ДСТУ-Н 7918:2015 Система технологической подготовки производства. Руководство по выбору средств контроля

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАСТАНОВА

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ПІДГОТОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА
Настанови щодо вибирання засобів контролювання

ДСТУ-Н 7918:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування (ДП НДТІП)

РОЗРОБНИКИ: М. Замірець, д-р техн. наук (науковий керівник), Н. Добра, С. Пащенко, В. Рикова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні Р 50-609-39-88)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Правила вибирання засобів контролювання

Додаток А Правила вибирання засобів контролювання геометричних параметрів деталей

Додаток Б Схеми вимірів, методи й засоби контролювання основних контрольованих параметрів

НАСТАНОВА

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДГОТОВЛЕННЯ
ВИРОБНИЦТВА
Настанови щодо вибирання засобів контролювання

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ПРОИЗВОДСТВА
Указания по выбору средств контроля

SYSTEM OF PRODUCTION TECHNOLOGICAL
PREPARATION
Guides for control means selecting

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ця настанова подає методичні вказівки щодо вибирання контрольного устатковання, контрольних пристроїв і інструментів, щоб виконувати технічне контролювання виробів і технологічних процесів для технологічного підготовлення виробництва. Настанова встановлює послідовність і зміст етапів вибирання засобів контролювання, завдання, вирішувані на кожному етапі, та документацію, що забезпечує виконання цих завдань.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій настанові є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2391:2010 Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 2960-94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 2974-95 Технологічне підготовлення виробництва. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3989-2000 Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів

ДСТУ-Н 7919:2015 Система технологічного підготовлення виробництва. Настанови щодо проектування систем і процесів технічного контролювання

ДСТУ ГОСТ 8.051-2009 ГСИ. Погрешности, допустимые при измерении линейных размеров до 500 мм (ДСВ. Похибки, що дозволено під час вимірювання лінійних розмірів до 500 мм)

ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDT)

ГОСТ 3.1502-85 ЕСТД. Формы и правила оформления документов на технический контроль (ЄСТД. Форми та правила оформлення документів на технічний контроль).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах