ДСТУ 8802:2018 Изделия из тонколистовой стали с защитно-декоративным покрытием для строительства. Общие технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 8802:2018

ВИРОБИ З ТОНКОЛИСТОВОЇ СТАЛІ
ІЗ ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНИМ ПОКРИТТЯМ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

Загальні технічні умови

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Металобудівництво» (ТК 301)

2 П РИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 21 вересня 2018 р. № 333 з 2019–01–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б В.2.6-9:2008

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні технічні вимоги

4.1 Класифікація виробів

4.2 Основні параметри виробів та вимоги до вихідних матеріалів

4.3 Вимоги до геометричної точності виробів

4.4 Класифікація виробів за реакцією на вогневий вплив

5 Вимоги щодо безпеки та охорона довкілля

6 Правила маркування та пакування

6.1 Маркування виробів

6.2 Пакування виробів

7 Правила транспортування та зберігання

8 Правила приймання

9 Методи контролювання

10 Гарантії виробника

Додаток А (довідковий) Приклади умовних познак виробів

Додаток Б (довідковий) Геометричні характеристики виробів (приклад)

Додаток В (довідковий) Перелік вимірювальних засобів

Додаток Г (довідковий) Підтвердження відповідності виробів

Додаток Д (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ З ТОНКОЛИСТОВОЇ СТАЛІ 
ІЗ ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНИМ ПОКРИТТЯМ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА
Загальні технічні умови

SHEET STEEL PRODUCTS 
WITH PROTECTIVE-DECORATIVE COATING FOR CONSTRUCTION
General specifications

Чинний від 2019–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на вироби з тонколистової сталі із захисно-декоративним покриттям (надалі — вироби), які виготовляють методом холодного формування, призначені для використання під час влаштування покриттів, а також перекриттів, обшивання стін громадських та промислових будівель і споруд або за зовнішнього чи внутрішнього облицювання приміщень.

Вимоги цього стандарту стосуються холодноформованих виробів, які згідно з ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3 (2.5.6) належать до конструкцій ІІІ класу та їх використовують для передавання зовнішніх навантажень (снігових, вітрових, тимчасових монтажних, експлуатаційних та власної ваги) на конструктивні елементи основного каркасу будівлі чи споруди.

Стандарт установлює загальні вимоги до вихідних матеріалів, класифікації, видів, параметрів, характеристик, до марковання виробів і призначений для використання виробниками.

Стандарт не містить вимог та рекомендацій щодо проектування, монтування та експлуатування виробів.

1.2 Цей стандарт у разі добровільного застосування є доказом відповідності виробів вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд [2].

Вимоги стандарту стосовно підтвердження відповідності ідентичні вимогам ДСТУ Б EN 14782.

Підтвердження відповідності виробів установленим вимогам може здійснювати виробник методом складання відповідної декларації або сертифікатом, виданим органом оцінки відповідності (ООВ).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні нормативні документи:

ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ 380–2005) Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

ДСТУ 3058–95 (ГОСТ 7566–94) Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 3147–95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3273–95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 4179:2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502–98, MOD)

ДСТУ 4297:2004 Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7809:2015 Прокат сортовий, калібрований зі спеціальним обробленням поверхні з вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні умови

ДСТУ-Н Б А.1.1-86:2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ Е щодо рівнів та класів згідно з директивою стосовно будівельних виробів

ДСТУ-Н Б А.1.1-89:2008 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ К системи відповідності, роль та завдання нотифікованих органів у сфері директиви стосовно будівельних виробів

ДСТУ-Н Б А.1.1-98:2011 Настанова з розроблення положень щодо оцінювання відповідності згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель та споруд у проектах національних стандартів як регламентних технічних умов

ДСТУ Б А.1.2-2:2009 Оцінювання відповідності у будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам

ДСТУ-Н Б А.3.1-6:2009 Управління, організація і технологія. Настанова з розроблення та поставлення на виробництво продукції будівельного призначення

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.6-10–96 Конструкції будинків і споруд. Конструкції сталеві будівельні. Методи випробування навантажуванням

ДСТУ Б В.2.7-19–95 (ГОСТ 30244–94) Будівельні матеріали. Методи випробувань на горючість

ДСТУ Б В.2.7-58–97 (ГОСТ 30246–94) Будівельні матеріали. Прокат тонколистовий рулонний із захисно-декоративним лакофарбовим покриттям для будівельних конструкцій. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599–76) Штангенциркули. Технические условия

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ДСТУ ГОСТ 6507:2009 Микрометры. Технические условия

ДСТУ EN 10143:2014 Лист і штаба сталеві з покривом, нанесеним методом безперервного гарячого занурювання. Допуски на розміри та форму (EN 10143:2006, IDT)

ДСТУ EN 10169:2018 (EN 10169:2010+A1:2012, IDT) Прокат плоский сталевий з органічним покриттям, нанесеним на безперервних лініях фарбування рулонного матеріалу (за технологією Coil Coated). Технічні умови

ДСТУ EN 10346:2014 Вироби плоскі сталеві з покривом, нанесеним методом безперервного гарячого занурювання. Технічні умови постачання (EN 10346:2009, IDT)

ДСТУ EN 13501-1:2016 (EN 13501-1:2007+A1:2009, IDT) Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь

ДСТУ EN 13501-5:2016 (EN 13501-5:2005+А1:2009, IDT) Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 5. Класифікація за результатами випробувань стійкості покрівель до зовнішнього вогневого впливу

ДСТУ EN 13523 (усі частини) Фарбовані рулонні метали. Методи випробування

ДСТУ Б EN 508-1:2015 Вироби покрівельні та облицювальні металеві листові. Технічні вимоги до самонесучих сталевих, алюмінієвих листів або листів із нержавіючої сталі. Частина 1. Сталь (EN 508-1:2014, IDT)

ДСТУ Б EN 14782:2015 Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги (EN 14782:2006, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-3. Загальні правила. Додаткові правила для холодноформованих елементів і профільованих листів (EN 1993-1-3:2006, IDT)

ДСТУ CEN/TS 1187:2016 (CEN/TS 1187:2012, IDT) Методи випробувань покрівель зовнішнім вогневим впливом

ДСТУ ISO 780–2001 Паковання. Графічне марковання щодо поводження з товарами (ISO 780:1997, IDT)

ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ ISO 12944-5:2015 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 5. Захисні лакофарбові системи.

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації — каталогом нормативних документів і щомісячними інформаційними покажчиками національних стандартів.

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online