ДСТУ 7798:2015 Бумага для гофрирования. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАПІР ДЛЯ ГОФРУВАННЯ
Технічні умови

ДСТУ 7798:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Приватне акціонерне товариство «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ» (АТ «ІНСТИТУТ ПАПЕРУ»), Технічний комітет стандартизації «Продукція целюлозно-паперової промисловості» (ТК 37)

РОЗРОБНИКИ: А. Гуральчук (науковий керівник); О. Маслова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7377-85)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Класифікація, основні параметри, марки та розміри

4 Технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля

7 Правила приймання

8 Методи контролювання

9 Маркування та пакування

10 Правила транспортування та зберігання

11 Гарантії виробника

Додаток А Код за державним класифікатором продукції та послуг

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАПІР ДЛЯ ГОФРУВАННЯ
Технічні умови

БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ
Технические условия

PAPER FOR CORRUGATING
Specifications

Чинний від 2016-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на папір для гофрування (далі — папір), призначений для виготовлення гофрованого шару гофрованого картону.

Вимоги щодо безпечності продукції викладено в розділах 5 і 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2297-93 (ГОСТ 13199-94) Напівфабрикати волокнисті, папір та картон. Метод визначення маси продукції площею 1 м2 (ISO 536:1976, NEQ; ГОСТ 13199-94, IDT)

ДСТУ 2334-93 (ГОСТ ИСО 1924/1-96) Папір та картон. Визначення міцності під час розтягування. Частина 1. Метод навантажування з постійною швидкістю (IS01924-1:1992, NEQ; ГОСТ ИСO 1924/1-96, IDT)

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 3370-96 (ГОСТ 30436-96) (ISO 1924-2:1985) Папір та картон. Визначення міцності під час розтягування. Частина 2. Метод розтягування з постійною швидкістю (ISO 1924-2:1985, IDT; ГОСТ 30436-96, IDT)

ДСТУ 3500:2009 Макулатура паперова й картонна. Технічні умови

ДСТУ 3549-97 (ГОСТ 12605-97) (ISO 535:1991) Папір та картон. Метод визначення поверхневої вбирності води під час однобічного змочування (метод Кобба) (ISO 535:1991, IDT; ГОСТ 12605-97, IDT)

ДСТУ 3976-2000 Крохмаль кукурудзяний сухий. Технічні умови

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ Вибрационная безопасность. Общие требования (ГОСТ 12.1.012-90, IDT) (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDT) (Штангенциркулі. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (ГОСТ 427-75, IDT) (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ДСТУ EN 340-2001 Одяг спеціальний захисний. Загальні вимоги (EN 340:1993, IDT)

ДСТУ EN 60204-1:2004 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60204-1:1997, IDT)

ДСТУ EN ISO 186:2008 Папір і картон. Метод відбирання проб для визначення середньої якості (EN ISO 186:2002, IDT)

ДСТУ EN ISO 7263:2008 Папір для гофрування. Метод визначення опору площинному стисненню після лабораторного гофрування (EN ISO 7263:1995, IDT)

ДСТУ ISO 2759:2007 Картон. Визначення опору продавлюванню (ISO 2759:2001, IDT)

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляції. Загальні вимоги

ГОСТ 12.0.001-82 ССБТ. Основные положения (ССБП. Основні положення)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне уземлення, зануления)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.1.01-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу (Охорона природи. Атмосфера. Класифікація викидів за складом)

ГОСТ 1641-75 Бумага. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Папір. Пакування, маркування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 11208-82 Целлюлоза древесная (хвойная) сульфатная небеленая. Технические условия (Целюлоза деревна (хвойна) сульфатна небілена. Технічні умови)

ГОСТ 13078-81 Стекло натриевое жидкое. Технические условия (Скло натрієве рідке. Технічні умови)

ГОСТ 13523-78 Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Метод кондиционирования образцов (Напівфабрикати волокнисті, папір і картон. Метод кондиціювання зразків)

ГОСТ 13525.5-68 Бумага и картон. Метод определения внутрирулонных дефектов (Папір і картон. Метод визначення внутрішньорулонних дефектів)

ГОСТ 13525.19-91 Бумага и картон. Определение влажности. Метод высушивания в сушильном шкафу (Папір і картон. Визначення вологості. Метод висушування в сушильній шафі)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейка на паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 28686-90 Бумага для гофрирования. Метод определения сопротивления торцевому сжатию (ССТ) гофрированного образца (Папір для гофрування. Метод визначення опору торцевому стисненню (ССТ) гофрованого зразка)

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-67:2013 Інженерне обладнання будівель і споруд. Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення).

 

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online