М 42.1-37641918-778:2019 Методика расчета устойчивости асфальтобетонного покрытия к образованию колеи на автомобильных дорогах

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

Державне агентство автомобільних доріг україни (укравтодор)

Національний транспортний університет (НТУ)

Затверджую
Голова
Державного агентства
автомобільних доріг України
__________________ О.М. Кубраков
«___» ____________2019 р.

МЕТОДИКА
розрахунку стійкості асфальтобетонного покриття до утворення
колії на автомобільних дорогах

М 42.1-37641918-778:2019

Київ
2019

ЗМІСТ

ВСТУП

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Конструювання асфальтобетонного покриття на автомобільних дорогах

6.1 Загальні положення при конструюванні шарів дорожнього одягу та розрахунки за критеріями міцності

6.2 Вимоги до властивостей асфальтобетонної суміші, асфальтобетону та його проектування

6.3 Вимоги до властивостей бітумного в’яжучого

6.4 Вимоги до матеріалів для влаштування підґрунтовки

6.5 Вимоги до армуючих матеріалів для підвищення стійкості асфальтобетонних покриттів

6.6 Вихідні дані при виборі конструкції дорожнього одягу

7 Розрахунок стійкості асфальтобетонного покриття до утворення колії на автомобільних дорогах

7.1 Визначення середнього модуля пружності конструкції дорожнього одягу

7.2 Визначення сумарної кількості прикладення навантаження за строк служби

7.3 Метод оцінки стійкості покриття нежорсткого дорожнього одягу до утворення колії

Додаток А (довідковий) Параметри функції релаксації

Додаток Б (довідковий) Методика оцінки експлуатаційної стійкості асфальтобетонного покриття до утворення колії на автомобільних дорогах

Додаток В (довідковий) Приклад розрахунку за методикою оцінки стійкості асфальтобетонного покриття нежорсткого дорожнього одягу до утворення колії

Додаток Г (довідковий) Заходи направлені на усунення утвореної колії на асфальтобетонному покритті нежорсткого дорожнього одягу

Додаток Д (довідковий) Бібліографія

ВСТУП

Оцінку стійкості асфальтобетонного покриття нежорсткого дорожнього одягу до утворення колії проводять за допомогою аналітичних залежностей, які враховують погодно-кліматичні, експлуатаційні, технологічні та матеріалознавчі чинники.

Для прогнозування утворення колії асфальтобетонного покриття при дії напружень від транспорту та температури, оцінка стійкості асфальтобетонного покриття нежорсткого дорожнього одягу до утворення колії повинна базуватися на умові граничного стану.

Безпосередньо у роботі, під поняттям стійкість асфальтобетонного покриття нежорсткого дорожнього одягу до утворення колії мається на увазі стійкість всіх елементів дорожнього одягу та грунту земляного полотна чинити опір дії транспортних засобів до накопичення залишкових деформацій, що потенційно можуть призводити до утворення колії на поверхні покриття.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця методика застосовна для прогнозування розрахунку стійкості асфальтобетонного покриття до утворення колії на автомобільних дорогах загального користування (далі — автомобільні дороги) від дії вертикальних навантажень пневматичних коліс транспортних засобів при високій літній температурі.

1.2 Ця методика призначена для використання під час проектування дорожнього одягу з асфальтобетонним покриттям (далі ― покриття) на автомобільних дорогах.

1.3 Ця методика ґрунтується на результатах науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт, які виконані відповідно до плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор).

Цю методику доцільно застосовувати при науково-технічному супроводі проектування асфальтобетонних покриттів на автомобільних дорогах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій методиці є посилання на такі будівельні норми та нормативні документи:

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво

ГБН В.2.3-37641918-544:2014 Автомобільні дороги. Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги

ГБН В.2.3-37641918-554:2013 Автомобільні дороги. Шари дорожнього одягу з кам’яних матеріалів, відходів промисловості і ґрунтів, укріплених цементом. Проектування та будівництво

ГБН В.2.3-37641918-559:2019 Автомобільні дороги. Дорожній одяг нежорсткий. Проектування

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови

ДСТУ 8747:2017 Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання

ДСТУ-Н Б В.2.3-38:2016 Настанова з влаштування захисних шарів зносу покриття дорожнього одягу автомобільних доріг

ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016 Настанова з влаштування шарів дорожнього одягу з кам`яних матеріалів

ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-127:2015 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-129:2013 Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-135:2014 Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-217:2009 Бетони. Методи визначення призмової міцності, модуля пружності і коефіцієнта Пуассона

ДСТУ Б В.2.7-313:2016 Бітуми дорожні, модифіковані комплексами добавок. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-319:2016 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний

ДСТУ EN ISO 10319:2007 (EN ІSO 10319:1996, ІDT) Геотекстиль. Метод випробування на розтягнення широкою смугою

ДСТУ EN 12697-22:2018 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 22. Колійність (EN 12697-22:2003+А1:2007, IDT)

ДСТУ EN 12697-24:2018 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 24. Опір втомі (EN 12697-24:2012, IDT)

СОУ 45.2-00018112-020:2009 Асфальтобетон дорожній. Метод випробування на стійкість до накопичення залишкових деформацій

СОУ 45.2-00018112-046:2009 Асфальтобетон дорожній. Методика оцінки зчеплення між асфальтобетонними шарами при зсуві

СОУ 45.2-00018112-057:2010 Асфальтобетонні суміші та асфальтобетон на основі модифікованих полімерами бітумів

СОУ 42.1-37641918-067:2011 Бітуми дорожні в’язкі, модифіковані добавками адгезійними. Технічні умови.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online