Письмо от 17.03.2000 № 7/7-250 Относительно индексации балансовой стоимости основных фондов

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
          ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 7/7-250 від 17.03.2000
   м.Київ
 
           
 
    Щодо індексації балансової вартості основних фондів
 
   На численні запити щодо індексації  балансової  вартості
основних  фондів,  які  з  тої  чи  іншої причини не були
проіндексовані, Держбуд України, за погодженням з  Державним
комітетом статистики, повідомляє.
   Відповідно до чинного законодавства індексацію балансової
вартості основних фондів проводять підприємства та організації
всіх галузей народного господарства крім житла) і форм власності,
а також установи, що утримуються за рахунок бюджету.
   Для індексації вартості основних фондів в 1992-1996 роках
приймались усереднені індекси цін на будівельно-монтажні роботи,
машини та устаткування, розраховані в 1992-1996 роках Мінстатом
України для відповідних галузей народного господарства та груп
основних фондів, що наведені в листах та наказах Мінстату,
Мінекономіки, Мінфіну та Фонду державного майна України, які
додаються (додатки 1-4).
   Згідно із  Законом  України  "Про оподаткування прибутку
підприємств" в редакції від 22.05.97 N 283/97-ВР
після індексації, проведеної на 1 квітня 1996 року, платники
податку всіх форм власності мають право застосовувати щорічну
індексацію балансової вартості груп основних фондів на коефіцієнт
індексації, який визначається за формулою:
            К1 = (1(а-1) - 100,
   де
   1(а-1) -  індекс  інфляції  року,  за результатом якого
проводиться індексація.
   Порядком індексації основних фондів підприємств, організацій
та установ, наведеним в листі Мінстату, Мінекономіки, Мінфіну та
Фонду  державного  майна  України  від 4 серпня 1993  року
N 07/01-04/62 ,  передбачається, що необхідну
методичну допомогу підприємствам, організаціям та установам в
проведенні  індексації  вартості  основних  фондів  подають
міністерства, відомства, концерни, корпорації, об'єднання, Рада
міністрів  Автономної  Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації.
   Безпосередньо робота по індексації вартості основних фондів
здійснюється спеціально створеною на підприємстві комісією під
головуванням  його  керівника, який несе відповідальність за
своєчасність її проведення, а також за повноту і правильність
визначення результатів індексації.
 
 
 Перший заступник Голови Комітету           А.В.Беркута
 
 Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики
 України. "Ціноутворення у будівництві" - Збірник офіційних
 документів та роз'яснень, N 3, березень 2000 р., К.: "ІНПРОЕКТ".

БУДСТАНДАРТ Online