ГСТУ 3-063-2004 Подъемно-транспортные машины. Материалы для сварных металлических конструкций. Требования к выбору

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПІДІЙМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНІ МАШИНИ
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗВАРНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ
Вимоги до вибору

ГСТУ 3-063-2004

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство промислової політики України
2004

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Відкритим акціонерним товариством “Науково-дослідний, проектно- технологічний і конструкторський інститут “Укркраненерго”, Закритим акціонерним товариством “Конекрейнс Україна”, Закритим акціонерним товариством “Монтажспецтехніка”

РОЗРОБНИКИ: М.Д. Капуста; Ю.В. Чмир; В.Е. Станіславська, канд. техн. наук; П.Г. Пивовар; О.В. Балабуха; І.В. Леонтьев; В.В. Георгієвський; М.П. Ситник, С.А. Вертійов

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Розпорядженням Міністерства промислової політики України від 10 лютого 2004 р. № 11

3 НА ЗАМІНУ РД 24.090.52-90, РД 22-16-88

4 ЗАРЕЄСТРОВАНО: Державним підприємством “Український науково-дослідний інститут і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від 01 квітня 2004 р. № 804/200706

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4  Технічні вимоги

4.1 Загальні вимоги

4.2 Вимоги до вибору марок сталей 

4.3 Вимоги до вибору зварювальних матеріалів

5 Бібліографія

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПІДІЙМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНІ МАШИНИ.
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗВАРНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ
ВИМОГИ ДО ВИБОРУ

ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СВАРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ

Чинний від 2004-05-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на матеріали для зварних конструкцій підіймально-транспортних машин:

а) вантажопідіймальних кранів всіх типів, у тому числі:

- кранів мостового, стрілового, кабельного типу;

- кранів-штабелеукладальників мостових та стелажних;

- кранів-екскаваторів, призначених для роботи з гаком або електромагнітом;

- кранів-маніпуляторів;

-  кранів, призначених для роботи зі спеціальним навісним обладнанням (віброзанурювачами, шпунтовисмикувачами, буровим обладнанням, тощо);

б) вантажопідіймальних машин, призначених для встановлення в шахтах, на морських та річкових суднах та інших плавучих спорудах;

в) вантажопідіймальних машин спеціального призначення: підлогових завалювальних і посадочних машин, трубоукладачів, електро- та автонавантажувачів, колієукладальних і мостоукладальних машин, маніпуляторів, машин спеціалізованих перевантажувальних комплексів;

г) екскаваторів, призначених для роботи із землерийним обладнанням або грейфером;

д) однорейкових візків, ручних та електричних талів;

е) кранових підйомників, колисок для підіймання людей;

ж) лебідок для підіймання вантажу і (або) людей;

з) вантажозахоплювальних органів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв та тари;

и) монтажних поліспастів та конструкцій, до яких вони підвішуються;

к) конвеєрів всіх типів;

л) самохідних та причіпних підйомників;

м) підвісних канатних доріг вантажних та пасажирських;

н) нахилених рейко-канатних підйомників (фунікулерів).

Стандарт не встановлює вимог до технології зварювання та розрахунків під час розроблення та виготовлення зварних металевих конструкцій підіймально-транспортних машин.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93) Кутики сталеві гарячекатані рівнополичні. Сортамент

ДСТУ 2254-93 (ГОСТ 19771-93) Кутики сталеві гнуті рівнополичні. Сортамент

ДСТУ 2834-94 (ГОСТ 16523-97) Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі якісної та звичайної якості загального призначення. Технічні умови

ДСТУ 2924-94 Прокат чорних металів. Терміни та визначення

ДСТУ 2946-94 Підіймальні пристрої. Крани самохідні. Терміни та визначення

ДСТУ 2986-95 Крани вантажопідіймальні. Частина 1. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3436-96 (ГОСТ 8240-97) Швелери сталеві гарячекатані. Сортамент

ДСТУ 3761.2-98 Зварювання та споріднені процеси. Частина 2. Процеси зварювання та паяння. Терміни та визначення

ДСТУ 3761.3-98 Зварювання та споріднені процеси. Частина 3. Зварювання металів: з’єднання та шви, технологія, матеріали та устаткування. Терміни та визначення

ГОСТ 82-70 Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный. Сортамент

ГОСТ 103-76 Полоса стальная горячекатаная. Сортамент

ГОСТ 535-88 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия

ГОСТ 550-75 Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Технические условия

ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия

ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия

ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия

ГОСТ 2590-88 Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент

ГОСТ 2591-88 Прокат стальной горячекатаный квадратный. Сортамент

ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия

ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия

ГОСТ 5272-68 Коррозия металлов. Термины

ГОСТ 5520-79 Сталь листовая углеродистая низколегированная и легированная для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия

ГОСТ 5521-93 Прокат стальной для судостроения. Технические условия

ГОСТ 6713-91 Прокат низколегированный конструкционный для мостостроения. Технические условия

ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия

ГОСТ 8239-89 Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент

ГОСТ 8479-70 Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия

ГОСТ 8510-86 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент

ГОСТ 8568-77 Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением. Технические условия

ГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные. Сортамент

ГОСТ 8731-74 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия

ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные.

Сортамент ГОСТ 8733-74 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования

ГОСТ 8734-75 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент

ГОСТ 9087-81 Флюсы сварочные плавленые. Технические условия

ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженной, комнатной и повышенной температурах

ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия

ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы

ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент

ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия

ГОСТ 11474-76 Профили стальные гнутые. Технические условия

ГОСТ 13663-86 Трубы стальные профильные. Технические требования

ГОСТ 14637-89 Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного (ИСО 4995-78) качества. Технические условия

ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 19281-89 Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические (ИСО 4950-2-81, условия ИСО 4950-3-81, ИСО 4951-79, ИСО 4995-78, ИСО 4996-78, ИСО 5952-83)

ГОСТ 19425-74 Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные. Сортамент

ГОСТ 19903-74 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент

ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент

ГОСТ 25866-83 Эксплуатация техники. Термины и определения

ГОСТ 26020-83 Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Сортамент

ГОСТ 26271-84 Проволока порошковая для дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей. Общие технические условия

ТУ 14-1-2659-79 Прокат толстолистовой из легированной конструкционной стали марок 14ХГН2МДАФБ, 14ХГН2МДАФБ-Ш и 14ХГНМДАФБ. Технические условия

ТУ 14-1-3023-80 Прокат листовой, широкополосный универсальный из углеродистой и низколегированной стали с гарантированным уровнём механических свойств, дифференцированным по группам прочности. Технические условия

ТУ 14-1-4083-86 Прокат листовой из ниобий- содержащих и других низколегированных сталей улучшенной свариваемости и хладостойкости. Технические условия

ТУ 14-1-4323-88 Прокат листовой, широкополосный универсальный и фасонный из низколегированной стали марки 12Г2С с повышенным уровнем механических свойств. Технические условия

ТУ 14-1-4880-90 Прокат толстолистовой из легированной стали марки 15ХГН2МАФАЧ. Опытная партия. Технические условия

ТУ 14-1-5044-91 Прокат толстолистовой из низколегированной стали марки 10ГДН1ФЮ. Технические условия

ТУ 14-1-5065-91 Прокат толстолистовой из низколегированной стали марок 09Г2СЮч и 09ХГ2СЮц. Технические условия

ТУ 14-2-789-88 Профили стальные высокой жесткости с периодически повторяющимися гофрами. Технические условия

ТУ 14-3-377-99 Трубы стальные электросварные. Технические условия ТУ 14-3-556-77 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10ХСНД и 09Г2С. Технические условия

ТУ 14-3-611-77 Трубы стальные бесшовные горячекатаные. Технические условия

ТУ 14-3-620-92 Труби сталеві електрозварені прямошовні діаметром 1020. Технічні умови

ТУ 14-3-1128-82 Трубы бесшовные горячедеформированные для газопроводов газлифтных систем и обустройства газовых месторождений. Технические условия

ТУ 14-3-1171-83 Трубы стальные холоднодеформированные прямоугольные. Технические условия

ТУ 14-3-1818-91 Трубы стальные горячедеформированные прямоугольные из стали марки 09Г2С. Технические условия

ТУ У 14-4-405-97 Прокат товстолистовий термічно зміцнений з вуглецевої та низьколегованої сталі

ТУ У 14-8-2-97 Труби сталеві електрозварені прямошовні експандовані діаметром 1220 мм для магістральних газонафтопроводів. Технічні умови

ТУ 14-15-146-85 Прокат фасонный термически упрочненный повышенной хладостойкости для металлических конструкций. Технические условия

ТУ 14-15-307-94 Прокат из низколегированной стали марок 09Г2СЮЧ, 09ХГ2СЮЧ. Опытная партия. Технические условия

ТУ 14-15-373-95 Проволока стальная сварочная. Технические условия

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online