ПІ 1.4.74-339-2005 Примерная инструкция по охране труда для слесаря-монтажника судового

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
ДЛЯ СЛЮСАРЯ МОНТАЖНИКА СУДНОВОГО

ПІ 1.4.73-339-2005

ВСТУП

Ця „Примірна інструкція з охорони праці для слюсаря монтажника суднового” розроблена відповідно до вимог ДНАОП 0.00-4.15-98 „Положення про розробку інструкцій з охорони праці” з урахуванням досвіду підприємств суднобудівної і судноремонтної галузі, та вимог чинних нормативно-правових актів. Вона може бути використана на підприємствах суднобудівної і судноремонтної галузі як основа для розроблення інструкції з охорони праці для слюсаря монтажника суднового, з урахуванням вимог чинних нормативно-правових актів та технологічної документації, що діє на підприємстві, з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виготовлювачів обладнання.

Інструкцію з охорони праці для слюсаря монтажника суднового, що діє на підприємстві, слід переглядати не рідше одного разу на 3 роки або до закінчення зазначеного терміну:

- у разі зміни законодавства України про охорону праці;

- у разі набуття чинності новими або переглянутими нормативно-правовими актами з охорони праці;

- за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного нагляду за охороною праці;

- у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду інструкції;

- при впровадженні нових технологій, змін технологічного процесу або умов праці, а також при впровадженні нових видів обладнання, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв та інструментів.

В останньому випадку перегляд інструкції проводиться до зазначених впроваджень чи змін.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Примірна інструкція з охорони праці для слюсаря монтажника суднового (далі - Інструкція) поширюється на осіб, які працюють за професією слюсаря монтажника (далі - слюсар) на суднобудівних та судноремонтних підприємствах.

1.2. До роботи слюсарем допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд при прийомі на роботу та не мають протипоказань, навчені у встановленому порядку за основною професією, пройшли вступний інструктаж та первинний на робочому місці, стажування протягом 12-15 робочих змін, перевірку практичних навичок і знань з питань охорони праці і мають посвідчення.

Терміни стажування і допуск до самостійної роботи встановлюються розпорядним документом (наказом) по підприємству (структурному підрозділу).

1.3. Слюсарю доводиться виконувати роботи із застосуванням різних інструментів, оснащення й устаткування.

Роботи виконуються на непостійних робочих місцях в різних умовах (у суднових приміщеннях, на палубі, надбудовах, машинних відділеннях, на стапелях, у доках, у цехах). Все це ускладнює умови роботи, які відносяться до робіт з підвищеною небезпекою.

1.4. Кожен слюсар повинен дотримуватися правил експлуатації устаткування, механізованого інструмента, правил безпеки, що є найважливішими умовами збереження здоров'я.

1.5. Слюсарю доводиться виконувати роботу найчастіше в стиснутих умовах, закритих і напівзакритих приміщеннях, що вимагає від працюючих обережності в роботі і виконання вимог охорони праці, трудової і виробничої дисципліни.

Неправильне ведення робіт і недотримання заходів безпеки можуть бути причиною нещасних випадків.

1.6. Слюсар в процесі роботи повинен пройти навчання з подання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, з правил поведінки при виникненні аварійних ситуацій, володіти прийомами подання першої долікарської допомоги і транспортування потерпілого, знати розташування аптечки і призначення засобів, що містяться в ній, вміти ними користуватися.

1.7. У процесі виробничої діяльності на слюсаря можуть діяти шкідливі і небезпечні виробничі фактори, що шкідливо впливають на його здоров'я:

- фізичні перевантаження;

- підвищена (знижена) температура повітря робочої зони;

- машини і механізми, що рухаються; вироби, заготовки, матеріали, що пересуваються;

- гострі крайки, задирки і шорсткість на поверхнях заготовок, інструментів і устаткування;

- розташування робочого місця на висоті;

- робота в замкнутому просторі.

1.8. У процесі роботи слюсар повинен дотримуватись правил особистої гігієни і носіння спеціального одягу і спеціального взуття і користуватися іншими засобами індивідуального захисту:

- переодягатися і залишати одяг в побутових приміщеннях;

- питну воду вживати у спеціально обладнаних місцях;

- прийом їжі проводити в спеціально обладнаному приміщенні, обов’язково помивши перед цим руки з милом.

1.9. Слюсарю спеціальні одяг і взуття й інші засоби індивідуального захисту видаються адміністрацією безкоштовно в складі: костюм бавовняний, черевики шкіряні, рукавиці комбіновані, окуляри захисні, респіратор (при необхідності). При роботі в зимових умовах слюсар повинен забезпечуватися бавовняними курткою і штанами на утепленій прокладці й утепленими черевиками.

1.10. На будуємих і ремонтуємих суднах, а також на території підприємства, де це встановлено правилами внутрішнього розпорядку, необхідно працювати і знаходитися в захисній касці.

1.11. При переміщенні навколо судна і по судну необхідно бути уважним, уникаючи імовірності травматизму падаючими зверху предметами або від падіння через прокладені на шляхах переміщення шланги, кабелі й інші лежачі предмети.

1.12. При роботі крана не можна знаходитися на шляху переміщення вантажу,

стояти або проходити під ним.

1.13. Не дозволяється залучення жінок до виконання робіт за професією слюсаря- монтажника усередині замкнутих приміщень при ремонті суден.

1.14. Слюсар повинен виконувати тільки ту роботу, що доручена адміністрацією і за умови, що безпечні способи її виконання передбачені в технологічному процесі й слюсар ними володіє.

У сумнівних випадках необхідно звертатися до керівника робіт за роз'ясненнями й

уточненнями.

Якщо поряд з основною роботою необхідно в порядку суміщення виконувати й інші роботи, наприклад, стропування і переміщення зварювального устаткування, деталей і інших вантажів, необхідно пройти навчання й освоїти способи безпечного їх виконання, дотримуючись вимог інструкцій з охорони праці для цих робіт, та мати дозвіл на виконання таких робіт.

1.15. У процесі виконання робіт і перебування на території підприємства слюсарі монтажники зобов'язані виконувати правила внутрішнього розпорядку, праці і відпочинку.

1.16. Про кожен нещасний випадок потерпілий або свідок нещасного випадку зобов'язаний негайно повідомити керівника робіт чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів до подання необхідної допомоги потерпілому.

1.17. Слюсар при виявленні порушень вимог з охорони праці і пожежної безпеки іншими робітниками або небезпеки для навколишніх повинен попередити порушника про необхідність дотримання вимог, що забезпечують безпеку виконання робіт, а навколишніх

- про небезпеку, що загрожує, і повідомити про це керівника робіт.

1.18. Слюсар зобов'язаний:

- піклуватися про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт або під час перебування на

території підприємства;

- знати і виконувати вимоги цієї Інструкції, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням і іншими засобами виробництва;

- правильно застосовувати колективні й індивідуальні засоби захисту, дбайливо відноситися до виданого у використання спецодягу, спецвзуттю й іншим засобам індивідуального захисту;

- дотримуватись вимог інструкцій з експлуатації устаткування;

- знати місцезнаходження аптечки і засобів надання долікарської допомоги, первинних засобів пожежегасіння, головних і допоміжних виходів, шляхів евакуації у випадку аварії або пожежі;

- знати номера телефонів медичної установи і пожежної охорони;

- проходити у встановленому законодавством порядку попередні і періодичні медичні огляди.

1.19. При виявленні несправності устаткування, пристосувань, інструмента слід доповісти про це керівнику. Користуватися і застосовувати в роботі несправне устаткування й інструменти не допускається.

1.20. Слюсар вправі відмовитися від роботи, що доручається, якщо на робочому місці створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя і здоров'я, або для навколишніх людей і природного середовища.

Факт наявності такої ситуації повинен підтверджуватися фахівцями з охорони праці підприємства у встановленому законодавством порядку.

1.21. Слюсар, що порушує Інструкцію, притягується до дисциплінарної відповідальності відповідно до діючого законодавства.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Перед початком роботи слюсарю необхідно:

2.1. Упорядкувати робочий одяг, штани повинні бути навипуск, куртка одягнена поверх штанів. Застебнути або підв'язати обшлага рукавів, підібрати звисаючі кінці одягу. Надіти захисну каску і закріпити її ремінцем за підборіддя.

Робота в легкому взутті (тапочках, босоніжках, сандаліях тощо) не дозволяється. Жінки повинні забрати волосся під косинку, зав'язану без звисаючих кінців.

2.2. Оглянути робоче місце і переконатися в достатності його освітленості, прибрати з-під ніг і проходів усе, що може заважати в роботі. Перевірити справність огороджень прорізів.

2.3. Якщо підлога в цеху, палуба судна, настил риштувань або підмостків на місці майбутньої роботи слизькі або мокрі (облиті фарбою, мастилом, водою), протерти їх дрантям або посипати піском, тирсою.

2.4. Перевірити справність необхідного для роботи інструмента і пристосувань.

2.5. Інструмент, пристосування й оснащення застосовувати за призначенням.

2.6. Розкласти інструмент і пристосування в зручному для користування порядку.

2.7. Перевірити, щоб:

2.7.1. Молотки і кувалди повинні були насаджені на ручки овального перетину, виготовлені з твердих і грузлих порід сухого дерева (молодий дуб, клен, горобина, в’яз) і щільно заклинені заєршеним клином з м'якого металу.

2.7.2. Бойок молотка і кувалди мав злегка опуклу гладку поверхню без наклепу, вибоїв, тріщин і задирок.

2.7.3. Зубила, крейцмейселі, просічки, кернери мали довжину не менш 150 мм без відколів, тріщин, скосів і задирок на потилицях.

2.7.4. Гайкові ключі відповідали розмірам гайок і голівок болтів і не мали тріщин, вибоїв і задирок. Губки ключів були рівнобіжними. Не дозволяється штучно подовжувати ключ шляхом нарощування його контрключами, трубами і так далі.

2.7.5. Газові ключі відповідали розмірам трубопроводів, робочі поверхні їх не мали зазублин і збитої насічки.

2.7.6. Інструменти з загостреним неробочим кінцем (напилки, креслярки й інші) були закріплені в нагостреній, гладкій і рівно зачищеній ручці з металевим кільцем, що охороняє їх від розколювання.

2.8. Перевірити стан устаткування, переконатися в справності пускового і заземлюючого пристрою, наявність і справність огороджень, простежити, щоб пуск верстата не викликав нещасного випадку з іншою особою.

2.9. Перед використанням домкратів і вантажопідйомних талів перевірити їх справність.

Не дозволяється використовувати в роботі домкрати і талі з простроченими термінами випробувань (огляду), невідомої або не відповідної вантажопідйомності.

Струбцини і талрепи не повинні мати тріщин і зношеного різьблення на гвинтах, площини струбцин повинні бути рівнобіжними.

2.10. Перевірити наявність і справність засобів колективного й індивідуального захисту.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online