ДСТУ 2974-95 Технологическая подготовка производства. Основные термины и определения

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПІДГОТОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА
Основні терміни та визначення

ДСТУ 2974-95

Відповідає офіційному тексту

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
Київ

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Державним науково-дослідним інститутом «Система» Держстандарту України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарт України № 211 від 23 червня 1995 р.

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: В. В. Чалий (керівник теми), Н. О. Дзюба

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Основні положення

4 Загальні поняття

5 Складові частини технологічного підготовлення виробництва

6 Машинобудівна виробництво та його характеристики

7 Властивості та характери стики предметів праці

8 Процеси та операції

Абетковий покажчик українських термінів

Абетковий покажчик німецьких термінів

Абетковий покажчик англійських термінів

Абетковий покажчик французьких термінів

Абетковий покажчик російських термінів

Додаток А (довідковий). Додаткові терміни технологічного підготовлення виробництва машинобудування та приладобудування

Абетковий покажчик українських термінів, поданих у додатку

Абетковий покажчик російських термінів, поданих у додатку

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПІДГОТОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА
Основні терміни та визначення

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА
основные термины и определения

TECHNOLOGICAL PREPARATION OF PRODUCTION
Terms and definition of basic concepts

Чинний від 1996-07- 01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт установлює терміни та визначення понять технологічного підготовлення виробництва виробів машинобудування та приладобудування, які використовуються в науці, техніці та виробництві.

Терміни, встановлені цим стандартом, є обов’язковими для використання в документації та літературі усіх видів, що входять до сфери робіт з стандартизації та які використовують результати цих робіт.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на так: стандарти:

ДСТУ 2960-94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 2391-94 Система технологічної документації. Терміни та визначення

3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Узята в круглі дужки частина терміна може бути вилучена в разі використання його в документації з стандартизації.

Подані визначення можна, за потреби, змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних термінів, зазначаючи об'єкти, що входять до обсягу визначуваного поняття. Зміни не можуть порушувати обсягу й змісту понять, визначених у стандарті.

У стандарті, як довідкові, подано німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) і російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, узяті з відповідних міжнародних та державних стандартів, а також визначення російською мовою.

У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів.

Стандартизовані терміни набрано напівгрубим шрифтом, їхні короткі форми світлим шрифтом.

У додатку А наведено терміни та визначення понять технологічного підготовлена і виробництва виробів машинобудування та приладобудування.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах