ДСТУ 2391:2010 Система технологической документации. Термины и определения основных понятий

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Терміни та визначення основних понять

 

ДСТУ 2391:2010

 

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНІ
2011

 

ПЕРЕДМОВА

1  РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство Науково-дослідний технологічний інститут приладобу­дування (ДП НДТІП)

РОЗРОБНИКИ: М. Замірець, д-р техн. наук (науковий керівник): С. Пащенко; 1. Попова; В. Рикова

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 9 грудня 2010 р. № 555

3  НА ЗАМІНУ ДСТУ 2391-94

 

ЗМІСТ

1   Сфера застосування

2  Нормативні посилання

3   Загальні пояснення

4   Основні поняття

5   Основні види технологічної документації та ступені деталізації опису технологічних процесів

6   Види технологічних документів

7   Позначання технологічної документації

8   Обіг технологічної документації

9   Види та методи виконування технологічних процесів і операцій

9.1   Види технологічних процесів і операцій з організовування виробництва

9.2  Методи виконування технологічних процесів і операцій

Додаток А Додаткові терміни та визначення понять, які характеризують виробничий процес, застосовні в технологічній документації

Додаток Б Абетковий покажчик українських термінів

Додаток В Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток Г Абетковий покажчик російських термінів

Додаток Д Бібліографія.


ДСТУ 2391:2010

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
 Терміни та визначення основних понять

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
 Термины и определения основных понятий

TECHNOLOGICAL DOCUMENTATION SYSTEM
 Terms and definitions of fundamental conception

Чинний Від 2011-07-01

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює українські терміни та визначення основних понять стосовно тех­нологічної документації та технологічних процесів виготовляння або ремонтування продукції.

Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовані для вживання в усіх видах норматив­них документів, що стосуються розробляння та оформлювання технологічних процесів чи опе­рацій виготовляння або ремонтування виробів, для робіт зі стандартизування, наукової, навчально- методичної та публіцистичної літератури.

Вимоги стандарту чинні для застосування у роботі підприємств, установ і організацій, що діють в Україні, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

 

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2249-93 Оброблення різанням. Терміни, визначення та позначення

ДСТУ 2263-93 Операції кування та штампування металу. Терміни та визначення

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3761.2-98 Зварювання та споріднені процеси. Частина 2. Процеси зварювання та паяння. Терміни та визначення.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online