ДСТУ 5039:2008 Брусника свежая. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БРУСНИЦЯ СВІЖА
Технічні умови

ДСТУ 5039:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний аграрний університет (НАУ), Технічний комітет «Лісові ресурси» (ТК 18)

РОЗРОБНИКИ: Л. Доценко; В. Карпенко; В. Коновальчук, (науковий керівник); В. Коновальчук; Ю. Чорнобров; М. Федорончук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 04 серпня 2008 р. № 270

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 20450-75)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки праці та охорони довкілля

6 Правила приймання

7 Методи контролювання

8 Пакування і зберігання

9 Маркування і транспортування

10 Гарантії виробника

Додаток А Код ДКПП

Додаток Б Харчова та енергетична цінність 100 г брусниці свіжої

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БРУСНИЦЯ СВІЖА
Технічні умови

БРУСНИКА СВЕЖАЯ
Технические условия

COWBERRIES FRESH
Specifications

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на свіжі ягоди брусниці (Vaccinium vitis - idaea L.,) які зібрані в природних умовах або вирощені на плантаціях для переробляння, споживання у свіжому вигляді, зберігання та реалізації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 7056:2008 Садівництво та ягідництво. Терміни та визначення

ДСТУ 5035:2008 Журавлина свіжа. Технічні умови.

ГОСТ 8777-80 Бочки деревянные заливные и сухотарные. Технические условия (Бочки дерев’яні заливні та сухотарні. Технічні умови)

ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия (Ящики з деревини і деревних матеріалів для продукції харчових галузей промисловості, сільського господарства та сірників. Технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табачных изделий и моющих средств (Ящики з гофрованого картону для харчових продуктів, сірників, тютюнових виробів і мийних засобів)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия (Мішки-вкладні плівкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності і зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина і продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 28038-89 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения микотоксина патулина (Продукти переробляння плодів і овочів. Метод визначання мікотоксину патуліну)

ГОСТ 28562-90 Продукты переработки плодов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ. (Продукти переробляння плодів і овочів. Рефрактометричний метод визначання розчинних сухих речовин)

ГОСТ 29187-91 Плоды и ягоды быстрозамороженные. Общие технические условия (Плоди і ягоди швидкозаморожені. Загальні технічні умови).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online