ДСТУ EN 12697-22:2018 Битумоминеральные смеси. Методы испытания горячих асфальтобетонных смесей. Часть 22. Колейность (EN 12697-22:2003+А1:2007, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМОМІНЕРАЛЬНІ СУМІШІ
МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ ГАРЯЧИХ
АСФАЛЬТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ
Частина 22. Колійність

ДСТУ EN 12697-22:2018
(EN 12697-22:2003 + А1:2007, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди», Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертиф ікації та якості» від 11 червня 2018 р. № 160 з 2019-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12697-22:2003 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 22: Wheel tracking (Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 22. «олійність) зі зміною А1:2007. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та в будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Принцип

6 Обладнання

6.1 Повномасштабне обладнання

6.2 Великомасштабне обладнання

6.3 Компактне обладнання

6.4 Компактне обладнання для зразків

7 Відбирання та готування зразків

7.1 Відбирання та перероблення

7.2 Товщина та рівномірність поверхні

7.3 Транспортування та зберігання необроблених зразків

7.4 Готування зразків

8 Процедура випробування

8.1 Повномасштабне обладнання

8.2 Великомасштабне обладнання

8.3 Компактне обладнання

9 Розрахунок та опрацювання результатів

9.1 Повномасштабне обладнання

9.2 Великомасштабне обладнання

9.3 Компактне обладнання

10 Протокол випробування

10.1 Обов’язкова інформація

10.2 Додаткова інформація

11 Точність

11.1 Загальні положення

11.2 Готування зразків у лабораторії, пропорційна глибина копи, повномасштабне обладнання

11.3 Керни, узяті з покриття, та зразки, виготовлені в лабораторії, відсоток колійності, компактне обладнання, кондиціонування в повітрі

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12697-22:2018 (EN 12697-22:2003 + А1:2007, IDT) «Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 22. Колійність», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12697-22:2003 + А1:2007 (версія en) «Bituminous mixtures. Test methods for hot mix asphalt. W heel tracking».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш », «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 та в «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— зі «Вступу» до EN 12697-22:2003 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— вилучено «Передмову» до EN 12697-22:2003 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМОМІНЕРАЛЬНІ СУМІШІ
МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ ГАРЯЧИХ
АСФАЛЬТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ
Частина 22. Колійність

BITUMINOUS MIXTURES TEST
METHODS FOR HOT MIX ASPHALT
Part 22. Wheel tracking

Чинний від 2019-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи випробування для визначення здатності бітумомінеральних матеріалів до деформування під навантаженням. Випробування застосовують до сумішей з максимальним розміром зерен не більше ніж 32 мм.

Випробуванням підлягають зразки, виготовлені в лабораторії або відібрані з покриття; зразок для випробування має бути приготовано так, щоб його верхню поверхню було розташовано в одній площині з верхнім краєм форми.

Залежність бітумомінеральних матеріалів до деформування оцінюють за колією, що виникає під час багаторазового проходу навантаженого колеса за постійної температури. Відповідно до цього стандарту може бути використано три альтернативних типи обладнання: повномасштабне, великомасштабне та компактне. У повномасштабних і великомасштабних обладнаннях зразки випробовують у повітряному середовищі. У разі використання компактного обладнання зразки випробовують у воді або повітряному середовищі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або їхній перегляд стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN 12697-6:2003 + А1 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 6: Determination of bulk density of bituminous specimens

EN 12697-7 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 7: Determination of bulk density of bituminous specimens by gamma rays

EN 12697-27 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 27: Sampling

EN 12697-32:2003 + A1 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 32: Laboratory compaction of bituminous mixtures by vibratory compactor

EN 12697-33:2003 + A1 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 33: Specim en preparation by roller compactor

EN 12697-35:2004+A1 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 35: Laboratory mixing

ISO 48 Rubber, vulcanised or thermoplastic — Determination of hardness (hardness between 10 IRHD and 100 IRHD)

ISO 7619 Rubber — Determination of indentation hardness by means of pocket hardness meters.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 12697-6 + А1 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 6. Визначення об’ємної щільності асфальтобетонних зразків

EN 12697-7 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 7. Визначення об’ємної щільності асфальтобетонних зразків гамма-променями

EN 12697-27 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 27. Відбирання проб

EN 12697-32 + А1 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 32. Лабораторне ущільнення асфальтобетонних сумішей вібраційним ущільнювачем

EN 12697-33 + А1 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 33. Готування зразка котком

EN 12697-35:2004+А1 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 35. Лабораторне змішування

ISO 48 Каучук вулканізований або термопластичний. Визначення твердості (твердість від 10 IRHD до 100 IRHD)

ISO 7619 Каучук. Визначення твердості на вдавлювання за допомогою кишенькових твердомірів.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online