ДБН А.2.2-3:2014 Состав и содержание проектной документации на строительство. Изменение № 1. Поправка

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво. Зміна № 1. Поправка

У зв’язку з технічними неточностями при друку Зміни № 1 ДБН А.2.2-3:2014 Розділ 2 (1-й абзац), слід читати у наступній редакції:

Позначення «ДБН А.3.1-5-2009» замінити на «ДБН А.3.1-5:2016».

Абзац 2-й та 3-й вилучити.

Розділ 3 слід читати у наступній редакції:

3. Розділ 3 Терміни та визначення понять Після назви розділу добавити слова:

«3.1 Терміни, наведені нижче, вживаються у цих нормах у значенні, встановленому у таких документах: Замовник, об’єкт будівництва - Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності Проектно-технологічна документація - ДБН А.3.1-5»

Перший абзац викласти в редакції:

«3.2 Нижче подано терміни, вжиті в цих будівельних нормах, та визначення позначених ними понять.» Номер пункту 3.1 замінити на 3.2.1.

Номер пункту 3.2 замінити на 3.2.2.

Номер пункту 3.3 замінити на 3.2.3.

Пункт 3.4 викласти в новій редакції:

«3.2.4 відокремлена частина будинку, будівлі, споруди

Автономна конструктивна система, відокремлена деформаційно-температурним, антисейсмічним (за потреби) швом, протипожежною стіною, має автономне інженерне забезпечення та/або закінчений цикл виробничого процесу (наприклад, блок-секція, дільниця тощо)».

Номер пункту 3.5 замінити на 3.2.5.

Пункт 3.6 вилучити

Пункт 3.7 викласти в новій редакції:

«3.2.6 капітальний ремонт

Сукупність робіт на об'єкті, прийнятому в експлуатацію, без зміни його геометричних розмірів та функціонального призначення, що передбачають втручання у несучі та/або огороджувальні конструкції, а також інженерні системи загального користування у зв'язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення його експлуатаційних показників, а також благоустрій території.

Капітальний ремонт передбачає призупинення на час виконання робіт експлуатації об’єкта в цілому або його частин (за умови їх автономності).»

Номер пункту 3.8 замінити на 3.2.7.

Номер пункту 3.9 замінити на 3.2.8.

Номер пункту 3.10 замінити на 3.2.9.

Після пункту 3.10 доповнити пунктом 3.2.10 у такій редакції:

«3.2.10 нетипове обладнання

Обладнання, частина характеристик якого не визначена нормативними документами і показники цих характеристик відрізняються від встановлених усталеною практикою»

Номер пункту 3.11 замінити на 3.2.11.

Після пункту 3.11 доповнити пунктом 3.2.12 у такій редакції:

«3.2.12 об’єкт

Будинок, будівля, споруда, їх частина, лінійний об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури»

Пункт 3.12 вилучити

Номер пункту 3.13 замінити на 3.2.13.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах