Акт составлен по результатам проведения планового (внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) по соблюдению требований законодательства в сфере градостроительной деятельности

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

Додаток 1
до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
15 травня 2012 року № 240
(у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.12.2018 № 361)

______________________________________________________________________________
(найменування органу державного архітектурно-будівельного контролю, його місцезнаходження,
______________________________________________________________________________
номер телефону та адреса електронної пошти)

АКТ

від ___________________                                                   № _______________
(дата складання акта)                                                                                  

 складений за результатами проведення планового (позапланового)
заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності

Перевірено дотримання суб’єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил на об’єкті:

______________________________________________________________________________
                                  (назва та місцезнаходження об’єкта будівництва)
______________________________________________________________________________

Замовник ____________________________________________________________________
                                       (найменування юридичної особи (відокремленого

______________________________________________________________________________
                          підрозділу) або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи/
______________________________________________________________________________
                                                       фізичної особи - підприємця)
код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта*

______________________________________________________________________________
       (місцезнаходження суб’єкта господарювання або місце проживання фізичної особи,

______________________________________________________________________________
                       номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб’єкта господарювання за класифікацією суб’єктів господарювання (суб’єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику:

______________________________________________________________________________

види об’єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:

______________________________________________________________________________

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online