СОУ 35.2-00017584-030-1:2009 Правила аттестации сварщиков на железнодорожном транспорте. Сварка и наплавка. Часть 1. Стали

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Стандартизація та сертифікація
на залізничному транспорті
ПРАВИЛА АТЕСТАЦІЇ ЗВАРНИКІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ.
ЗВАРЮВАННЯ ТА НАПЛАВЛЕННЯ.
ЧАСТИНА 1. СТАЛІ
СОУ 35.2-00017584-030-1:2009

Київ
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний центр залізничною транспорту України" (ДНДЦ УЗ) та Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України (ТК 44)

РОЗРОБНИКИ: А. Гончаров, канд. техн. наук (керівник розробки); А. Коновалов; Л. Лобанов, академік НАН України (керівник розробки); В. Дворецький, д-р техн. наук: С. Жданов, канд. техн. наук; В. Котик, канд. техн. наук; І. Рябцев, канд. техн. наук.

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 05.08.2009 № 834

3 НА ЗАМІНУ СОУ 35.2 - 00017584-030-2004 "Правила атестації зварників на залізничному транспорті України. Зварювання та наплавлення. Частина 1. Сталі"

4 ЗАРЕЄСТРОВАНО ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" за № 32595752/1922 від 12.08.09

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Вимоги до проведення атестації

6 Поширення атестації

7 Оформлювання результатів атестації

8 Чинність атестації, свідоцтва про атестацію та посвідчення зварника

Додаток А Технологічна інструкція на виготовлення контрольного зварного з'єднання (контрольного зразка з наплавленим шаром металу)

Додаток Б Протокол засідання атестаційної комісії та приклади запису рішення атестаційної комісії

Додаток В Свідоцтво про атестацію

Додаток Г Посвідчення зварника

Додаток Д Розділи програми підготовки зварників до атестації на право виконання зварювальних робіт на об'єктах залізничного транспорту

Додаток Е Бібліографія

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ НА
ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
ПРАВИЛА АТЕСТАЦІЇ ЗВАРНИКІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ.
ЗВАРЮВАННЯ ТА НАПЛАВЛЕННЯ.
ЧАСТИНА 1. СТАЛІ

Чинний від 2009-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює основні правила, вимоги та умови організації та проведення атестації, критерії оцінки та сфери дії атестації зварників на право виконування зварювальних та наплавлювальних робіт при виготовленні, ремонті та модернізаціях металоконструкцій, обладнання, вузлів та деталей залізничного рухомого складу, в тому числі спеціального знімного та незнімного, контейнерів, а також елементів верхньої будови колії.

1.2 Вимоги цього стандарту є обов’язковими для юридичних і фізичних осіб, що діють на території України в сфері виготовлення і ремонту залізничного рухомого складу, контейнерів та верхньої будови колії для потреб залізничного транспорту незалежно від відомчої належності та форм власності.

1.3 Дія цього стандарту поширюються на атестацію зварників, зайнятих у виконуванні ручних та механізованих видів зварювання та наплавлення сталей.

1.4 Цей стандарт не поширюється на атестацію зварників, задіяних у виконуванні зварювальних робіт на котлах цистерн, що працюють під тиском.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2092-92 (ГОСТ 11969-93) Зварні шви. Положення при зварюванні. Визначення та позначення кутів нахилу і повороту

ДСТУ 2222-93 Зварювання, високотемпературне та низькотемпературне паяння. Паяння - зварювання металів. Перелік та умовні позначення процесів

ДСТУ 3491-96 (ГОСТ 30242-97) Дефекти з'єднань при зварюванні металів плавленням. Класифікація, позначення та визначення

ДСТУ 3671-97 (ГОСТ 10543-98) Дріт сталевий наплавний. Технічні умови

ДСТУ 3761.2-98 Зварювання та споріднені процеси. Частина 2. Процеси зварювання та паяння. Терміни та визначення

ДСТУ 4344 Рейки звичайні для залізниць широкої колії. Загальні технічні умови

ДСТУ 4817:2007 Діоксид вуглецю газоподібний і скраплений. Технічні умови

ДСТУ ISO 9000-2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT)

ДСТУ ISO 17637:2003 Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з'єднань, виконаних зварюванням плавленням (ISO 17637:2003, IDT)

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

НПАОП 0.00-1.27-97 Правила атестації фахівців неруйнівного контролю

ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия (Дріт сталевий зварювальний. Технічні умови)

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества (З’єднання зварні. Методи контролю якості)

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Ручне дугове зварювання. З’єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)

ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств (Зварні з’єднання. Методи визначення механічних властивостей)

ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод (Контроль неруйнівний. З’єднання зварні. Радіографічний метод)

ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Зварювання під флюсом. З’єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)

ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) Металлы. Метод измерения твёрдости по Бринеллю (Метали. Метод вимірювання твердості за Бринелем)

ГОСТ 9087-81 Флюсы сварочные плавленые. Технические условия (Флюси зварювальні плавлені. Технічні умови)

ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия (Електроди з покриттям металеві для ручного дугового зварювання сталей та наплавлення. Класифікація і загальні технічні умови)

ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы (Електроди з покриттям металеві для ручного дугового зварювання конструкційних і теплостійких сталей. Типи)

ГОСТ 1005-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой наплавки поверхностных слоёв с особыми свойствами. Типы (Електроди з покриттям металеві для ручного дугового наплавлення поверхневих шарів з особливими властивостями. Типи)

ГОСТ 10052-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы (Електроди з покриттям металеві для ручного дугового зварювання високолегованих сталей з особливими властивостями. Типи)

ГОСТ 10157-79 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия (Аргон газоподібний та рідкий. Технічні умови)

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (Дугове зварювання в захисному газі. З’єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые (Контроль неруйнівний. З’єднання зварні. Методи ультразвукові)

ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (З’єднання зварні сталевих трубопроводів. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)

ГОСТ 18267-82 Рельсы железнодорожные типов Р50, Р65 и Р75 широкой колеи, термообработанные путём объёмной закалки в масле. Технические условия (Рейки залізничні типів Р50, Р65 та Р75 широкої колії, термооброблені шляхом об’ємного загартовування в маслі. Технічні умови)

ГОСТ 26101-84 Проволока порошковая наплавочная. Технические условия (Дріт порошковий наплавний. Технічні умови)

ГОСТ 26271-84 Проволока порошковая для дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей. Общие технические условия (Дріт порошковий для дугового зварювання вуглецевих та низьколегованих сталей. Загальні технічні умови)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах