ДСТУ EN 13924-1:2018 Битум и битумные вяжущие. Технические требования к специальным дорожным битумам. Часть 1. Твердые дорожные битумы (EN 13924-1:2015, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Бітум та бітумні в’яжучі
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО СПЕЦІАЛЬНИХ
ДОРОЖНІХ БІТУМІВ
Частина 1. Тверді дорожні бітуми

ДСТУ EN 13924-1:2018
(EN 13924-1:2015, IDT)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ЦП «УкрНДНЦ») від 08 листопада 2018 р. № 404 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13924-1:2015 Bitumen and bituminous binders — Specification framework for special paving grade bitumen — Part 1: Hard paving grade bitumens (Бітум та бітумні в’яжучі. Технічні вимоги до спеціальних дорожніх бітумів. Частина 1. Тверді дорожні бітуми) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Відбирання проб

5 Вимоги та методи випробування

5.1 Загальні положення

5.2 Властивості та пов’язані з ними методи випробування

5.3 Виділення небезпечних речовин, регламентованих нормативними вимогами

5.4 Точність

6 Оцінювання та перевіряння постійності властивостей (ОППВ)

6.1 Загальні положення

6.2 Типові випробування

6.3 Заводський контроль продукції (ЗКП)

Додаток А (обов’язковий) Обчислення індексу пенетрації

Додаток В (довідковий) Довідкові властивості

Додаток ZA (довідковий) Пункти EN 13924-1, які стосуються положень нормативних документів ЄС щодо будівельних виробів

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13924-1:2018 (EN 13924-1:2015, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Технічні вимоги до спеціальних дорожніх бітумів. Частина 1. Тверді дорожні бітуми», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 13924-1:2015 (версія en) «Bitumen and bituminous binders — Specification framework for special paving grade bitumen — Part 1: Hard paving grade bitumens».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

Цей стандарт розроблено відповідно до чинного законодавства України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей європейський стандарт» та «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- вилучено «Передмову» та «Вступ» до EN 13924-1:2015 як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

- у розділі 2 та «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

- формули оформлено згідно з ДСТУ 1.5:2015;

- таблиці наведено відразу після посилання на них у тексті або на наступній сторінці;

- долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМ ТА БІТУМНІ В’ЯЖУЧІ
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО СПЕЦІАЛЬНИХ ДОРОЖНІХ БІТУМІВ
Частина 1. Тверді дорожні бітуми

BITUMEN AND BITUMINOUS BINDERS
SPECIFICATION FRAMEWORK
FOR SPECIAL PAVING GRADE BITUMEN
Part 1. Hard paving grade bitumens

Чинний від 2020-01-01

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 58 Bitumen and bituminous binders — Sampling bituminous binders

EN 1426 Bitumen and bituminous binders — Determination of needle penetration

EN 1427 Bitumen and bituminous binders — Determination of the softening point— Ring and Ball method

EN 12592 Bitumen and bituminous binders — Determination of solubility

EN 12593 Bitumen and bituminous binders — Determination of the Fraass breaking point

EN 12594 Bitumen and bituminous binders — Preparation of test samples

EN 12595 Bitumen and bituminous binders — Determination of kinematic viscosity

EN 12596 Bitumen and bituminous binders — Determination of dynamic viscosity by vacuum capillary

EN 12597:2014 Bitumen and bituminous binders — Terminology

EN 12607-1 Bitumen and bituminous binders — Determination of the resistance to hardening under influence of heat and air — Part 1: RTFOT method

EN 15326 Bitumen and bituminous binders — Measurement of density and specific gravity — Capillary-stoppered pyknometer method

EN ISO 2592 Determination of flash and fire points — Cleveland open cup method (ISO 2592)

EN ISO 4259 Petroleum products — Determination and application of precision data in relation to methods of test (ISO 4259).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 58 Бітум та бітумні в’яжучі. Відбирання проб бітумних в’яжучих

EN 1426 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення глибини проникності голки

EN 1427 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури розм’якшеності. Метод кільця і кулі

EN 12592 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення розчинності

EN 12593 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури крихкості методом Фрааса

EN 12594 Бітум та бітумні в’яжучі. Підготування проб для випробування

EN 12595 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення кінематичної в’язкості

EN 12596 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення динамічної в’язкості з використанням вакуумного капілярного віскозиметра

EN 12597:2014 Бітум та бітумні в’яжучі. Термінологія

EN 12607-1 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення опору до твердіння під впливом теплоти та повітря.- Частина 1. Метод RTFOT

EN 15326 Бітум та бітумні в’яжучі. Вимірювання об’ємної маси та густини. Метод пікнометра з капілярною пробкою

EN ISO 2592 Визначення температури спалаху та займання. Метод з використанням приладу Клівленда з відкритим тиглем (ISO 2592)

EN ISO 4259 Нафтопродукти. Визначення та застосування характеристик точності методів випробування (ISO 4259).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online