ДСТУ Б В.2.3-33:2016 Автомобильные дороги. Определение границ полос отвода

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Автомобільні дороги
ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ СМУГ ВІДВЕДЕННЯ

ДСТУ Б В.2.3-33:2016

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ) Міністерства освіти і науки України, ТК 307 "Автомобільні дороги і транспортні споруди", ПК 2 "Технологія дорожнього будівництва"

РОЗРОБНИКИ: В. Жданкж, д-р техн. наук (науковий керівник); А. Лапченко, канд. техн. наук; Н.Павленко, канд. техн. наук; Н. Смірнова, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового-комунального господарства України від 28.04.2016 р. № 105, чинний з 2017-01-01

3 НА ЗАМІНУ ДБН В.2.3-16:2007

4 Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.3 "Споруди транспорту"

Право власності на цей національний стандарт належить державі. Забороняється повністю чи частково видавати, відтворювати з метою розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частину на будь-яких носіях інформації без дозволу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господаства України Мінрегіон України, 2016

Видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

4 Визначення ширини смуги відведення

5 Визначення площі земельних ділянок під розміщення транспортних розв'язок

Додаток А Схеми поперечних профілів земляного полотна автомобільної дороги

Додаток Б Схеми транспортних розв'язок у різних рівнях

Додаток В Розрахунок ширини смуги відведення

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Автомобільні дороги
ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ СМУГ ВІДВЕДЕННЯ

Автомобильные дороги
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ПОЛОС ОТВОДА

HIGHWAYS DETERMINE THE BOUNDARIES OF WAY

Чинний від 2017-01-01

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює технічні вимоги до визначення меж смуг відведення авто­мобільних доріг загального користування (далі - автомобільні дороги), а також зони і площі земельних ділянок для розміщення транспортних розв'язок.

1.2 Стандарт поширюється на проектування автомобільних доріг, уточнення меж смуг відве­дення, у тому числі під захисні насадження.

1.3 Відведення земельних ділянок для автомобільних доріг здійснюється згідно з чинним законодавством.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові, нормативні акти та нормативні документи:

Закон України від 08.09.2005 № 2862-IV "Про автомобільні дороги"

Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять

ГБНВ.2.3-37641918-555:201X Автомобільні дороги. Транспортні розв'язки в одному рівні. Проектування.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

3.1 Терміни та визначення понять

У цьому стандарті терміни вживаються у визначеннях, наведених у:

3.1.1  Законі України "Про автомобільні дороги" (автомобільна дорога, земляне полотно, проїзна частина, смуга відведення)

3.1.2  Правилах дорожнього руху (зупинка, велосипедна доріжка, головна дорога, пішохідна доріжка, смуга руху)

3.1.3  ДБН А.2.2-3 (будівництво)

3.1.4  ДБН В.2.3-4 (зона транспортної розв'язки)

3.1.5  ДСТУ Б А.1.1-100 (банкет, кювет, підошва насипу, перехідно-швидкісна смуга, розв'язка транспортна, узбіччя, укіс земляного полотна).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online