ДСТУ 3818-98 Энергосбережение. Вторичные энергетические ресурсы. Термины и определения

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Енергозбереження
ВТОРИННІ ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ
Терміни та визначення

ДСТУ 3818-98

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
1999

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Технічним комітетом з стандартизації № 48 «Енергозбереження» на базі Інституту проблем енергозбереження НАН України

2 ВНЕСЕНО Інститутом проблем енергозбереження НАН України

3 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 23 листопада 1998 р. № 939

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 РОЗРОБНИКИ: А.П. Усік, канд. техн. наук; 1.1. Стоянова, канд. техн. наук; Н.І. Соколов- ська; З.Л. Шварцман

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Основні положення

3 Нормативні посилання

4 Загальні поняття

5 Показники виходу та використовування

6 Утилізаційне обладнання

Абетковий покажчик українських термінів

Абетковий покажчик німецьких термінів

Абетковий покажчик англійських термінів

Абетковий покажчик французьких термінів

Абетковий покажчик російських термінів

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
ВТОРИННІ ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ
Терміни та визначення

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
ВТОРИЧНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Термины и определения

ENERGY CONSERVATION
SECONDARY ENERGY RESOURCE
Terms and definitions

Чинний від 2000-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі вторинних енергетичних ресурсів (ВЕР).

1.2 Терміни, регламентовані цим стандартом, є обов’язкові для використовування в усій нормативній документації, у науково-технічній, навчально-методичній та довідковій літературі, а також для робіт зі стандартизації або у разі використовування результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп’ютерних систем.

1.3 Вимоги стандарту чинні для використовування в роботі підприємств, установ, організацій, що діють в Україні, технічних комітетів зі стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Терміни-синоніми без позначок «Нд» подано як довідкові і не є стандартизованими.

2.2 Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що до неї включено два терміни, які мають спільні терміноелементи.

В абетковому покажчику ці терміни подаються окремо із зазначенням номера тієї самої статті.

2.3 Наведені визначення можна, в разі необхідності, змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних термінів, зазначаючи об’єкти, що входять до обсягу визначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати обсягу і змісту понять.

У випадках, коли в терміні містяться всі необхідні і достатні ознаки понять, замість їх визначення ставиться риска.

2.4 У стандарті як довідкові подано німецькі (de), англійські (еn), французькі (fr) і російські (ги) відповідники застандартизованих термінів, узяті з відповідних міжнародних і державних стандартів, а також визначення російською мовою.

Якщо визначення терміна російською мовою відсутнє в чинних державних російськомовних стандартах, то подається переклад терміна та визначення російською мовою в круглих дужках.

2.5 У стандарті наведено абетковий покажчик українських термінів та абеткові покажчики іншомовних відповідників застандартизованих термінів кожною мовою окремо.

2.6 Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом, їхні короткі форми, подані абревіатурою, — світлим шрифтом, а синоніми — курсивом.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online