ДСТУ 2420-94 Энергосбережение. Термины и определения

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УKPAÏHИ

ДСТУ 2420-94

Енергоощадність.
Терміни та визначення

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УKPAÏHИ

Енергоощадність
Терміни та визначення

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Термины и определения

ENERGY CONSERVATION
Terms and definitions

Чинний від 01.01.95

Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у сфері енергоощадності, що застосовуються в науці, техніці та промисловості.

Терміни i визначення, що встановлені цим стандартом, є обов'язковими для застосування в документації вcix видів, науково-технічній, навчальній та довідковій лiтepaтypi.

Терміни i визначення, встановлені цим стандартом, відповідають міжнародним стандартам.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Застосування термінів-синонімів не припускається.

Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що до неї включено два (три, чотири і т.д.) терміни, які мають спільні терміниелементи.

В абетковому покажчику ці терміни подаються окремо із зазна­ченням номера тієї ж статті.

Подані визначення можна, в разі необхідності, змінювати, роз­криваючи значення термінів, що використовуються в них, визначаючи об'єкти, що входять в обсяг визначеного поняття. Внесені зміни не повинні порушувати обсяг і зміст понять, визначених цим стандартом.

У стандарті, як довідкові, подано німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) і російські відповідники стандартизованих термінів, узяті з відповідних міжнародних і державних стандартів, а також визначення російською мовою.

У стандарті наведено абетковий покажчик українських термінів та абеткові покажчики іншомовних в дповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом, а синоніми - курсивом.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

1.1 енергоощадність Діяльність (організаційна, наукова, практична, інформаційна), яка спрямована на раціональне використання та економне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів в національному господарстві і яка реалізується з використанням технічних, економічних та правових методів

de

en

fr

ru

Energieersparung

energy conservation

gain d'énergie

энергосбережение

Деятельность (организационная, научная, практическая, информационная), направленная на рациональное использование и экономное расходование первичном и преобразованной энергии и природных энергетических ресурсов в национальном хозяйстве и реализуемая с использованием технических, экономических и правовых методов

1.2 енергоощадна політика

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online