ДСТУ EN 1291-2002 Неразрушающий контроль сварных соединений. Магнитопорошковый контроль сварных соединений. Критерии приема

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Неруйнівний контроль зварних з’єднань

МАГНІТОПОРОШКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ

Критерії приймання

 (EN 1291:1998, IDT)

 

ДСТУ EN 1291-2002

 

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2003

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Технічним комітетом зі стандартизації «Технічна діагностика і неруйнівний контроль» (ТК 78) та Інститутом електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 12 липня 2002 р. № 422 з 2003-10-01

3 Стандарт відповідає EN 1291:1998 Non-destructive examination of welds - Magnetic particle testing of welds - Acceptance levels (Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Магнітопорошковий контроль зварних з’єднань. Критерії приймання). Стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Троїцький, д-р. техн. наук (науковий керівник); О. Козін; В. Нагайцев; Ю. Посипайко

 

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Контрольні параметри

5 Критерії приймання

Додаток А Рекомендовані контрольні параметри

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад EN 1291:1998 Non-destructive examination of welds - Magnetic particle testing of welds - Acceptance levels (Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Магнітопорошковий контроль зварних з’єднань. Критерії приймання).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 78 «Технічна діагностика і неруйнівний контроль».

Стандарт містить вимоги, що відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» - оформлено відповідно до вимог ДСТУ 1.5-93 та ДСТУ 1.7-2001;

- назви стандартів українською мовою наведено в «Національному поясненні», яке виділено у тексті стандарту рамкою;

- вилучено «Вступ» до європейського стандарту, оскільки він не несе пояснень до технічного змісту стандарту.

Стандарт EN 1290 впроваджено як ідентичний національний стандарт ДСТУ EN 1290-2002.

Проекти стандартів prEN 1330-1, prEN 1330-2 прийнято CEN як європейські стандарти EN 1330-1:2000, EN 1330-2:2000.

Стандарти EN 1330-1, EN 1330-2, EN 12062, EN 25817 не прийнято як національні стандарти.

 

ДСТУ EN 1291-2002

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ
МАГНІТОПОРОШКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ
Критерії приймання

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Критерии приема

NON-DESTRUCTIVE EXAMINATION OF WELDS
MAGNETIC PARTICLE TESTING OF WELDS
 Acceptance criteria

Чинний від 2003-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює критерії приймання для продукції залежно від розміру рисунків дефектів, що виявляють під час магнітопорошкового контролю у феромагнітних зварних з’єднаннях.

Критерії приймання передбачені для контролю у процесі виготовляння зварних з’єднань і їх можна використовувати під час контролю зварних з'єднань у процесі експлуатації.

Критерії приймання, встановлені у цьому стандарті, ґрунтуються на виявленні рисунків у разі використання технологій, встановлених у prEN 1290, і контрольних параметрів, наведених у додатку А цього стандарту.

Критерії приймання відповідно до цього стандарту можна використовувати у стандартах зі зварювання, стандартах зі застосування чи сортаменту. Дані, встановлені в EN 25817, відповідають EN 12062.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях у тексті, а їхній перелік наведено нижче. Під час посилань на публікації з вказівкою року їхнього видання наступні зміни чи наступні редакції цих публікацій дійсні для цього національного стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено в дію разом зі змінами чи переглядом. У разі посилань на публікації без вказівки року видання дійсне останнє видання наведеної публікації.

У цьому стандарті використані посилання на такі стандарти:

prEN 1290 Non-destructive examination of welds - Magnetic particle testing of welds - Method

prEN 1330-1 Non-destructive testing - Terminology - Part 1: General terms

prEN 1330-2 Non-destructive testing - Terminology - Part 2: Terms common to the non-destructive testing methods

EN 12062 Non-destructive examination of welds - General rules for metallic materials EN 25817 Arc-welded joints in steel - Guidance on quality levels for imperfections.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

prEN 1290 Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Магнітопорошковий контроль зварних з’єднань. Метод

prEN 1330-1 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 1. Загальні терміни prEN 1330-2 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 2. Загальні терміни, що використовуються в методах неруйнівного контролю

EN 12062 Неруйнівний контроль зварних швів. Загальні правила для металевих матеріалів EN 25817 Зварні з’єднання, що отримані електродуговим зварюванням сталі. Настанови щодо рівнів якості (ISO 5817:1992).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online