ДСТУ 7809:2015 Прокат сортовой, калиброванный со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОКАТ СОРТОВИМ, КАЛІБРОВАНИМ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ ОБРОБЛЕННЯМ
ПОВЕРХНІ З ВУГЛЕЦЕВОЇ ЯКІСНОЇ
КОНСТРУКЦІЙНОЇ СТАЛІ
Загальні технічні умови

ДСТУ 7809:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термо-зміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі» (ТК 4)

РОЗРОБНИКИ: Є. Буділова; Г. Левченко, д-р техн. наук; Є. Рибалка; Т. Суровцева

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 1050-88)

ЗМІСТ

 Сфера застосування

 Нормативні посилання

 Основні параметри та розміри

 Технічні вимоги

 Характеристики базового виконання

 Характеристики, які встановлює замовник

 Характеристики, які встановлюють за згодою виробника із замовником

 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

 Маркування і пакування

 Правила транспортування і зберігання

 Методи контролювання

 Правила приймання

Додаток А Приклади умовних познак

Додаток Б Перетворення прямокутних перерізів на круглі за однакових механічних властивостей

Додаток В Смуги прожарюваності конструкційної вуглецевої сталі

Додаток Г Граничні коливання твердості HRC та HRB уздовж торцевих зразків

Додаток Д Характеристики прокату, які встановлюють за згодою виробника із замовником

Додаток Е Режими термічного обробляння заготовок для контролювання механічних властивостей, наведених у таблицях 3 і 4

Додаток Ж Режими термічного обробляння заготовок для контролювання механічних властивостей, наведених у таблиці 8

Додаток И Схема відбирання зразків для визначення твердості після гартування

Додаток К Режими термічного обробляння зразків для контролювання твердості після гартування

Додаток Л Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 7809:2015

ПРОКАТ СОРТОВИЙ, КАЛІБРОВАНИЙ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ ОБРОБЛЕННЯМ ПОВЕРХНІ
З ВУГЛЕЦЕВОЇ ЯКІСНОЇ
КОНСТРУКЦІЙНОЇ СТАЛІ
Загальні технічні умови

ПРОКАТ СОРТОВОЙ, КАЛИБРОВАННЫЙ
СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОТДЕЛКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ
КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ
Общие технические условия

CARBON STRUCTURAL QUALITY STEEL
GAUGED BARS WITH SPECIAL SURFACE FINISH
General specifications

Чинний від 2016-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні технічні умови для гарячекатаного та кованого сортового про­кату з вуглецевої якісної конструкційної сталі марок 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 58 (55пп) і 60 завтовшки або діаметром до 250 мм, а також для каліброваного прокату та зі спеціальним оброб­ленням поверхні всіх марок.

Норми хімічного складу, наведені в цьому стандарті, поширюються й на інші види прокату, зливки, поковки, штамповки, заготовки катані та безперервнолиті, що виготовляють зі сталі марок, наведених вище, а також зі сталі марок 05кп, 08кп, 08пс, 10кп, 10пс, 11кп, 15кп, 15пс, 18кп, 20кп, 20пс.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94) Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспор­тування та зберігання (ГОСТ 7566-94, IDT)

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, МОD)

ДСТУ 4737:2007/ГОСТ 2879-2006 Прокат сортовий сталевий гарячекатаний шестигранний. Сор­тамент (EN 10061:2003, NEQ; ГОСТ 2879-2006, IDT)

ДСТУ 4738:2007/ГОСТ 2590-2006 Прокат сортовий сталевий гарячекатаний круглий. Сортамент (EN 10060:2003, NEQ; ГОСТ 2590-2006, IDT)

ДСТУ 4746:2007/ГОСТ 2591-2006 Прокат сортовий сталевий гарячекатаний квадратний. Сорта­мент (EN 10059:2003, NEQ; ГОСТ 2591-2006, IDT)

ДСТУ 4747:2007/ГОСТ 103-2006 Прокат сортовий сталевий гарячекатаний штабовий. Сортамент (EN 10058:2003, NEQ; ГОСТ 103-2006, IDT)

ДСТУ 6026:2008/ГОСТ 26877-2008 Металопродукція. Методи вимірювання відхилів форми (ГОСТ 26877-2008, IDT)

ДСТУ 7749:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Загальні вимоги до методів аналізу ДСТУ 7750:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення загального вуглецю і графіту

ДСТУ 7751:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи  визначення сірки

ДСТУ 7752:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи  визначення фосфору

ДСТУ 7753:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи  визначення кремнію

ДСТУ 7754:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення марганцю ДСТУ 7755:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення миш’яку ДСТУ 7756:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення хрому ДСТУ 7757:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення міді

ДСТУ 7758:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи  визначення нікелю

ДСТУ 7807:2015 Прокат калібрований. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 162:2009 Штангенглубиномеры. Технические условия (Штангенглибиноміри. Технічні умови) (ГОСТ 162-90, IDT)

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови) (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76, IDT)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки ви­мірювальні металеві. Технічні умови) (ГОСТ 427-75, IDT)

ДСТУ ГОСТ 6507:2009 Микрометры. Технические условия (Мікрометри. Технічні умови) ГОСТ 6507-90, IDT)

ДСТУ ISO 6506-1:2007 Матеріали металеві. Визначення твердості за Брінеллем. Частина 1. Метод випробування (ISO 6506-1:2005, IDT)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требо­вания (ССБП. Пожежна та вибухова безпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процесы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 1133-71 Сталь кованая круглая и квадратная. Сортамент (Сталь кована кругла і квадратна. Сортамент)

ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) Металлы. Методы испытания на растяжение (Метали. Методи ви­пробування на розтяг)

ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77) Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя (Сталь. Методи визначення глибини зневуглецьованого шару)

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики (Шорсткість поверхні. Параметри і характеристики)

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90о. Технические условия (Косинці перевіряльні 90о. Тех­нічні умови)

ГОСТ 4405-75 Полосы горячекатаные и кованые из инструментальной стали. Сортамент (Смуги гарячекатані та ковані з інструментальної сталі. Сортамент)

ГОСТ 5157-83 Профили стальные горячекатаные разных назначений. Сортамент (Профілі ста­леві гарячекатані різних призначень. Сортамент)

ГОСТ 5378-88 Угломеры с нониусом. Технические условия (Кутоміри з ноніусом. Технічні умови) ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна (Сталі і сплави. Методи виявлення та визначення величини зерна)

ГОСТ 5657-69 Сталь. Метод испытаний на прокаливаемость (Сталь. Метод випробовувань на прожарюваність)

ГОСТ 7417-75 Сталь калиброванная круглая. Сортамент (Сталь калібрована кругла. Сортамент) ГОСТ 7564-97 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний (Прокат. Загальні правила відбирання проб, заготовок і зразків для ме­ханічних і технологічних випробувань)

ГОСТ 7565-81(ИСО 377.2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для химического состава (Чавун, сталь і сплави. Метод відбирання проб для визначення хімічного складу)

ГОСТ 8559-75 Сталь калиброванная квадратная. Сортамент (Сталь калібрована квадратна. Сортамент)

ГОСТ 8560-78 Прокат калиброванный шестигранный. Сортамент (Прокат калібрований шести­гранний. Сортамент)

ГОСТ 8817-82 Металлы. Метод испытания на осадку (Метали. Метод випробовування на оса­джування)

ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу (Метали. Метод визначення твердості за Роквеллом)

ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытаний на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повы­шенных температурах (Метали. Метод випробовувань на ударний згин за знижених, кімнатної та під­вищених температур)

ГОСТ 10243-75 Сталь. Метод испытаний и оценки макроструктуры (Сталь. Метод випробовувань і оцінювання макроструктури)

ГОСТ 12359-99 (ИСО 4945-77) Стали углеродистые легированные и высоколегированные. Методы определения азота (Сталі вуглецеві леговані та високолеговані. Методи визначення азоту) ГОСТ 14955-77 Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности. Технические условия (Сталь якісна кругла зі спеціальним обробленням поверхні. Технічні умови)

ГОСТ 21120-75 Прутки и заготовки круглого и прямоугольного сечений. Методы ультразвуко­вой дефектоскопии (Прутки й заготовки круглого і прямокутного перерізів. Методи ультразвукової дефектоскопії)

ДБН В.1.4.-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природ­них радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні ДСП 3.3.1.038-99 Підприємства чорної металургії. Державні санітарні правила.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 СП № 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних про­цесів та гігієнічні вимоги до виробничого устатковання)

2 EN 10308:2001 Non destructive testing — Ultrasonic testing of steel bars (Неруйнівне контролювання. Ультразвукове випробовування сталевих прутків)

3 EN 10160:1999 Ultrasonic testing of steel flat product of thickness equal or greater than 6 mm (reflection method) (Ультразвукове контролювання пласких сталевих виробів завтовшки 6 мм і більше (метод відображення)).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online