Р В.2.3-03450778-851:2015 Рекомендации по удалению элементов горизонтальной дорожной разметки

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

Державне агентство автомобільних доріг України
 (Укравтодор)

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна»
(ДП «ДерждорНДІ»)

 

Рекомендовано
Науковою радою Державного  агентства
автомобільних доріг України (Укравтодор)
Протокол від “09” грудня 2015 р. № 1

Рекомендовано
Науково-технічною радою ДП «ДерждорНДІ»
Протокол від “25” листопада 2015 р. № 8

Рекомендації

щодо видалення елементів горизонтальної дорожньої розмітки

Р В.2.3-03450778-851:2015

Погоджено
Начальник Управління експлуатаційного
утримання доріг та безпеки руху Укравтодору
________________ О.В. Федоренко
“___” ___________ 2015 р.

Начальник Відділу інноваційного розвитку
та кошторисного ціноутворення Укравтодору
________________ А.О. Цинка 
“___” ___________ 2015 р.

Начальник відділу стандартизації
та метрології  ДП «ДерждорНДІ»
________________ М.М. Стулій 
“___” ___________ 2015 р.

Розроблено
Перший заступник директора
ДП «ДерждорНДІ»
________________ В.К. Вирожемський
“___” ___________ 2015 р.

Науковий керівник, завідувач відділу
дорожньої обстановки ДП «ДерждорНДІ»
________________ Ю.Г. Гостєв
“___” ___________ 2015 р.

Відповідальний виконавець,
старший науковий співробітник відділу
дорожньої обстановки ДП «ДерждорНДІ»
________________ Л.Ю. Румянцев
“___” ___________ 2015 р.

Київ

2015

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці рекомендації установлюють способи та засоби видалення горизонтальної дорожньої розмітки, нанесеної на покриття проїзної частини автомобільних доріг загального користування згідно з ДСТУ 2587.

1.2 Ці рекомендації призначені для використання дорожніми організаціями, незалежно від форми власності, які займаються експлуатаційним утриманням автомобільних доріг.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих рекомендаціях є посилання на такі нормативні документи:

Правила дорожнього руху України, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 «Про Правила дорожнього руху»

ДСаНПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

ДСТУ 2587:2010 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня.  Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування

ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення

ДСТУ 3587-201Х Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану (на розгляді)

ДСТУ 3849-99 Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали транспортних засобів оперативних і спеціальних служб. Загальні вимоги

ДСТУ 4050-2001  Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови

ДСТУ 7168:2010 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-10-2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу.  Загальні технічні умови

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия (Рукавиці гумові технічні. Технічні умови) (ГОСТ 20010-93, IDT)

СОУ 45.2-00018112-006:2006 Безпека дорожнього руху. Порядок огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг

СОУ 42.1-37641918-090:2012 Пластики, спрей-пластики холодного та гарячого нанесення для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування

СОУ 42.1-37641918-116:2014 Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробовування

ДОДАТОК А

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1. ТТК 37641918/03450778-181:2014 Типова технологічна карта на виконання робіт із зняття дорожньої горизонтальної розмітки з покриття автомобільної дороги обладнання для демаркування дорожньої розмітки PeeIJet.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online