 237:2003

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2005

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості (УкрНДІНП) «МАСМА», ТК 38

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Мартинюк; Ю. Іщук; А. Мисак; М. Дмитрук; О. Лукічев

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України № 213 від 28 листопада 2003 р. з 2005-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 237:1996 Liquid petroleum products - Petrol - Determination of low lead concentrations by atomic absorption spectrometry (Нафтопродукти рідкі. Бензин. Визначання низьких концентрацій свинцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії) і його видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Принцип методу

4 Реактиви і матеріали

5 Устатковання

6 Відбирання проби

7 Проведення вимірювання

8 Опрацьовування результатів

9 Подавання результатів

10 Точнісні характеристики

11 Протокол випробовування

Додаток НА Бібліографія

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 237:1996 Liquid petroleum products - Petrol - Determination of low lead concentrations by atomic absorption spectrometry (Нафтопродукти рідкі. Бензин. Визначання низьких концентрацій свинцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- до розділу 2 «Нормативні посилання» додано «Національне пояснення», яке виділено рамкою;

- структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- до розділу 4 додано «Національну примітку» щодо нормативного документа на воду;

- до розділу 5 додано «Національні примітки»: 5.3 наведено нормативний документ на мікро- бюретки, 5.4 наведено нормативний документ на мірні колби і 5.5 наведено нормативний документ на піпетки з однією позначкою;

- до розділу 6 додано «Національну примітку» щодо нормативного документа на відбирання проб;

- національні примітки виділено рамкою;

- одиниці вимірювання подано відповідно до Міжнародної системи SI;

- для зручності користувача долучено структурний елемент «Зміст».

 

ДСТУ EN 237:2003

 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОПРОДУКТИ РІДКІ БЕНЗИН
Визначання низьких концентрацій свинцю
методом атомно-абсорбційної спектрометри

НЕФТЕПРОДУКТЫ ЖИДКИЕ БЕНЗИН
Определение низких концентраций свинц
а методом атомно-абсорбционной спектрометрии

LIQUID PETROLEUM PRODUCTS PETROL
Determination of low lead concentration
by atomic absorption spectrometry

Чинний від 2005-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод атомно-абсорбційної спектрометрії для визначання загального вмісту свинцю в бензині в межах масових концентрацій від 5 мг/дм3 до 25 мг/дм3. Цей метод не залежить від типу алкилсвинцю.

УВАГА! Виконання цього стандарту охоплює використовування небезпечних матеріалів, операцій і обладнання. Відповідальність користувача цього стандарту полягає в тому, щоб забезпечити безпечні для здоровя умови роботи, для чого розробити відповідні інструкції перед тим, як використовувати цей стандарт.

Національна примітка.

В Україні під час випробовування згідно з цим стандартом необхідно дотримувати вимоги нормативних документів з охорони праці, наведені в додатку НА [1] - [3] та правила безпечної роботи, викладені в експлуатаційних документах на прилади та допоміжні пристрої.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба звертатися до останнього видання відповідної публікації.

EN ISO 3696 Water for analytical laboratory use - Specification and test methods

ISO 385-1 Laboratory glassware - Burettes - Part 1: General requirements

ISO 648 Laboratory glassware - One-mark pipettes

ISO 1042 Laboratory glassware - One-mark volumetric flasks

ISO 3170 Petroleum liquids - Manual sampling

ISO 3171 Petroleum liquids - Automatik pipeline sampling.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN ISO 3696 Вода для аналітичного лабораторного використовування. Вимоги і методи контролюванн

ISO 385-1 Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги

ISO 1042 Посуд лабораторний скляний. Мірні колби з однією позначкою

ISO 3170 Нафтопродукти рідкі. Метод ручного відбирання проб

ISO 3171 Нафтопродукти рідкі. Автоматичне відбирання проб з трубопроводу.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online