ДБН А.2.2-3:2014 Состав и содержание проектной документации на строительство. С Изменениями № 1 и № 2

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
НА БУДІВНИЦТВО

ДБН А.2.2-3:2014
із Зміною № 1 та Зміною № 2

Актуалізований текст в
останній редакції із внесеними змінами

Київ
Міністерство розвитку громад та територій України
2022

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва"

РОЗРОБНИКИ: О. Галінський, канд. техн. наук

За участю: (Д. Ісаєнко, канд. наук з державного управління; А. Беркута, канд. економ. наук; П. Губень) ДП "Укрдержбудекспертиза" (О. Берендєєва; А. Брусан; С. Буханенко)

РОЗРОБНИКИ Зміна № 1: І. Вахович, канд. економ. наук; О. Галінський, д-р техн. наук (науковий керівник); П. Григоровський, канд. техн. наук; Ю. Червяков, канд. техн. наук

За участю:
Академія будівництва України (А. Беркута, канд. економ. наук);
Конфедерація будівельників України (Д. Ісаєнко, канд. наук з державного Управління); Державне підприємство "Укрдержбудекспертиза" (О. Берендєєва; А. Брусан; С. Буханенко)

РОЗРОБНИКИ В. Басанський, канд. техн. наук; П. Григоровський, д-р техн. наук;

Зміна № 2: В. Іваненко, канд. техн. наук; Ю. Крошка, канд. техн. наук; В. Максименко, канд. техн. наук; С. Марчук; О. Мурасьова, канд. техн. наук; Ю. Червяков, канд. техн. наук (науковий керівник); К. Черненко, канд. техн. наук; Н. Чуканова, канд. техн. наук

За участю:
Академія будівництва України (А. Беркута, канд. екон. наук; Д. Ісаєнко, д-р техн. наук);
Державне підприємство “Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи” (О. Берендєєва, канд. техн. наук; С. Буханенко)

2 ВНЕСЕНО: Департамент технічного регулювання та науково-технічного розвитку Мінрегіону України

ВНЕСЕНО Зміна № 2: Директорат технічного регулювання в будівництві Міністерства розвитку громад та територій України

3 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Мінрегіону України від 04.06.2014 р. № 163

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: чинний з 2014-10-01

ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Мінрегіону України від 27.12.2011 р. № 338

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ Зміна № 1: чинна з 2018-06-01

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказ Мінрегіону України від 30.12.2021 № 365 та накази від 31.01.2022 № 22, від 08.04.2022 № 62, від 16.05.2022 № 72, від 29.06.2022 № 116

Зміна № 2: з 2022-07-01

4 НА ЗАМІНУ: ДБН А.2.2-3-2012

Мінрегіон України, 2022

Видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України
Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), техніко-економічний розрахунок (ТЕР)

6 Ескізний проект (ЕП)

7 Проект (П)

8 Робочий проект (РП)

9 Робоча документація (Р)

Додаток А Перелік інших вихідних даних, які надаються замовником

Додаток Б Завдання на проектування. Перелік основних даних та вимог

Додаток В Склад техніко-економічного обґрунтування (ТЕО), техніко-економічного розрахунку (ТЕР)

Додаток Г Склад ескізного проекту (ЕП)

Додаток Д Склад проекту (затверджувальної частини РП) на будівництво об'єктів невиробничого призначення

Додаток Е Склад проекту (затверджувальної частини РП) на будівництво об'єктів виробничого призначення та лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури

Додаток Ж Склад робочої документації (Р)

Додаток И Склад основних даних і техніко-економічних показників об'єктів будівництва невиробничого призначення (житлових будинків)

Додаток К Склад основних даних і техніко-економічних показників об'єктів будівництва невиробничого призначення (громадських будівель)
(Назву Додатка К змінено, Зміна № 2)

Додаток Л Склад основних даних і техніко-економічних показників об'єктів виробничого призначення та лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

STRUCTURE AND CONTENT OF PROJECT DOCUMENTATION FOR
CONSTRUCTION

Чинні від 2022-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці норми встановлюють склад та зміст проектної документації на нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин.

Вимоги щодо складу та змісту проектної документації на об’єкти галузевої специфіки за необхідності можуть встановлюватись галузевими будівельними нормами з урахуванням положень цих норм.

Вимоги щодо складу та змісту проектної документації на: реставрацію об'єктів культурної спадщини; об'єкти, що споруджуються за межами України за рахунок її власних бюджетних інвестицій; ліквідацію наслідків аварій і катастроф; консервацію та розконсервацію об'єктів будівництва встановлюються окремими будівельними нормами та нормативними документами з урахуванням положень цих норм.
(Розділ 1 змінено, Зміна № 2)

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах є посилання на такі документи:

ДБН А.2.1-1:2008 Інженерні вишукування для будівництва
(Змінено, Зміна № 2)

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва
(Змінено, Зміна № 2)

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги
(Долучено, Зміна № 1)

ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об'єктів
(Змінено, Зміна № 2)

ДБН В. 1.2-14:2018 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ
(Змінено, Зміна № 2)

ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ 8855:2019 Будівлі і споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)
(Долучено, Зміна № 2)

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013
(Вилучено, Зміна № 2)

ДСТУ 9171:2021 Настанова щодо забезпечення збалансованого використання природних ресурсів під час проектування споруд
(Долучено, Зміна № 2)

ГОСТ 12.1.004-91
(Долучено, Зміна № 1, вилучено, Зміна № 2)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах