ДСТУ 3953-2000 Прутки, полосы и мотки из инструментальной легированной стали. Общие технические условия (ГОСТ 5950-2000). С Поправкой № 8-2002)

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МІЖДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

ПРУТКИ, ШТАБИ ТА МОТКИ
З ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ
Загальні технічні умови

ДСТУ 3953-2000
(ГОСТ 5950-2000)

ПРУТКИ, ПОЛОСЫ И МОТКИ
ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

Общие технические условия

ГОСТ 5950-2000

Відповідає офіційному тексту

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
Київ

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Українським державним науково-дослідним інститутом спеціальних сталей, сплавів та феросплавів (УкрНДІспецсталь) (ТК 6)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від 6 квітня 2000 р. № 260

ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 31 жовтня 2000 р. № 628

3 НА ЗАМІНУ ГОСТ 5950-73

4 РОЗРОБНИКИ: Г.І. Капланов, В.О. Джигурда, Ю.М. Скринченко, Р.А. Зикова, О.В. Таранець

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Класифікація, основні параметри та розміри

3.1 Класифікація

3.2 Марки

3.3 Сортамент

4 Загальні технічні вимоги

4.1 Характеристики базового виконання

4.2 Характеристики, які встановлюються за згодою виробника із споживачем

4.3 Маркування, пакування

5 Правила приймання

6 Методи контролю

7 Транспортування та зберігання

8 Гарантії виробника

Додаток А Приблизне призначення інструментальних легованих сталей

Додаток Б Твердість після гартування інструментальної легованої сталі

Додаток В Криві залежності твердості за Роквеллом (HRC) від температури відпуску

Додаток Г Опис шкали № 1 та шкала № 1 для оцінення мікроструктури інструментальної легованої сталі (х500)

Додаток Д Опис шкали № 2 та шкала № 2 для оцінення карбідної неоднорідності сталі марок Х12, Х12ВМФ, Х12МФ, Х12Ф1 (х100)

Додаток Е Опис шкали № 3 та шкала № 3 для оцінення карбідної неоднорідності сталі марок 9Х5ВФ, 8Х6НФТ, 8Х4В2МФС2, Х6ВФ, 6Х6ВЗМФС, 11Х4В2МФЗС2, 6Х4М2ФС (х100)

Додаток Ж Опис шкали № 4 та шкала № 4 для оцінення карбідної сітки інструментальної легованої сталі (х500)

Додаток И Шкала № 5 для оцінення величини зерна аустеніту інструментальної легованої сталі на зламі

Додаток К Методика контролю мікроструктури інструментальної легованої сталі

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРУТКИ, ШТАБИ ТА МОТКИ
З ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ
Загальні технічні умови

ПРУТКИ, ПОЛОСЫ И МОТКИ
ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ
Общие технические условия

ALLOY TOOL STEEL BAR,
STRIP AND COIL
General specifications

Чинний від 2001-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на гарячекатані прутки, штаби та мотки, ковані прутки та штаби, калібровані прутки та мотки, прутки із спеціальним обробленням поверхні (далі — металопродукція) з інструментальної легованої сталі.

На сталь марок ЗХ2МНФ, 4ХМНФС, 9ХФМ, а також зливки, блюмси, сляби, заготовки, поковки, лист, стрічку, труби та іншу металопродукцію стандарт поширюється тільки в частині норм хімічного складу.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94) Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання

ГОСТ 1051-73 Прокат калиброванный. Общие технические условия

ГОСТ 1133-71 Сталь кованая круглая и квадратная. Сортамент

ГОСТ 1763-68 Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя

ГОСТ 1778-70 Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений

ГОСТ 2590-88 Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент

ГОСТ 2591-88 Прокат стальной горячекатаный квадратный. Сортамент

ГОСТ 4405-75 Полосы горячекатаные и кованые из инструментальной стали. Сортамент

ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна

ГОСТ 7417-75 Сталь калиброванная круглая. Сортамент

ГОСТ 7565-81 Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава

ПОСТ 8233-56 Сталь. Эталоны микроструктуры

ГОСТ 8559-75 Сталь калиброванная квадратная. Сортамент

ГОСТ 8560-78 Прокат калиброванный шестигранный. Сортамент

ГОСТ 9012-59 Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю

ГОСТ 9013-59 Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу

ГОСТ 10243-75 Сталь, Метод испытаний и оценки макроструктуры

ГОСТ 12344-88 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения углерода

ГОСТ 12345- 88 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения серы

ГОСТ 12346-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния

ГОСТ 12347-77 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора

ГОСТ 12348-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца

ГОСТ 12349-83 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения вольфрама

ГОСТ 12350-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома

ГОСТ 12351-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ванадия

ГОСТ 12352-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля

ГОСТ 12354-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена

ГОСТ 12355-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди

ГОСТ 12356-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения титана

ГОСТ 12361-82 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ниобия

ГОСТ 14955-77 Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности. Технические условия

ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа

ГОСТ 26877-91 Металлопродукция. Методы измерения отклонений формы

ГОСТ 28033-89 Сталь. Метод рентгенофлюоресцентного анализа

ГОСТ 28473-90 Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлический. Общие требования к методам анализа.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online