ДСТУ-Н 7915:2015 Система технологической документации. Указания по оформлению карты регистрации результатов испытаний

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАСТАНОВА

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Настанови щодо оформлення карти
реєстрування результатів випробування

ДСТУ-Н 7915:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування (ДП НДТІП)

РОЗРОБНИКИ: М. Замірець, д-р техн. наук (науковий керівник); С. Пащенко, І. Попова, В. Рикова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні Р 50-065-96)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Оформлення карти реєстрування результатів випробування

5.1 Призначеність і переваги

5.2 Застосування форм

5.3 Внесення технологічної інформації

5.4 Склад реквізитів

5.5 Оформлення на обчислювальних машинах

Додаток А Розташунок реквізитів карти реєстрування результатів випробування

Додаток Б Бібліографія

НАСТАНОВА

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Настанови щодо оформлення карти реєстрування результатів випробування

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Указания по оформлению карты регистрации результатов испытаний

TECHNOLOGICAL DOCUMENTATION SYSTEM
Guides for presentation of registration test results card

Чинна від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цій настанові визначено правила оформлення технологічного документа— карти реєстрування результатів випробування виробів (деталей, скпаданих одиниць) під час їх виготовляння.

Ця настанова установлює: призначеність карти реєстрування результатів випробування, склад реквізитів документа, їхній зміст і розташунок, правила оформлення документа за допомогою засобів обчислювальної техніки.

Цю настанову розроблено на підставі стандартів системи технологічної документації для конкретизації положень ДСТУ ISO 9001 стосовно розробляння, контролювання й оформлювання технічної документації, протоколів і робочих інструкцій.

Положення цієї настанови можна застосовувати для оформлення технологічних документів виробничих процесів і для розроблення стандартів системи управління якістю організації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій настанові є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2391:2010 Система технологічної документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2960-94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ ISO 128-20:2003 Кресленики технічні. Загальні принципи подавання. Частина 20. Основні положення про лінії (ISO 128-20:1996, IDТ)

ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDТ)

ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDT)

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы (ЄСКД. Формати)

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии (ЄСКД. Лінії)

ГОСТ 3.1130-93 ЕСКД. Общие требования к формам и бланкам документов (ЄСКД. Загальні вимоги до форм і бланків документів).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах