ДСТУ 3853-99 Виброизоляторы резиновые для взрывозащищенных вентиляторов. Общие технические условия (ГОСТ 30644-99)

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МІЖДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

ВІБРОІЗОЛЯТОРИ ГУМОВІ ДЛЯ ВИБУХОЗАХИЩЕНИХ ВЕНТИЛЯТОРІВ
Загальні технічні умови

ДСТУ 3853-99
(ГОСТ 30644-99)

ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ
ВЕНТИЛЯТОРОВ
Общие технические условия

Відповідає офіційному тексту

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Відкритим акціонерним товариством «НДІкондиціонер», Інститутом геотехнічної механіки Національної Академії наук України

ВНЕСЕНО Міждержавним технічним комітетом із стандартизації МТК 208 «Обладнання для кондиціонування повітря і вентиляції»

2 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від 19 березня 1999 р. № 120 ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 8 жовтня 1999 р. № 263

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: В. Б. Горєлік; В. М. Літовка (керівник розробки); В. М. Єпіфанов (керівник теми); О. М. Лук’янова; А. Ф. Булат, д-р техн. наук; В. І. Дирда, д-р техн. наук; Н. І. Лисиця, канд. техн. наук

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Класифікація, основні параметри та розміри

4 Загальні технічні вимоги

4.1 Характеристики

4.2 Комплектність

4.3 Маркування

4.4 Пакування

5 Вимоги безпеки

6 Правила приймання

7 Методи контролю

8 Транспортування і зберігання

9 Гарантії виробника

Додаток А Рекомендації щодо підбору і використання віброізоляторів

Додаток Б Бібліографія

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВІБРОІЗОЛЯТОРИ ГУМОВІ ДЛЯ ВИБУХОЗАХИЩЕНИХ ВЕНТИЛЯТОРІВ
Загальні технічні умови

ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ
Общие технические условия

RUBBER VIBRATION DAMPERS FOR EXPLOSION-PROOF FANS
General specifications

Чинний від 2001-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на віброізолятори гумові для вибухозахищених вентиляторів (далі — віброізолятори), призначені для віброізоляції і захисту від ударних впливів вентиляторів масою від 32,0 до 1250,0 кг, що мають власну частоту від 3,2 до 21,0 Гц і переміщують вибухонебезпечні суміші усіх категорій та груп згідно з ГОСТ 12.1.011 при температурі навколишнього середовища від мінус 40 до 40 °С (для тропічного клімату — до 45 °С) в різних кліматичних умовах.

Вимоги цього стандарту є обов’язковими, крім 4.1.9 і вимог додатка А, які є рекомендованими.

Віброізолятори можуть використовуватись для віброізоляції механізмів та агрегатів в інших галузях народного господарства.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ГОСТ 8.051 -81 ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 9.024-74 ЕСЗКС. Резины. Методы испытаний на стойкость к термическому старению

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.104-79 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации

ГОСТ 9.401-91 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов

ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.011-78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 263-75 Резина. Метод определения твердости по Шору А

ГОСТ 265-77 Резина. Методы испытаний на кратковременное статическое сжатие

ГОСТ 270-75 Резина. Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении

ГОСТ 1759.0-87 Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия

ГОСТ 2226-88 Мешки бумажные. Технические условия

ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия

ГОСТ 7912-74 Резина. Метод определения температурного предела хрупкости

ГОСТ 9396-88 Ящики деревянные многооборотные. Общие технические условия

ГОСТ 12301 -81 Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15623-84 Ящики деревянные для инструмента и приспособлений к станкам. Технические условия

ГОСТ 16272-79 Пленка поливинилхлоридная пластифицированная техническая. Технические условия

ГОСТ 16536-90 Ящики деревянные для продукции автомобильной промышленности. Технические условия

ГОСТ 17811 -78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия

ГОСТ 20403-75 Резина. Метод определения твердости в международных единицах.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 СНиП 2.04.05-91 Строительные нормы и правила. Отопление, вентиляция и кондиционирование

2 СНиП 11-4-79 Естественное и искусственное освещение

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online