ГКД 34.37.506-96 Обессоливающие установки с блочным включением фильтров. Методические указания по эксплуатации

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

ГКД 34.37.506-96

ЗНЕСОЛЮЮЧІ УСТАНОВКИ З БЛОЧНИМ
ВКЛЮЧЕННЯМ ФІЛЬТРІВ
Методичні вказівки з експлуатації

Відповідає офіційному тексту

НДІ енергетики
Київ 1996

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО Підприємством “ДонОРГРЕС"

2 ВИКОНАВЕЦЬ А. М. Гукова

3 УЗГОДЖЕНО УНВО "Енергопрогрес", Є. І. Удод

4 ЗАТВЕРДЖЕНО 1996-01-31 Управлінням науково-технічною прогресу та екології, С. В. Яцкевич

5 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

6 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2000 р.

Зміст

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Позначення і скорочення

4 Загальні положення

5 Обробка води методом іонного обміну

5.1 Фізико-хімічні основи

5.2 Технологія іонного обміну

5.3 Іонообмінні матеріали (іоніти)

6 Декарбонізація води в схемах знесолення

7 Устаткування

7.1 Обладнання іонітних фільтрів

7.2 Обладнання декарбонізатора

7.3 Обладнання та обслуговування іонітного уловлювача

8 Обсяг автоматизації

9 Обслуговування блока фільтрів

9.1 Технологічна схема блока фільтрів

9.2 Обслуговування блока фільтрів у робочому режимі

9.3 Обслуговування під час регенерації

9.4 Виведення в резерв

9.5 Включання в роботу

9.6 Відновлення обмінної ємкості високоосновного аніоніту

9.7 Технічний контроль

10 Обслуговування вузла нейтралізації

11 Обслуговування реагентного господарства

Додаток А Визначення нейтралізуючої здатності шламу

Додаток Б Деякі неполадки в роботі блока фільтрів та заходи щодо їх усунення

Додаток В Режимна карта роботи блока фільтрів

Додаток Г Загальний порядок дій під час гідроперевантаження іонітів

ГКД 34.37.506-96

ЗНЕСОЛЮЮЧІ УСТАНОВКИ З БЛОЧНИМ
ВКЛЮЧЕННЯМ ФІЛЬТРІВ
Методичні вказівки з експлуатації

ОБЕССОЛИВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ С БЛОЧНЫМ
ВКЛЮЧЕНИЕМ ФИЛЬТРОВ
Методические указания по эксплуатации

Чинний від 1996-09-01

1 Галузь використання

Ці Методичні вказівки призначені для персоналу, що обслуговує установки знесолення води із блочним включанням фільтрів.

Методичні вказівки можуть використовуватись під час проектування, налагодження та складання робочих інструкцій щодо обслуговування установок знесолення води з блочним включанням фільтрів.

2 Нормативні посилання

У цих Методичних вказівках використано посилання на такі нормативні документи:

- ГОСТ 20255.1 -89 Метод определения статической обменной емкости;

- ГОСТ 20255.2-89 Методы определения динамической обменной емкости;

- ГКД 34.37.301-93 Аналіз води і пари на теплових електростанціях. Методика;

- РД 34.20.161 Нормы технологического проектирования электрических станций и тепловых сетей;

- СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- Правила техники безопасности тепломеханического оборудования электрических станций и сетей. - М.: Энергоатомиздат, 1985;

- Правила техники безопасности при обслуживании оборудования химических цехов электростанций и сетей

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online