ДСТУ В 8821-1:2018 Стандартизация в области вооружения и военной техники. Часть 1. Основные термины и определения понятий

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАНДАРТИЗАЦІЯ У СФЕРІ
ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
Частина 1. Основні терміни та визначення понять

ДСТУ В 8821-1:2018

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продукції оборонного призначення» (ТК 176)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 19 грудня 2018 р. № 511 з 2019-09-01, з урахуванням зміни, внесеної наказом З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 18 квітня 2019 р. № 103

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

0 Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальне пояснення

4 Основні поняття

5 Види виробів озброєння та військової техніки

6 Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки

7 Цілі стандартизації у сфері озброєння та військової техніки

8 Нормативні документи зі стандартизації у сфері озброєння та військової техніки

9 Органи, що займаються стандартизацією у сфері озброєння та військової техніки

10 Життєвий цикл озброєння та військової техніки, керування та процеси

11 Дослідження, розроблення та модернізація озброєння та військової техніки

12 Випробування озброєння та військової техніки

13 Виробництво озброєння та військової техніки

14 Використання (експлуатування) озброєння та військової техніки

15 Підтримування озброєння та військової техніки

16 Вилучення озброєння та військової техніки

17 Керування якістю озброєння та військової техніки

Додаток А (довідковий) Абетковий покажчик українських термінів

Додаток Б (довідковий) Абетковий покажчик англійських термінів

Бібліографія

0 ВСТУП

Цей термінологічний стандарт розроблено насамперед для забезпечення однозначною термінологією розробників та користувачів національних нормативних документів на продукцію військового призначення.

Розроблення термінологічного стандарту зумовлено потребою забезпечити однаковість описування об’єктів для гармонізування національних стандартів з міжнародними стандартами та стандартами НАТО. Стандарт сприятиме розробленню нормативно-правових і нормативних документів у сфері озброєння та військової техніки, усуненню термінологічних перешкод та, за потреби, повному письмовому перекладу міжнародних стандартів та стандартів НАТО українською мовою.

Стандарт є першою частиною багаточастинного стандарту. У цій частині наведено терміни та визначення позначених ними понять щодо основних понять, цілей, об’єктів, нормативних документів та органів стандартизації, життєвого циклу, якості озброєння та військової техніки.

У стандарті використано терміни та визначення позначених ними понять зі стандартів НАТО (15—29).

Стандарт містить такі частини:

Частина 1. Основні терміни та визначення понять;

Частина 2. Кодифікація. Терміни та визначення понять.

Цей термінологічний стандарт оформлено згідно з ДСТУ 1.5 та ДСТУ 3966.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАНДАРТИЗАЦІЯ У СФЕРІ ОЗБРОЄННЯ
ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
Частина 1. Основні терміни та визначення понять

STANDARDIZATION IN THE AREA OF ARMAMENT
AND MILITARY EQUIPMENT
Part 1. Basic terms and definitions

Чинний від 2019-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт унормовує терміни та визначення основних понять стосовно стандартизації, видів виробів, стадій життєвого циклу та якості озброєння та військової техніки (далі — ОВТ).

Цей стандарт застосовний у роботі центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, які виконують функції державного замовника з оборонного замовлення, суб’єктів господарювання, які є виконавцями та співвиконавцями оборонного замовлення, технічних комітетів стандартизації, підприємств оборонної промисловості, які розробляють, експертують, перевіряють і застосовують нормативні документи у сфері ОВТ.

Цей стандарт застосовний також до іншої продукції військового призначення (далі — ПВП).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ В 1.0:2018 Національна стандартизація. Стандартизація у сфері озброєння та військової техніки. Основні положення

ДСТУ 1.1:2015 (ISO/IEC Guide 2:2004, MOD) Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів

ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів

ДСТУ 2391:2010 Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2733-94 Корозія та тимчасовий протикорозійний захист металевих виробів. Терміни та визначення

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 2890-94 Тара і транспортування. Терміни та визначення

ДСТУ 2941-94 Системи оброблення інформації. Розроблення систем. Терміни та визначення (ISO 2382-20:1990, NEQ)

ДСТУ 2960-94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 2974-95 Технологічне підготовлення виробництва. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ В 3576-97

ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять

ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT) Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів

ДСТУ ISO/IEC/IEEE 15288:2016 (ISO/IEC/IEEE 15288:2015, IDT) Інженерія систем і програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу системи.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online